26. M. bacterianes i parasitèries sistèmiques Flashcards Preview

Pedia 1r P > 26. M. bacterianes i parasitèries sistèmiques > Flashcards

Flashcards in 26. M. bacterianes i parasitèries sistèmiques Deck (20)
Loading flashcards...
1

Cert o Fals:
Espanya és endèmica de Salmonella typhi

Fals: és endèmica de TBC, Rickettsia (Febre botonosa), bucel·losi, Leishmània; però no de tifus.

2

Cert o Fals:
Els hemocultius de fiebre botonosa no són útils pel dx, millor fer IFI

Cert (Hemos normalmente negatius, caldria fer IFI o PCR de la taca negra)

3

El cultiu més sensible de Tifus és:
A) orina
B) coprocultiu
C) rosèola de la pell
D) Hemocultiu
E) moll d'os

E) MO (però si és perllongada la malaltia. El que més es fa és HEMOCULTIU)

4

Quina patologia sistèmica s'associa a productes làctics no pasteuritzats?

Brucel·losi

5

Trobem portadors en:
A) Rickettsia
B) Brucella
C) Bartonella
D) S.typhi
E) Leishmània

D) S.typhi

6

quina d'aquestes fa complicacions esquelètiques com sacroileitis?
A) Leishmània
B) Rickettsia
C) S.typhi
D) Bartonella
E) cap d'elles

E) cap d'elles. És la Brucel·la

7

Cert o Fals:
És essencial un tractament >1mes en febre tifó idea

Fals: 14d. Fem 45 dies en brucel·losi

8

Contra quins d'aquests hi ha vacunes pediàtriques?
A) S.pyphi
B) Bartonella
C) Brucel·la
D) Rickettsia
E) Leishmània

A) S.pyphi (en viatges)
[Brucel·la i Leishmània és vacuna per animals]

9

La prova de Sexologia Rosa Bengala, per a què s'utilitza?

DX de Brucel·losi. Molt sensible i específica, si és NEG descartem infecció

10

Cert o Fals:
Brucel·losi té una clínica molt inesècífica però amb brots febrils

Cert

11

Quina és la manifestació clínica papal de la malaltia d'esgarrapada de gat?

Limfadenopatia regional

12

Quin és el papal DX diferencial que s'ha de fer en leishmaniosi visceral? Com es fa?

Leucèmia: fem aspirat MO i al microscopi en Leishmània veiem paràsit

13

Cert o Fals:
La Febre botó nosa es transmet per paparra i la majoria de vegades es diagnostica per taca negra, respectant les mans i peus però amb profit generalitzat

Fals: mans i peus afectats, NO PRUIRIT

14

Quina malaltia sistèmica s'associa per presentar diarrea en puré de pèsols?

Tifus

15

És típic de la S.typhis:
A) Taquicàrdia
B) diarrea en nens, Estrenyiment en adults
C) alteracions neurològiques
D) alteracions esquelètiques
E) Limfocitosi

B) diarrea en nens, estrenyi ment en adults. + C) Alteracions neurològiques
[Bradicàrdia i Leucopènia també son característiques, a l'igual que la rosèola torbació-Abd]

16

És estiu i un nen que ha estat a les muntanyes es queixa perquè a la nit té un quadre inespecífic, amb miàlgies i febre ondulant. Els seus pares diuen que fa olor a humitat. La seva mare està menopàusica, el seu pare té mal al cul i el seu avi a l'esquena. Què pensem?

Brucel·losi: reservori ovella, cabra, porc, gos, vaca o làctic no pasteuritzats. Febre alta nocturna ondulant en brots cada 23setm, amb olor a PALLA MULLADA. Pot donar Sacroilits en joves (com el seu pare) i espondilitis (com el seu avi) en gen gran. La menopàusica és un farol.

17

Cert o Fals:
La mosca és el vector de la Bartonella

Cert i Fals: és vectors entre gats però no en humans, que s'injecten per esgarrapava de gat

18

Ppal ttm en leishmaniosi visceral?

Amfotericina B liposomal 6 dosis ev // Miltefosina oral 28d (abans antimonials 3-4setm com en cutani, però tòxic cor)

19

Quina és la leishmània més freq?

L.donovani a nivell vell món, L.infantum en el nostre medi, L.tropicalis al sud d'Europa i L.chagasi en nou món a Sud Amèrica. // Inf + chagasi: visceral 10a // tropicalis cutània.

20

Quina infección sistèmica bacteriana es caracteritza per fiebre alta amb leucopènia?

Fiebre tifoidea