29. part normal Flashcards Preview

Obstetra > 29. part normal > Flashcards

Flashcards in 29. part normal Deck (18):
1

Com s'avalua la posició fetal?

Eix longitudinal matern

2

Quina és la posició normal del fetus en el part?

Longitudinal i cefàlica (vèrtex)

3

Quines sigles té la posició on la lambda es troba a les 2h del rellotge (pubis a les 12)? i a les 12h? i a les 9h? i a les 7h?

2h: OIEA.
12h: OP.
9h: OIDT
7h: OIDP

4

Quina posició fetal és necessària per iniciar el part correctament?
a) OIEA
b) OS
c) OP
d) OIDT
e) cap de les anteriors

d) OIDT: una posició Tranversa (OIDT o OIET)

5

Quins són els moviments cardinals?

Acomodació + encaix -> descens -> rotació intrapèlvica -> flexió -> despreniment -> rotació externa

6

Quina d'aquestes és certa?
a) l'amniorexis és rudimentària
b) litotomia és la millor posició pel part
c) Les desacceleracions acostumen a ser de mal pronòstic
d) les acceleracions acostumen a ser de mal pronòstic
e) l'episiotomia és rudimentària

c) les desaccelercions = mal pronòstic

7

Quina és la FC fetal normal?

120-160 bpm

8

Com és el patró reactiu (tranquilitzador)?

No lineal, amb acceleracions i sense desacceleracions

9

Quin és el pH de la calota normal i patològic?

Normal: >7,25
Patològic:

10

Què és la maniobra de Kristeller? és rudimentària?

És fer pressió sobre el fundus. NO S'HA DE FER

11

Cert o Fals:
massatges en el fundus des de l'abdomen es poden fer per al despreniment

Cert

12

El cordó umbilical es talla de forma diferida o immediata?

Diferida, als 2 min aprox

13

Què és el signe Küstner?

Apretar abdomen sbre pubis i veure si s'ha desprès la placenta segons moviment del cordó

14

Cert o Fals:
la vitamina K es dóna SEMPRE

Cert, per prevenir sd. hemorràgic (encara no han sintetitzat factors de coag)

15

Cert o Fals:
la Vit K té més eficàcia intramuscular

Cert

16

Quins són els diferents punts guia que podem trobar en funció de la situació del nadó?

- Situació transversa: no hi ha punt guia
- Situació longitudinal:
1. Presentació podàlica: punt guia = sacre
2. Presentació cefàlica:
2.1 Amb Occipuci: fontanela menor o lambda
2.2 Amb deflexió: fontanela menor (sincipuci), nas (front) o mentó (cara)

17

Quina és la presentació de vèrtex (la més idònia pel part)

Actitud flexionada, situació longitudinal i presentació cefàlica.

18

De la pelvis menor, digues de quines parts està formada, els límits de cada part i les seves mides

1. Estret superior
- Diàmetre AP: 11-11.5 cm
- Diàmetre transvers: 13-13.5cm
- Diàmetre oblic: 12cm
Límits: línia innominada, promontorii eminència ileopúbica

2. Estret inferior
- Diàmetre AP: 9-10cm
- Diàmetre transvesr: 11cm
Límits: espines ciàtiques i còccix