2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal” Flashcards Preview

Research & skill development > 2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal” > Flashcards

Flashcards in 2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal” Deck (18):
1

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

doel van het onderzoek?

Dit artikel beoordeeld de aard van qualitatief onderzoek, stelt belangrijke link tussen tehorie en methode vast, beoordeeld key qualitatieve methodologieen en benadruktk uitdagingen en kansen in het plaatsen van qualitatief onderzoek aan AMJ (acedemy of management journal). 

2

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Theory

Wat zijn de chracterstieken van qualitatief onderzoek?

Characteristics of qualitative research:

 • verschillende methodes van onderzoek doen, dat gebruik maakt van interprtatie, naturelistic benadering naar het onderzoeks onderwerp
 • Legt nadruk op qualiteiten van entitieiten en de bedoeling
 • Studies zijn vaak in de natuurlijke omgeving en gebruikt vaak sociale actoren om het phenomeen te begrijpen. 
 • Laat zien hoe sociale ervaringen worden gecreerd en betekenis krijgen, maakt daarvan zichtbare representaties. 
 • Vaak ontworpen op het moment dat het gedaan word
 • Staat open voor onverwachten evenementen en geeft een holistische beeld van de realiteit die niet gereduceerd kan worden tot een paar variabelen
 • Vaak erg descriptief, komt vaak terug op wie wat zegt, aan wie, hoe, waar en waarom
 • Maar kan ook data verzamelen en analyseren zijn.

3

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Theory

Wat zijn twee belangrijke problemen tussen quantiatief en qualitatief onderzoek?

Two critical issues between quantitative and qualitative research:

 1. Kwalitatief onderzoek maakt gebruik van de betekenissen die maatschappelijke leden hanteren, waarbij kwantitatief onderzoek wetenschappelijke betekenissen oplegt aan leden om een singuliere, veronderstelde werkelijke realiteit te verklaren
 2. Kwalitatief onderzoek vertrekt van en retourneert naar woorden, spraak en teksten als zinvolle representaties van concepten, waarbij kwantitatief onderzoek codes codeert, tellingen en kwantificeert in zijn pogingen om zinvol concept te vertegenwoordigen

Kwalitatief onderzoek heeft dus een inherent literaire en humanistische focus, terwijl kwantitatief onderzoek is gebaseerd op wiskundige en statistische kennis.

4

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Theory

Kwalitatief onderzoek is belangrijker voor managementbeurs omdat:

 • Het levert inzichten op die moeilijk te produceren zijn met kwantitatief onderzoek
 • Het kan basis vormen voor het begrijpen van sociale processen
 • Heeft het potentieel om onderzoek en theorie opnieuw te humaniseren door de menselijke interacties en betekenissen te benadrukken

5

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

Wat zijn de Three perspectives used in management research?

Welke research methodology passen erbij?

 • Positivism and post-positivism
 • Interpretive perspective
 • Critical postmodernism

 

 • Post-positivism 
 • Interpretive research
 • Critical postmodernism
 • Critical reflexivity

6

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

Wat zijn de Three perspectives used in management research?

ligt Positivism and post-positivism toe?

Positivisme en post-positivisme zijn pogingen om de waarheid of ware realiteit te ontdekken. Het post-positivisme, het meer recente beeld, verschilt van het positivisme door te stellen dat de realiteit alleen probabilistisch gekend kan worden, en verificatie dus niet mogelijk is. falsificatie, niet verificatie, van hypotheses wordt de basistaak van onderzoek.

7

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

Wat zijn de Three perspectives used in management research?

2) Ligt Interpretive perspective toe?

Het doel van interpretatief onderzoek is het begrijpen van de daadwerkelijke productie van betekenissen en concepten die worden gebruikt door sociale actoren in reële omgevingen. Het beschrijft dus hoe verschillende betekenissen van verschillende personen of groepen een gevoel van waarheid produceren en ondersteunen, met name in het licht van concurrerende definities van realiteit

8

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

Wat zijn de Three perspectives used in management research?

3) ligt Critical postmodernism toe

Combineert kritische theorie en postmodern denken (1&2):

 • Kritieke theorie --> Beschrijft de historische opkomst van sociale structuren en de hedendaagse contexten waarin deze structuren tegenstellingen vormen met implicaties voor sociale actie en menselijke vrijheid
 •  Postmodernisme --> de focus op teksten of geschreven documenten die symbolisch gestructureerde ongelijkheden creëren en onthullen.

Engels:

 • Critical theory > Describes the historical emergence of social structures and the contemporary contexts in which these structures form contradictions with implications for social action and human freedom
 • Postmodern thought > A focus on texts or written documents that symbolically create and disclose structured inequalities.

9

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

These 3 theoretical perspectives illustrate distinctive approaches to theory that are related to research methodology:

let uit:

Post-positivisme > Vereist methoden voor het verzamelen en analyseren van feitelijke afbeeldingen van de wereld die singuliere waarheden of werkelijkheden onthullen en die kunnen worden gebruikt om hypotheses te evalueren (te falsifiëren)
Interpretatief onderzoek > Ontdekt, beschrijft en interpreteert theoretisch de daadwerkelijke betekenissen die mensen gebruiken in reële situaties.
Kritisch postmodernisme > Beschrijft dominante en ondergeschikte betekenissen, toont de machtsimplicaties van betekenissen, en moedigt kritische reflexiviteit aan om mensen bewust te maken van de beperkingen van hun eigen betekenissen en acties
Kritische reflexiviteit > Biedt een middel voor emancipatie van structuren van overheersing.

 

engl:

 1. Post-positivism à Requires methods of collecting and analysing factual depictions of the world that reveal singular truths or realities and that can be used to evaluate (falsify) hypotheses
 2. Interpretive research à Uncovers, describes, and theoretically interprets actual meanings that people use in real settings.
 3. Critical postmodernism à Describes dominant and subordinated meanings, displays the power implications of meanings, and encourages critical reflexivity to make people aware of the constraints on their own meanings and actions
 4. Critical reflexivity à Provides a means for emancipation from structures of domination.

10

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

The methodological importance of Theory

Wat zijn Two options for scholars that could enhance consistency in theories and methodologies?

 1. Overnemen van postpostivist methodologische technieken van social science om consistancy te verbeteren tussen postostivist thoerie en methods-in-use in management
 2. Het vaker gebruiken van interpretieve of critische postmoderne perspectieven en het adopten van social science methodes die orgineel ontwikkeld waren voor interpretive and critische onderzoekagendas en doelen. 

11

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat zijn Five useful methodologies when planning qualitative research?

 1. Case-study
 2. Interviews
 3. Observational methods
  1. Participant observation
  2. Ethnograph
  3. Ethnomethodology
  4. Conversational analysis
  5. Systematic self-observation
 4. Grounded theorizing
 5. Textual analysis 

12

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat is 1) Case-study ?

 • Single evenement of unit van analyse bepaald bij de onderzoeker. De onderzoeker gebruitk vaak archieven of gedocumenteerde data samen met andere bronnen, combineren van qualitatieve en quantiatatieve data en bestuderen een case terwijl hij door de tijd heen veranderd. 

13

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat is 1) Interviews?

 • Face to face interactie waarin de onderzoeker normaal gesproken vragen steld die beantwoord worden. Er zijn verschillende soorten interviews: Ethnographic, Long interviews, or Focus groups

14

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat is 1) Observational methods?

bestaat uit 5 options:

Participant observation > Involves social interaction in the field with subjects, direct observation of relevant events, formal and informal interviewing, some counting, collection of documents, and flexibility in the direction the study takes

Ethnography > Involves the production of descriptions of culture obtained by immersion in the culture studied

Ethnomethodology > Study of the practical methods members of society use to construct and maintain a sensible understanding of the social world

(unrealized potential in management research) Conversational analysis > Study of sequential, utterance-by-utterance, talk and conversation that often uses ethnomethodological concepts to provide an understanding of how talk structures social interaction

(unrealized potential in management research) Systematic self-observation > Involves “training informants to observe and record a selected feature of their own everyday experience”

 

15

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat is  Grounded theorizing ?

Gaat over constant comparatieve analyses waarbij groepen worden vergeleken op basis van thoerische gelijkheden en verschillen

16

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Well-developed methodologies

Wat is  Textual analysis?

Is de analyse van teksten door gebruik te maken van verschillende theorien uit de hermeneutische (is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten) en literare kritiek. met het doel om systematisch beter begrip te krijgen van een tekst. 

Semiotics > The study of signs

Narrative analysis > Examines structural, literary features of texts

 (Narrative-) Rhetorical analysis > Analysis of strategic management as a form of fiction

Computer-aided textual analysis > The capabilities of computers to produce qualitative and numerical results from qualitative or textual materials

Computer-aided interpretive > Provides insights into organization members' meanings by using computers to support theoretical sampling, textual analysis, expansion analysis, and grounded theory development

17

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Challenges & Opportunities

Wat zijn de bekende problemen en uitdagingen?

Problem: Veel ingediende papers zijn ''one off'' en lijken niet onderdeel, embedded, te zijn van gaand onderzoeks project of programma

 1. Solution: Ga terug het veld in en verzamel nieuwe data, of voeg oude data toe, of gebruik een nieuwe of andere analyse procedure

Problem: De introductie ontbreken vaak adequate reviews van belangrijke literatuur die relevant is voor het onderwerp van de papers

 1. Solution: Geef een effectief overzicht van literatuur  dat de content en limitien van vorig onderzoek beschrijft

Problem:  Het niet in staat zijn expliciete doelen, objectieven, onderzoeksvragen die het onderzoek framen te stellen en begeleidende data anaylsis van onderzoeks uitkomsten

 1. Solution: Specificeren van onderzoeksvragen die reflecteren op een belangrijk gat in de literatuur.

Problem:  Waar vragen worden gesteld, de concepten die er onderliggen worden niet goed gedefinieerd en daardoor blijft de betekenis of de vragen elusive ( ontwijkend) 

 1. Solution: Defineer en leg de key concepten uit in een manier zodat de lezen kan anticiperen hoe de concepten te vinden zijn in data of observaties.

Problem: Het is normaal dat de methodology ongespecificeerd blijft

 1. Solution: Bescrhijf de analitische methode of benader gebruikte manieren om research questions te aderesseren: Om dudielijke bescrhijving van het proces te geven, om data te beoordelen en om themes en inzichten te formuleren

Problem:  Discussie en conclusie secties moeten de research question beantwoorden en hoe het doel bereikt is. 

18

2B. Gephart & Rynes (2004) – From the Editors: Qualitative Research and the “Academy of Management Journal”

 

Conclusion

 

Goed kwalitatief onderzoek is moeilijk en uitdagend om te ondernemen. Veel geleerden zijn van mening dat kwalitatief goed onderzoek moeilijker en tijdrovender is dan goed kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek houdt vaak veldwerk in en het woord 'werk' is hier belangrijk. Er zijn geen algoritmen om het te produceren.

Kwalitatieve onderzoekers zullen waarschijnlijk minder productief zijn dan kwantitatieve onderzoekers in termen van het aantal geproduceerde manuscripten.

Kwalitatieve onderzoekers moeten worden geëvalueerd in termen van de betekenis en de impact van hun publicaties op het veld. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is dat het geleerden een lonende en zinvolle manier biedt om hun leven te leiden. De beloningen omvatten directe betrokkenheid bij het dagelijkse management en de realiteiten van de organisatie en mogelijkheden om substantiële bijdragen aan het veld te leveren.

Kwalitatief onderzoek bevordert vaak het veld door unieke, gedenkwaardige, sociaal belangrijke en theoretisch zinvolle bijdragen te leveren aan het wetenschappelijke discours en het leven in de organisatie.