3 Flashcards Preview

Proizvodnja > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (29):
1

Kako je definiran Reynoldsov broj

On karakterizira vrstu protjecanja, manji od 2320 je laminarno, između 2320 i 3000 je prijelazni, a preko 3000 turbulentni, vDro/mi

2

Što definira Hagen-Poiseuilleov zakon?

Pad tlaka

3

Koje komponente ima gradijent tlaka

A, H i F

4

Što je A komponenta gradijenta tlaka

Komponenta zbog promjene akceleracije ili kinetičke energije

5

Što je H komponenta gradijenta tlaka

Komponenta zbog promjene visine ili potencijalne energije; hidrostatička komponenta, jedina primjenjiva u stanju mirovanja (kad nema protoka)

6

Što je F komponenta gradijenta tlaka

Komponenta zbog trenja

7

Zašto dvofazno protjecanje komplicira računicu

Protjecanje može poprimiti pulsirajući oblik, fluidi se mogu razdvojiti zbog razlika u gustoći i protjecati različitim brzinama, može postojati oštra međupovršina na granici faza, teško je odrediti gustoću, brzinu protjecanja i viskoznost za smjesu

8

Kako se definira zaostajanje kapljevine, a kako zaostajanje kapljevine bez klizanja

Zaostajanje kapljevine je dio elementa cijevi kojeg zauzima kapljevina u nekom trenutku, a zaostajanje bez klizanja omjer volumena kapljevine u cijevi kada bi se plin i kapljevina kretali istom brzinom i volumena cijevi

9

Kako se označava koeficijent zaostajanja kapljevine, a kako bez klizanja

Zaostajanje h, bez klizanja lambda

10

Kakav utjecaj ima površinska napetost na gradijent tlaka u dvofaznom protoku i o čemu ona ovisi

Ima jako mali utjecaj, a ovisi o gustoći nafte, gustoći plina i količini plina otopljenog u nafti

11

Strukture protjecanja

Mjehurićasta, čepolika, prijelazna i magličasta

12

Mjehurićasta struktura protjecanja

Stalna tekuća faza s otopljenim mjehurićima plina

13

Čepolika struktura protjecanja

Veliki mjehuri plina, čepovi tekuće faze (s malim mjehurićima) između

14

Prijelazna struktura protjecanja

Početak spajanja mjehura, gore i dolje kretanje tekuće faze

15

Magličasta struktura protjecanja

Plin postaje kontinuirana faza, tekuća je u obliku kapljica raspršenih u plinu

16

Koja komponenta dominira ukupnim padom tlaka kod naftnih bušotina

Hidrostatička, izrazito

17

Koja komponenta dominira padom tlaka kod plinskih bušotina

Trenje, iza njega hidrostatička

18

Objasni pad tlaka kod naftnih bušotina

Fluid je gušći, dominira hidrostatička komponenta, pa je stoga najbitniji faktor koeficijent zaostajanja kapljevine

19

Objasni pad tlaka kod plinskih bušotina

Gustoća fluida je manja, ali se giba puno većom brzinom, pa su zbog toga najizraženiji gubitci zbog trenja - moramo znati kolika je hrapavost cijevi

20

Koje metode prikaza dvofaznog protoka postoje

Poettman-Carpenter, Hagedorn-Brown, Duns-Ross i Gray

21

Karakteristike Poettman-Carpenter metode

Mjereni tlakovi na ušću i na dnu i protok, korelacija napravljena samo za dvofazni faktor trenja, nije mjereno zaostajanje kapljevine nego su računali sa zaostajanjem bez klizanja, akceleracija zanemarena, svi gubitci energije apsorbirani u trenje

22

Karakteristike Hagedorn-Brown

Razvijena eksperimentalnim mjerenjima na utisnoj bušotini, uveli su viskoznost, nisu mjerili zaostajanje kapljevine, ali su dali korelaciju.

23

Hagedorn-Brown korelacija za izračun koeficijenta zaostajanja

Prvo izmjere dp/dL, onda idu u iteraciju: pretpostave h1, izračunaju Re, očitaju f. Onda računaju komponente F i A, hidrostatsku dobiju tako što oduzmu. Podijele hidrostatsku s 9,81 i dobiju ro. Iz njega računaju h i gledaju poklapa li se s pretpostavljenim.

24

Karakteristike Duns-Ros

Mjerili zaostajanje kapljevine pomoću radioaktivnih obilježivača, podijelili na zone protjecanja i za svaku napravili korelacije (mjehurićasta, čepolika, prijelazna i magličasta)

25

Kako protok kapljevine utječe na gradijent tlaka

Povećava koeficijent zaostajanja i brzinu protjecanja, dakle i hidrostatičku i komponentu trenja

26

Kako GLR utječe na gradijent tlaka

Ima najveći utjecaj, smanjuje hidrostatičku, a povećava trenje

27

Kako povećanje vode utječe na gradijent tlaka

Povećava ga

28

Kako povećanje tubinga utječe na gradijent tlaka

Smanjuje ga

29

Koja se metoda koristi kod plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina

Gray