3. Pénz Flashcards Preview

Földrajz10 > 3. Pénz > Flashcards

Flashcards in 3. Pénz Deck (32):
1

Hogyan alakult a történelem során a pénz formája és szerepe?

Kezdetben értékes áruk, pl. só, olaj, fűszerek töltötték be az értékmérő szerepeket: ez volt az árupénz. Majd hosszú időn át a nemesfémeket, főként az aranyat és az ezüstöt használták pénzként. Jóval később jelent meg a bankjegy és a fémből készült pénzérme.

2

Mi a bankszámlapénz?

A munkabért régebben készpénzben fizették ki, napjainkban azonban a bankban vezetett folyószámlára utalják. A folyószámlára kerülő virtuális pénzt bankszámlapénznek nevezzük. Ugyanúgy működik, mint a készpénz: a bankon keresztül fizethetünk vele. Egy megfelelő bankautomatából bankkártyánk segítségével készpénzként fel is vehetjük.

3

Mi a hitel?

A bankok által kínált egyik szolgáltatás, melynek keretében kölcsnönt veszünk fel rövid vagy hosszú lejáratra. Rövid lejáratú hitel esetén néhány év, hosszú lejáratú hitel esetén akár 15-20 év a visszafizetési idő. Az előre felvett hitel után kamatot fizetünk: ez lehet fix mértékű vagy változhat a pénzpiaci folyamatok hatásara.

4

Mi a deviza?

A pénzünket nemcsak forintban, hanem más ország valutájában is felvehetjük; ilyenkor devizaszámlát kell nyitnunk. A deviza általános értelemben vett nemzeti fizetőeszköz. A devizaszámlánkroól külföldön valutát vehetünk föl.

5

Mi a pénz?

Értékmérő és bármire cserélhető közvetítő eszköz.

6

Mi a konvertibilis valuta?

Ha egy ország valutáját korlátozások nélkül egy másik ország hivatalos pénzére válthatjuk át, konvertibilis valutáról beszélünk. A forint konvertibilis valuta, hiszen szabadon válthatjuk át pl. dollárra, euróra.

7

Mi a valutaárfolyam?

Megadja, mennyit kell fizetnünk egységnyi valutáért. Az árfolyam változhat, a valuták egymáshoz képest fel- és leértékelődhetnek. Ha a forint leértékelődik, akkor többet, ha felértékelődik, kevesebbet fizetünk pl. 1 euróért.

8

Mi határozza meg a valuták árfolyamát?

A pénzpiaci folyamatok - a valuta iránti kereslet, kínálat - határozzák meg. Az árfolyam alakulása jelentős hatást gyakorol a gazdaságra. A jegybank bizonyos határok közt befolyásolni tudja az árfolyamot azáltal, hogy valutál vásárol vagy ad el a nemzetközi pénzpiacon.

9

Mi az infláció?

A gazdaság egészséges működésének alapfeltétele, hogy megfelelő mennyiségű pénz álljon rendelkezésre; az is baj azonban, ha túl sok a pénz, ilyenkor ugyanis nő a kereslet az áruk és a szolgáltatások iránt. Hiány alakulhat ki, amely az árak folyamatos emelkedéséhez vezethet. A pénz mindinkább veszít az értékéből, infláció alakul ki. Inflációt válthat ki a termelési költségek emelkedése is, vagy akkor, ha az állam a költségvetési hiányt egyre több pénz kibocsátásával igyekszik fedezni.

10

Mi az árindex?

Az infláció mértékéről tájékoztat. A legfontosabb árucikkek és szolgáltatások árváltozásából számítják, és százalékban fejezik ki. Az elemzők számára sokat elárul a gazdaság állapotáról.

11

Mi az értékpapír?

Tulajdonosa pénzben kifejezhető követeléssel léphet fel a kibocsátóval szemben.

12

Mi a kötvény?

Általában bankok vagy más gazdálkodó szervezetek bocsátják ki. Ezek garanciát vállalnak arra, hogy lejáratkor kamattal együtt visszafizetik a pénzt a kötvény tulajdonosának. Értékesítésükkel a működésükhöz szükséges többlet pénzforrásokat kívánják fedezni.

13

Mi az állampapír?

Az állam által kibocsátott kötvény.

14

Mi a részvény?

Nem csupán pénzügyi befektetés, hanem tulajdonosi jogokhoz is juttatja a befektetőt. Általában egy részvénytársaság alapításakor, vagy újabb tőke bevonása érdekében bocsátják ki. A részvényes a megvásárolt értékpapírok arányában lesz tulajdonos és szólhat bele a cég működésébe. Ennek megfelelő arányban részesül a befektetés hasznából, az osztalékból is.

15

Mi a tőke?

Olyan sajátos eszköz, mely jól befektetve profitot hoz a tulajdonosának. Legismertebb formái a működőtőke és a pénztőke.

16

Mi a működőtőke?

Közvetlenül a termelésbe fektetik be.

17

Mi a pénztőke?

Különböző pénzügyi tranzakciók, ügyletek során hoz hasznot a tulajdonosának.

18

Melyek a legjelentősebb működőtőke-kibocsátó és -importáló országok?

A világgazdaságban vezető szerepet betöltő Triád tagjai (EU, USA, Japán). A befektetések döntő részét egymás közt bonyolítják le. Azonban a nemzetközi tőkeáramlás alig egynegyede érinti a fejlődő világ országait.

19

Mi a ,,barnamezős" beruházás?

A működőtőke-befektetés elősegítheti az elavult, gazdaságtalanul működő gyárak megújulását.

20

Mi a ,,zöldmezős" fejlesztés?

Célja teljesen új ipari parkok, üzemek, irodák építése és működtetése a korábban beépítetlen területeken.

21

Melyek a nemzetközi tőkeáramlás legismertebb formái?

Nemzetközi hitelezés (bankok, bankcsoportok közti, országhatárokon átmyúló utalások), értékpapír-kereskedelem (állampapírok, vállalati részvények, kötvények cserélnek gazdát), devizakereskedelem (spekulációs ügyletek: a befektetők a valutaárfolyamok, a kamatok pillanatnyi különbségeit igyekeznek kihasználni.

22

Miért mondhatjuk, hogy monetáris világgazdaságban élünk?

A pénzügyi befektetések növekedési üteme jóval meghaladja a működőtőke-befektetésekét. A tranzakciók értéke meghaladja a nemzetközi árukereskedelem, sőt a világtermelés értékét is. A pénzpiaci forgalom alakulása immár jobban meghatározza a világgazdaság működését, mint a tényleges termelési folyamatok.

23

Mi a tőzsde?

Olyan piac, melyen értékpapírokkal, árukkal és valutával kereskednek. Mindent a kereslet és a kínálat alakulása határoz meg.

24

Mi az árutőzsde?

Rajta elsősorban mezőgazdasági termékek, pl. gabonafélék, kávé, különféle ásványkincsek, pl. rézérc, kőolaj vagy értékes fémek, pl. arany, ezüst cserélnek gazdát.

25

Hol található a világ legforgalmasabb gabonatőzsdéje?

Chicagóban

26

Mely tőzsdének van kiemelkedő szerepe az aranykereskedelemben?

Londoni nemesfémtőzsde

27

Mi az értéktőzsde?

Rajtuk zajlik az értékpapír-kereskedelem, amelynek szigorú szabályai vannak. Ebbe a kereskedelembe a befektetők brókereken keresztül kapcsolódnak be. A világgazdasági, világpolitikai események jelentős hatást gyakorolnak a tőzsdékre, ami a forgalom alakulásában és a részvények árának változásában nyilvánul meg.

28

Mi a tozsdeindex?

A tőzsdei folyamatokról tájékoztat. Ezt a mutatót a börzén jelen lévő, meghatározó jelentőségű cégek részvényeinek árfolyamváltozásaiból számítják ki.

29

Melyik a világ legforgalmasabb értéktőzsdéje?

A New York-i, működésének mérője a Dow Jones-index. Az itt lezajló folyamatok az egész világgazdaság szempntjából irányadók.

30

Mely index ad tájékoztatást a Budapesti Értéktőzsde folyamatairól?

BUX-index

31

Mi a Nemzetközi Valutaalap (IMF) feladata?

A világ pénzügyi folyamatainak felügyelete, a működés feltételeinek és stabilitásának biztosítása. Másik feladata rövid- és középtávú hitelek biztosítása a fizetési nehézségekkel, pénzhiánnyal küzdő országok számára. Ezen hitelek felvétele sokszor megszorításokkal jár együtt.

32

Mi a Világbank (IBRD) feladata?

Eredeti feladata a háború utáni európai újjáépítés támogatása volt. Ma hosszú lejáratú, célzott hiteleket folyósít közepes és alacsony jövedelmű országok részére, amelyeket az országok egy-egy konkrét beruházásra vagy fejlesztésre fordíthatnak. A Világbank nyújt segítséget a legnehezebb helyzetben lévő fejlődő országoknak is.