3.3 Flashcards Preview

Banki Slow > 3.3 > Flashcards

Flashcards in 3.3 Deck (35):
0

Wyniki w nauce

Academic results

1

Poziom nauczania

Academic standards

2

Rozwój ogólny

All-round development

3

Mól książkowy

Bookworm

4

Przeprowadzać burze mózgów, dyskutować

Brainstorm

5

Kreatywność

Creativity

6

Rozwijać zdolności artystyczne

Develop artistically

7

Wybitny, znakomity

Distinguished

8

Celować w czymś

Excel at sth

9

Wybitnie uzdolniony

Gifted

10

Omawiać prace domowa

Give feedback (oh homework)

11

Nauczanie w domu

Homeschooling

12

Znac cos na wylot

Know sth inside out

13

Mądrala

Know-it all

14

Robic postępy

Make progress

15

Uczyć sie na pamięć

Memorise

16

Znakomite oceny

Outstanding grades

17

Uważać, słuchać uważnie kogos

Pay attention (to sb)

18

Przeprowadzać eksperymenty

Run/carry out experiments

19

Wyznaczać cele

Set targets

20

Kujon

Swot

21

Pupilek nauczyciela

Teacher's pet

22

Praca zespołowa

Teamwork

23

Byc nieobecnych w szkole

Be off school

24

Odświeżyć wiedzę (z danego porzedmiotu )

Brush up (on sth)

25

Nadrobić (msteriał z zajęć )

Catch up on (school work )

26

Dogonić (resztę klasy)

Catch up with (the restauracje of the class)

27

Ściągać , spisywać (od kogos)

Copy (from sb)

28

Rzucić szkole

Drop out of school

29

Miec zaleglosci w

Fall behind with

30

Zabrac sie do pracy

Get down to work

31

Oddać (wypracowanie/rozprawke )

Hand in (homework/an essay)

32

Zapisać , zanotować

Jot/ note down

33

Oby tak dalej ! Tak trzymać !

Keep up the good work

34

Spóźnic sie

Turn up late