3.7 - Koppeling hart- en bloedvaten Flashcards Preview

1B1 > 3.7 - Koppeling hart- en bloedvaten > Flashcards

Flashcards in 3.7 - Koppeling hart- en bloedvaten Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

relatie atriumdruk - HMV

A

Pa omhoog > ventrikel beter gevuld > HMV omhoog

2
Q

waarom is HMV gelijk aan nul bij een atriumdruk van -3

A

hart zit in thorax

in thorax negatieve druk

3
Q

relatie atriumdruk - HMV

verandering rust - inspanning

A

bij zelfde atriumdruk hogere HMV omdat bij inspanning hogere HF

4
Q

zie grafieken

A

vasculaire functie curve

ventriculaire functie curve

5
Q

snijpunt vasculaire en ventriculaire functie curve

A

zo is het in het lichaam

6
Q

wat zorgt bij inspanning voor voldoende vulling hartspier

A

venoconstrictie

7
Q

verlies van voorwaartse pompfunctie leidt tot …

A
  • lage HMV en stijging vullingsdruk, want bloed A wordt niet uitgepompt
  • lichaam gaat meer vocht vasthouden > A druk neemt toe > HMV hersteld
8
Q

Als het hart niet pompt, is de druk overal gelijk aan

A

8 mmHg