4,5,6 Flashcards Preview

kurs > 4,5,6 > Flashcards

Flashcards in 4,5,6 Deck (37):
1

bring up

wychować=raising/ wspomnieć=mention

2

przywrócić komus swiadomosc po zemdleniu

bring sb round=make sb conscious again

3

spowodować

bring about=caused

4

wprowadzić (np. jakiś zakaz)

bring in=introduced

5

przypomnieć (wspomnienia)

bring back=made me remember

6

obnizyc (np. cene)

bring down=to reduce

7

zaaranżować (np. spotkanie) na wcześniejsza godzine??

bring forward=arranged

8

wydać

bring out=publishing

9

świadomość

conscious

10

w śpiączce/nieświadomy

anconscious

11

babochłop

tomboy

12

sb can do sth/can't

be in/capable of doing sth

13

być uważanym za

be considerd

14

położna

a midwife

15

utrzymywac

to sustain

16

daleko mozliwe

far-fetched

17

zdenerwoawanie wśród ludzi

a tension

18

równi

equal

19

porównanie

comparison

20

przestrzegać zasad

obey

21

przestrzegać przed

warn sb against

22

skrzywdzić kogos

do (sb) harm

23

przesady

superstitions

24

na rogu

in the corner

25

gwizdac

whistle

26

zbieg okolicznosci

coinidence

27

piora

feathers

28

far

farther (fizycznie) further (przenosnie czas)

29

little

less-the least

30

im.... tym...

the...-er/more, the...-er/more

31

czolo

forehead

32

piszczel

shin

33

palce u nóg

toes

34

kostka

ankle

35

pachwina

groin

36

udo

thigh

37

łydka/ciele

calf