4. Creativiteit in marcom Flashcards Preview

Marketing communicatiemanagement > 4. Creativiteit in marcom > Flashcards

Flashcards in 4. Creativiteit in marcom Deck (5):
1

Dimensies ISP

= Integrated Selling Proposition:
1. Hoger doel = purpose
2. Participatief = XSP
3. Informatief = USP
4. Emotioneel = ESP

2

6 categorieën creatieve technieken

- Pictorial analogy
- Extreme situation
- Extreme consequence
- Competition
- Interactive experiment
- Dimensionality alteration

3

5 types creative appeals

1. Rationele
2. Emotionele
3. Endorsement
4. Storytelling
5. Participatie (user generated)

4

Emotionele appeals

- Humor
- Erotiek
- Warmte
- Angst (enkel goed voor NGO)
- Muziek
- Heritge
- Heimat

5

Dimensies participatie

Actief - passief
Massa - niche