4. Reakcje alergiczne związane z obecnością przeciwciał. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce. Flashcards Preview

Immunologia > 4. Reakcje alergiczne związane z obecnością przeciwciał. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce. > Flashcards

Flashcards in 4. Reakcje alergiczne związane z obecnością przeciwciał. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce. Deck (23):
1

Typy reakcji nadwrażliwości

1. Alergia anafilaktyczna
2. Alergia cytotoksyczno-cytolityczna
3. Alergia kompleksów immunologicznych
4. Nadwrażliwość typu późnego

Pierwsze trzy należą do typu odpowiedzi humoralnej, czwarty do odpowiedzi komórkowej.

2

Alergia anafilaktyczna:
- czas pojawienia się;
- przykładowe alergeny

Alergia tego typu jest zwana natychmiastową - jej objawy pojawiają się od kilki minut do kilku godzin od kontaktu z antygenem na który występuje uczulenie.

Przykładowe antygeny:
- pyłki drzew i traw; zarodniki grzybów
- leki, jak syntetyczny ACTH, pochodne penicyliy (grzyby), jonofor wapniowy, czynniki kontrastowe badań diagnostycznych
- białka zwierzęce, jak białka odchodów roztoczy, jadu owadów, pot, sierść, wydzieliny, wydaliny
- pokarmowe, jak białka mleka, cytrusów, orzechów ziemnych, sezam, kakao, laktoza, lektyny truskawek i pomidorówW REAKCJI ANAFILAKTOIDALNEJ
- LATEKS

3

Czym jest atopia?

Atopia - genetycznie uwarunkowana skłonność do rozwoju alergii anafilaktycznej

4

Czym jest reakcja anafilaktoidalna?

Reakcja anafilaktoidalna jest to reakcja wywołująca objawy jak w alergii anafilaktycznej, jednak z pominięciem fazy uczuleniowej i uczestnictwa swoistych przeciwciał IgE. Alergeny w reakcji anafilaktoidalnej oddziałują bezpośrednio na komórki tuczne (mastocyty)

5

Mechanizm działania alergii anafilaktycznej

Pierwszy kontakt z antygenem przez komórkę APC w eekcie prowadzi do uczulenia naiwnego dotychczas limfocyta B do produkcji immunoglobulin klasy IgE, które następnie wiązane są przy pomocy receptorów FceR bazofilów i mastocytów TKANKI ŁĄCZNEJ.
Ponowny kontakt powoduje degranulację tych komórek i uwolnienie mediatorów zapalenia.

6

Mediatory zapalenia reakcji anafilaktycznej.
Podział i wyliczanka.

1. chemoatraktanty - (aktywują chemotaksję granulocytów) - IL-5, TNF-a, IL-8, leukotrien LTB4, PAF
2. aktywatory - (rozszerzenie naczyń i wzrost ich przepuszczlności) - PAF, HISTAMINA, chymaza, tryptaza, kininogenaza
3. spazmogeny - (obrzęk śluzówki, wzrost wydzielania śluzu) - leukotrieny LTC4 i LTD4, prostaglandyna PGD2, HISTAMINA

7

Czym jest PAF?

Czynnik aktywujący płytki krwi (platelet activating factor)

8

Rola eozynofilów w anafilaksji

Początkowo hamują reakcję zapalną, fagocytując ziarnistości mastocytów oraz trawienie enzymatyczne mediatorów zapalenia.
Heparyna neutralizowana jest przez MBP - główne białko zasadowe eozynifilów.
Przy zachowanej indukcji zapalenia występowaniem alergenu, eozynofile nasilają stan zapalny, powodują nieodwracalną przebudowę tkanki, następuje FRUSTRACJA EOZYNOFILÓW. Reakcja zapalna rozszerza się na sąsiednie tkanki.

9

Objawy kliniczne reakcji anafilaktycznej (atopii)

Skórne - wyprysk atopowy
drogi oddechowe - katar sienny, OBRZĘK KRTANI I NAGŁOŚNI (odruch Quinckego), astma oskrzelowa
przewód pokarmowy - biegunka i wymioty
Uogólniony - wstrząs anafilaktyczny

10

Geneza wstrząsu anafilaktycznego

Hipowolemia wskutek rozszerzenia naczyń krwionośnych na obwodzie przez rozszerzenie mięśniówki gładkiej przez histaminę i następowa niewydolność krążeniowa.

11

Odporność robaczycowa

Odpowiedź immunologiczna rozwijająca się na zasadzie reakcji anafilaktycznej. Początkowo alergenem jest złuszczający się antygen robaka, z następczym wytwarzaniem immunoglobulin klasy IgE, związanych z mastocytami.
Ich degranulacja powoduje lokalny stan zapalny, IgE opsonizują tobaka, a chymaza i tryptaza aktywują alternatywną drogę kaskady dopełniacza.
Eozynofile adhezują do robaka, aktywują reakcję cytotoksyczną i cytotoksycznymi ziarnistościami uszkadzają robaka.

12

Mechanizm alergii typu II - cytotoksyczno-cytolitycznej

W grę wchodzą przeciwciała IgG lub IgM, odpowiednio w odpowiedzi imunologicznej na leki lub hapten na krwinkach białych i czerwonych oraz płytkach krwi lub na antygen różnoimiennej grupy krwi.
Mechanizm IgG prowadzić może do anemii hemolitycznej, granulocytopienii/limfocytopenii lub trombocytopenii, w zależności od tego na jakich komórkach znajduje się neoantygen.
Mechanizm IgM - przy przetoczeniu błędnej grupy krwi. Udział ZIMNYCH HEMAGUTYNIN.
Także konflikt serologiczny Rh oraz nadostre odrzucanie przeszczepu.

13

Nadostre odrzucanie przeszczepu - kiedy wystąpi?

Tylko wtedy, gdy w krążeniu biorcy występują przeciwciała przeciwko układowi HLA dawcy. Częste przy wielokrotnych transfuzjach bądź u wieloródek (szczególnie z wieloma partnerami)

14

Inne sytuacje z alergią typu II

Autoimmunizacje:
- miasthenia grevis - nużliwość mięśni (blokada receptorów dla acetylocholiny)
- choroba Gravesa-Basedova (stymulacja receptorów dla tyreotropiny)
- cukrzyca typu I

15

Mechanizm alergii typu III - kompleksów immunologicznych

Alergia zależna od przeciwciał IgG.
Zwana również chorobą posurowiczą.
Ważne - występuje gdy nastąpi dysproporcja (obojętnie w którą stronę) ilości antygenu do przeciwciała.
W przypadku dysproporcji powstałe łatwo rozpuszczalne kompleksy immunologiczne, które następnie odkładają się w śródbłonku włośniczek.
To prowadzi do aktywacji kaskad krzepnięcia i dopełniacza chemotaksję granulocytów, a te, frustrując się z powodu trudności w rozłożeniu kompleksu związanego ze śródbłonkiem, uszkadzają go cytotoksycznie.
Może to doprowadzić do odsłonięcia genów sekwesrowanych i dalszą autoimmunizacją.

16

Antygen sekwestrowany to...

... taki antygen własny organizmu, na który nie wytworzyła się tolerancja immunizacyjna (np. kolagen)

17

Przykłady reakcji alergii kompleksów immunologicznych

- Alergiczno-zapalne zapalenie kłębuszków nerkowych
- reumatoidalne zapalenie stawów
- zapalenie siatkówki oka
- zapalenie naczyń związane z IgA

18

Odczyn Arthusa

odczyn alergiczny powodowany odkładaniem się kompleksów immunologicznych w tkankach pozanaczyniowych (np. skóra)

19

Definicja haptenu

Hapten - drobna substancja, która może wywołać odpowiedź immunologiczną dopiero po połączeniu z odpowiednim białkiem. Taki hapten jest później rozpoznawany już bez ingerencji tych białek.

20

Skurcz krtani i nagłośni w następstwie reakcji anafilaktycznej nazywany jest...

... odruchem Quinckego

21

Jaka cząsteczka neutralizowana jest przez MBP?

Jest to heparyna

22

główne mediatory preformowane eozynofilów

- MBP (major basic protein - główne białko zasadowe)
- EPO (eosinophil peroxidase) - peroksydaza eozynofilowa
- ECP (eosinophil cationic protein - białko kationowe)
- EDN (eosinophil-derived neurotoxin - neurotoksyna eozynofilowa)

23

czym są zimne a czym ciepłe hemaglutyniny?

zimne - IgM przeciw antygenom krwinek w układzie AB0 (występujące naturalnie)

ciepłe - (jednowartościowe - niekompletne) IgG przeciw czynnikowi Rh (potrzebujące bodźca by powstać)