4.4 - Stabiele angina pectoris en ACS Flashcards Preview

1B1 > 4.4 - Stabiele angina pectoris en ACS > Flashcards

Flashcards in 4.4 - Stabiele angina pectoris en ACS Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

6 groepen chronische coronaire syndromen

A
 1. stabiele symptomen en verdenking CAD
 2. nieuwe LV dysfunctie en verdenking CAD
 3. patiënten < 1 jaar na ACS of revascularisatie
 4. > 1 jaar
 5. patiënten met AP en verdening op vasospastisch of microvasculair lijden
 6. CAD ontdekt bij screening
2
Q

3 kenmerkende klachten AP

A
 1. mid-thoracaal, nek, kaak, schouder of arm
 2. inspanningsgebonden
 3. bij rust of na nitraat < 5 minuten over
3
Q

atypische angina pectoris

A

2 van 3 kenmerkende klachten AP

4
Q

niet-angineuze pijn (aspecifiek)

A

0 of 1 van 3 kenmerkende klachten AP

5
Q

stabiele AP

wat is er met je hart

A
 • O2 vraag > O2 aanbod bij …
  hartslagversnelling
  verhoging systolische BD
  dus bij inspanning
6
Q

maat voor zuurstofverbruik

A

hartslag x systolische BD

7
Q

oorzaken AP

A
 • obstructieve gefixeerde coronair stenose
 • coronair spasme
 • aortaklep stenose
 • hypertrofische cardiomyopathie (vaten niet aangepast aan verdikking)
 • hypercirculatie / metabool (Hb daalt of snelwerkende schildklier (tachycardie) of infecties)
 • microvasculair lijden (niet grote, maar kleine kransslagadertjes)
8
Q

ernst AP: CCS classificatie

A

I - zware inspanning
II - tempo, koud weer, na maaltijd
III - bij normaal tempo
IV - in rust

9
Q

lagere kans CAD

A
 • normaal inspanningsECG

- kalkscore op CT 0

10
Q

hogere kans op CAD

A
 • risicofactoren
 • abnormaal rust en inspanningsECG
 • LK dysfunctie
 • kalk op CT coronairen
11
Q

man-vrouw verschillen

A

vrouwen meer atypische klachten

mannen typische klachten

12
Q

vrouw-specifieke risicofactoren

A
 • rondom/net na zwangerschap: dissectie kransslagader
 • premenopausaal lager risico
 • verleden rondom zwangerschap problemen met hypertensie en pre-eclampsie
13
Q

diagnose coronairlijden

A
 • niet-invasief ischemie onderzoek
 • CT agniografie
 • diagnostische hartcatheterisatie
  keuze afh. van pre-test waarschijnlijkheid, presentatie patiënt, beschikbaarheid en ervaring met versch. onderzoeken
14
Q

welke onderzoek bij laag risico

hoog risico

A
 • CT

- catheterisatie

15
Q

ischemiedetectie

A

stresstest: is er sprake van zuurstofgebrek deel hart bij inspanning?
- inspanning
- dobutamine en dopamine: positief inotropicum > HF omhoog

steal-test:
adenosine en persantine: vaatverwijders > stealfenomeen bij gefixeerde stenose - bloedvat kan niet uitzetten

16
Q

CT-scan

A

anatomie:
- kalk in kransslagaderen? > calciumscore
(bij meer verkalking moeilijker om CT’s te beoordelen)
- hoe zien kransslagaderen eruit? > CT angio

17
Q

behandelingen

A

medicamenteus: symptomatisch en/of preventief
revascularisatie: PCI en/of CABG operatie

18
Q

symptomatische medicatie

A
 • betablokkers
 • calciumantagonsiten
 • nitraten
19
Q

preventieve medicatie

A
 • trombocyten agg remmers
 • cholesterolsyntheseremmers
 • ACE-inhibitors
20
Q

symptomen instabiele AP

A
 • in rust
 • < 2 mnd + frequente
  klachten
 • crescendo (toename) ‘stabiele’ AP
 • < 2 wk na MI
 • < 2 wk na PCI
21
Q

instabiele AP: wat wordt eerst gedaan

A
 • ECG
 • biochemische markers:
  geen biochemische afwijkingen; Tr blijft onder drempel
22
Q

wanneer is er wel biochemische schade zichtbaar

A

STEMI of NSTEMI

23
Q

wanneer GRACE-score

A

NSTEMI, maar wel positieve cardiale markers en AP

24
Q

NSTEMI

A

niet volledige afsluiting kransslagader, maar wel acuut moment
op moment van pijn depressies ST

25
Q

behandleing NSTEMI

A

medicamenteus > pijnvrij > opname > binnen 24-48 uur gecatheriseerd
nog steeds pijn? = binnen 48 uur naar kransslagaderen kijken

26
Q

STEMI: wat is er aan de hand

A

plaque-ruptuur met trombus

27
Q

ECG onstabiele AP

A
 • normaal
 • negatieve T
 • ST depressie
28
Q

hoe van onstabiele AP naar NSTEMI

A

troponines gestegen

29
Q

STEMI: wat wordt er als eerst gedaan

A

geen biomarkers, gelijk hartcatheterisatie

30
Q

ST depressie: wat is er in het vat

A

trombus die bloedvat niet helemaal afsluit > endocard meest gevoelig voor ischemie, dus hier schade

31
Q

ST elevatie: wat is er in het vat

A

trombus die hele bloedvat afsluit > transmurale schade