יחידה 5 Flashcards Preview

פסיכומטרי - עברית > יחידה 5 > Flashcards

Flashcards in יחידה 5 Deck (99)
Loading flashcards...
1

אביון

עני, דל, רש, מך

2

אוצר בלום

אוצר גנוז וחבוי, כינוי לדבר רב-ערך שלא ידעו על קיומו או לא עמדו על ערכו

3

אילן

עץ

4

אמה

שפחה

5

אפוא

אם כן, ובכן, לכן

6

אריח

לוח מרובע עשוי מאבן, משיש, מחרסינה או מחומר אחר, ומשמש לכיסוי הרצפה או הקירות, מרצפת

7

בבת עינו

הדבר היקר לו ביותר

8

בור

שדה שלא עובד, אדם שלא למד כלום, נבער מדעת

9

בכר

גמל צעיר

10

בן עולה

נבל, בן בליעל

11

בצר

חיזק, הפך מקום למבצר, חיזק או ביסס טענה

12

בר-סמכא

מומחה, מבין ובקי בדבר, שניתן לסמוך עליו ועל ידיעותיו

13

גהר

התכופף, רכן

14

גיבן

שגבו מעוקם, בעל חטוטרת

15

גץ

ניצוץ

16

דבק

נצמד בחוזקה, נהג במשהו במסירות, בנאמנות ובדבקות

17

דופי

גנאי, פגם

18

דרוך

מתוח, משוך, מאומץ ונכון לפעולה; שכל תשומת ליבו מרוכזת במשהו, והוא נכון להגיב או לפעול מיידית

19

הוטלא

בגד שתוקן באמצעות טלאי

20

הטיח

השליך בכוח, הטיל, זרק בחוזקה

21

הכלים

בייש, השפיל, גרם מבוכה

22

המרה את פיו

פעל כנגד הוראותיו של מישהו

23

הסתגף

התענה, מנע מעצמו דברים

24

הפליג

(כשנאמר על כלי שיט) יצא לשוט במים, (כשנאמר על בני אדם) שט באונייה, בסירה או בספינה, התרחק, המריא

25

הקניט

לעג, לגלג

26

השרה

הניח דבר כלשהו בתוך נוזל למשך זמן מה

27

התבדה

הוכח שאינו נכון, התברר כשקר או כבדיה

28

התיק

הזיז, הסיט, העביר למקום אחר

29

התערטל

התפשט מכל בגדיו, חשף את מערומי גופו

30

וטו

סמכות הנתונה ליחיד לאסור משהו בניגוד לדעת הרוב