คำใช้บ่อย 5 Flashcards Preview

ญป ฝึกเขียนคันจิ > คำใช้บ่อย 5 > Flashcards

Flashcards in คำใช้บ่อย 5 Deck (20):
1

invention

発明
はつめい

2

vending machine

自動販売機
じどうはんばいき

3

สวนส้ม

みかん畑
ばたけ

4

มนุษย์

人間
にんげん

5

soon, in a litlle while

間もなく

6

draft beer

生ビール
なま

7

date of birth

生年月日
せいねんがっぴ

8

or more, more than

以上
いじょう

9

or less, less than

以下
いか

10

at least 3 hours

3時間以上
いじょう

11

3 or fewer

3つ以下
みっついか

12

come from...

出身
しゅっしん

13

holiday

休日
きゅうじつ

14

Closed (shop sign)

休み中
やすみちゅう

15

generally

大体
だいたい

16

sample (merchandise)

見本
みほん

17

headline

見出し
みだし

18

(ever) since

以来
いらい

19

dialect

方言
ほうげん

20

east


ひがし