50 Common Words Flashcards Preview

Swedish > 50 Common Words > Flashcards

Flashcards in 50 Common Words Deck (100):
1

ett barn

child

2

en flicka

girl

3

en pojke

boy

4

ett fönster

window

5

ett bord

table

6

en man

man

7

en kvinna

woman

8

en bok

book

9

en telefon

telephone

10

en stol

chair

11

en dörr

door

12

ett vykort

postcard

13

en penna

pen

14

ett rum

room

15

ett badrum

bathroom

16

ett hotell

hotel

17

ett frimärke

stamp

18

och

and

19

inte

not

20

Sverige

Sweden

21

här

here

22

där

there

23

nu

now

24

idag

today

25

lite

little

26

bara

only/just

27

mycket

alot

28

svenska

Swedish

29

engelska

English

30

pengar

money

31

eller

or

32

ett hus

house

33

en ros

rose

34

ett öga

eye

35

en teve

television

36

mat

food

37

vatten

water

38

ett land

country

39

en stad

city

40

en affär

shop

41

en station

station

42

ett huvud

head

43

en arm

arm

44

ett ben

leg

45

en bil

car

46

en båt

boat

47

ett tåg

train

48

ett flygplan

airplane

49

second

andra

50

third

tredje

51

child

ett barn

52

girl

en flicka

53

boy

en pojke

54

window

ett fönster

55

table

ett bord

56

man

en man

57

woman

en kvinna

58

book

en bok

59

telephone

en telefon

60

chair

en stol

61

door

en dörr

62

postcard

ett vykort

63

pen

en penna

64

room

ett rum

65

bathroom

ett badrum

66

hotel

ett hotell

67

a stamp

ett frimärke

68

and

och

69

not

inte

70

Sweden

Sverige

71

here

här

72

there

där

73

now

nu

74

today

idag

75

little

lite

76

only / just

bara

77

a lot

mycket

78

Swedish

svenska

79

English

engelska

80

money

pengar

81

or

eller

82

house

ett hus

83

rose

en ros

84

eye

ett öga

85

television

en teve

86

food

mat

87

water

vatten

88

country

ett land

89

city

en stad

90

shop

en affär

91

station

en station

92

head

ett huvud

93

arm

en arm

94

leg

ett ben

95

car

en bil

96

boat

en båt

97

train

ett tåg

98

airplane

ett flygplan

99

andra

second

100

tredje

third