57 Flashcards Preview

例文 51-60 magyar > 57 > Flashcards

Flashcards in 57 Deck (34):
1

kutatás

研究
けんきゅう

2

kutatás, tanulmányozás

研修
けんしゅう

3

tartomány, prefektúra


けん

4

prefektúrahivatal

県庁
けんちょう

5

épületek számlálószava


けん

6

eresz


のき

7

egészség

健康
けんこう

8

egészségvédelem

保健
ほけん

9

veszély(es)

危険
きけん

10

meredek; zord, szigorú

険しい
けわしい

11

vizsgálat, szemrevétel

検査
けんさ

12

jog(osultság)

権利
けんり

13

hatalom, jog


けん

14

vizsga

試験
しけん

15

vizsgázás

受験
じゅけん

16

tapasztalat

経験
けいけん

17

kísérlet

実験
じっけん

18

egészség(es); (élet)erős, élénk

元気
げんき

19

újév napja; január elseje

元日
がんじつ

20

alap, ok, eredet


もと

21

kezdettől fogva, eredetileg

元々
もともと

22

nyelv

言語
げんご

23

szó

言葉
ことば

24

tájszólás, dialektus

方言
ほうげん

25

mond

言う
いう

26

magában beszélt szavak, monológ

独り言
ひとりごと

27

egy(es) szó, megjegyzés

一言
ひとこと

28

korlátozás, megszorítás

制限
せいげん

29

határidő

期限
きげん

30

határ

限度
げんど

31

határ

限界
げんかい

32

határ, korlát

限り
かぎり

33

határ(idő) nélküli, végtelen(ség)

無限
むげん

34

határ(idő)t szab; korlátoz

限る
かぎる