Κεφάλαιο 6 Flashcards Preview

Οφθαλμολογία > Κεφάλαιο 6 > Flashcards

Flashcards in Κεφάλαιο 6 Deck (33):
1

Ο σκληρός χιτώνας αποτελείται από κολλαγόνες ίνες τύπου:

Ι, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VIII.

2

Η αγγείωση του σκληρού είναι ...?

Πτωχή.

3

Πρόσθια, υπάρχει το ...?

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΟ.

4

Τι είναι το επισκλήριο?

Πυκνός, αγγειακός, συνδετικός ιστός, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του επιπεφυκότα και του σκληρού.

5

Πιο συχνές παθήσεις του σκληρού?

1. Επισκληρίτιδα.
2. Σκληρίτιδα.

6

Επισκληρίτιδα:

Συχνή, καλοήθης, υποτροπιάζουσα, αυτο-περιοριζόμενη και συχνά αμφοτερόπλευρη φλεγμονή του επισκληρίου.

7

Η επισκληρίτιδα συνδυάζεται με παθήσεις του κολλαγόνου σε ποσοστό ...%.

30%.
--> Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ.

8

Πορεία της επισκληρίτιδας:

1. Τάση για υποτροπές στο ίδιο μάτι, ή μερικές φορές και στα 2.
2. Οι υποτροπές καθίστανται με την πάροδο του χρόνου πιο αραιές και μετά από χρόνια εξαφανίζονται.
3. Εμφανίζεται σχεδόν πάντα ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ, το μάτι γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟ και υπάρχει αίσθημα καύσου.
4. Συνήθως ΔΕΝ παρατηρείται ΑΛΓΟΣ.

9

Τι δείχνει η εξέταση με σχισμοειδή λυχνία στην επισκληρίτιδα?

Η πρόσθια επιφάνεια του σκληρού χιτώνος είναι ΕΠΙΠΕΔΗ = Σημείο απουςίας προσβολής του σκληρού.

10

Τι επιτρέπει την καλύτερη ορατότητα του σκληρού?

Ενστάλλαξη 10% φαινυλεφρίνης = Αποσυμφορεί τα αγγεία του επιπεφυκότα και του επισκληρίου, επιτρέποντας την καλλίτερη ορατότητα του υποκείμενου σκληρού.

11

Σκληρίτιδα:

ΑΣΥΝΗΘΗ κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ΟΙΔΗΜΑ + ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ του συνολικού πάχους του σκληρού χιτώνα.

12

Η σκληρίτιδα είναι πλέον σπάνια της επισκληρίτιδας και περιλαμβάνει ένα εύρος εκδηλώσεων:

1. Διάχυτη πρόσθια μη νεκρωτική σκληρίτιδα.
2. Νεκρωτική σκληρίτιδα με φλεγμονή.
3. Διατιτραίνουσα σκληρομαλακία.
4. Οπίσθια σκληρίτιδα.

13

Διάχυτη πρόσθια μη νεκρωτική σκληρίτιδα - Επιδημιολογία:

1. Συχνότερη στις γυναίκες.
2. Παρατηρείται στην 5η δεκαετία της ζωής.

14

Διάχυτη πρόσθια μη νεκρωτική σκληρίτιδα - Ο πόνος?

1. Εμφανίζεται μετά από μερικές ΜΕΡΕΣ.
2. Αντανακλά στο πρόσωπο και στον κρόταφο.
3. Εμφανίζεται τις πρωτες πρωινές ώρες και υποχωρεί αργότερα.
4. ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ.

15

Η ΔΔ της διάχυτης πρόσθιας μη νεκρωτικής σκληρίτιδας από την απλή επισκληρίτιδα βαςίζεται:

1. Στο ιστορικό.
2. Τα κλινικά ευρήματα της εν τω βάθει υπεραιμίας του επισκληρίου πλέγματος και του οιδήματος του σκληρού.

16

Νεκρωτική σκληρίτιδα με φλεγμονή - Επιδημιολογία?

>60 ετών.
6% αμφοτερόπλευρη.

17

Ποιος ιός μπορεί να προκαλέσει νεκρωτική σκληρίτιδα με φλεγμονή?

VZV (εξαιρετικά επίμονη στη θεραπεία).

18

Διατιτραίνουσα σκληρομαλακία:

1. Ειδικός τύπος ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ σκληρίτιδας.
2. Ηλικιωμένες γυναίκες με χρόνια ρευματοειδή αρθρίτιδα.

19

Οπίσθια σκληρίτιδα:

Σοβαρή νόσος - Αν δε διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα --> ΤΥΦΛΩΣΗ.

20

Συστηματικές παθήσεις που προκαλούν σκληρίτιδα (%)

1. Ρευματοειδής.
2. Wegener.
3. Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτις.
4. Οζώδης πολυαρτηρίτις.
5. ΣΕΛ.

21

Ποια η αιτία της επισκληρίτιδος?

Αδιευκρίνιστη.

Μερικές φορές αποδίδεται σε ιστορικό ευαισθηςίας σε εξωγενείς παράγοντες όπως πχ σκόνη στο σπίτι, ροδόχρου ακμή ή ιστορικό ατοπίας.

Αλλοτε υπάρχει σαφές υπόβαθρο ψυχογενές.

22

Επισκληρίτιδα - Ποιους αφορα?

Συνήθως τα 2/3 είναι γυναίκες.

23

Ποια η θεραπεία της επισκληρίτιδος?

1. Στην 1η προσβολή, εάν ο ασθενής προςέλθει εντός 48 ωρών ==> Τοπική χρήση κολλυρίου κορτιζόνης βοηθά σημαντικά στον περιορισμό της νόσου.

2. Στο στάδιο της υποχώρησης δεν χρειάζεται θεραπεία, απλά ψυχρά τεχνητά δάκρυα για συμπτωματική ανακούφιση.

24

Ποια η θεραπεία των υποτροπών της επισκληρίτιδος?

Εάν είναι ήπιες, ψυχρά κολλύρια τεχνητών δακρύων.

Σε περιπτώσεις συχνών υποτροπών, η συστηματική χορήγηση μη κορτιζονούχων αντιφλεγμονωδών για 10 μέρες βοηθά σημαντικά στην υποχώρηση.

==> Εάν ξαναπαρουσιασθεί υποτροπή απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή αλλαγή του φαρμάκου.

25

Ποια η πορεία της νεκρωτικής σκληρίτιδος με φλεγμονή?

Αν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και σωστά έχει καλή πρόγνωση.

Αν όχι ==> Μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της όρασης ή και απώλεια του βολβού.

26

Ποια η κλινική εικόνα της νεκρωτικής σκληρίτιδος με φλεγμονή?

1. Βαθμιαία εμφάνιση σοβαρού βολβικού πόνου αυξανόμενου προοδευτικά και επιμένοντος.

2. Συνήθως εμφανίζεται το βράδυ και αντανακλάται στο μέτωπο, κροτάφους, και σαγόνια.

==> Η χρήση αναλγητικών ΔΕΝ ΒΟΗΘΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.

27

Ποια η θεραπεία γενικά της σκληρίτιδος (6)?

1. Τοπική ενστάλλαξη κορτικοστεροειδών.
2. Συστηματική χορήγηση μη-κορτιζονούχων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
3. Περικογχική ένεση κορτιζόνης.
4. Συστηματική χορήγηση κορτιζόνης.
5. Κυτταροστατικά.
6. Immune modulators.

28

Τοπική ενστάλλαξη κορτικοστεροειδών:

Δεν επηρεάζουν τη φυσική πορεία της νόσου, αλλά ανακουφίζουν από τα συμπτώματα + οίδημα στις περιπτώσεις ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ μορφής.

29

Συστηματική χορήγηση μη-κορτιζονούχων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων:

Χρήση ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΕΣ.

Τουλάχιστον για 2 εβδομάδες προκειμένου να είναι απολεσματικό.

30

Συστηματική χορήγηση κορτιζόνης:

Σε περιπτώσεις που τα μη κορτιζονούχα αντιφλεγμονώδη δεν έχουν δράση.

31

Κυτταροστατικά:

Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που τα κορτικοστεροειδή δεν ελέγχουν πλήρως την πάθηση.

==> Κυκλοφωσφαμίδη το πλέον συχνό/ αζαθιοπρίνη/μεθοτρεξάτη.

32

Ανοσοτροποποιητικά:

Κυκλοσπορίνη + τακρόλιμους.

==> Σπανιότερα σαν μακροχρόνια θεραπεία, αλλά δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και σαν βραχεία θεραπεία πριν γίνει η έναρξη της θεραπείας με κυτταροστατικά.

33

Τι πρέπει να προςέχουμε στις παθήσεις του σκληρού χιτώνα?

Αν ο πόνος και ο πονοκέφαλος επιμένει παρ' όλη τη θεραπεία, αυτό θα πει ότι υπάρχει ενεργός φλεγμονή.