6. Elinkeinotoiminnan verotus Flashcards Preview

Tuloslaskenta ja verotus > 6. Elinkeinotoiminnan verotus > Flashcards

Flashcards in 6. Elinkeinotoiminnan verotus Deck (13):
1

Mikä on elinkeinotoiminnan tulos?

Verovuodelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus.

2

Mikä on veronalaisia tuloja ns."laaja tulokäsitys"?

Elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut realisoituneet tulot (EVL4§)

3

Entäs mikäs on menon vähennyskelpoisuus ns. "laajan menon käsite"?

Yleisesti tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset vero-oikeuden termi luonnolliset vähennykset ( EVL 7§ ja TVL31§)

4

Minkä perusteella vaihto-omaisuuden arvo määritetään jollei verovelvollinen esitä muita perusteita?

Fifo (first in first out)

5

Mitä kuuluu irtaimeen käyttöomaisuuteen?

Koneet, kalusto, muut ed mainittuihin verrattava käyttöomaisuus

6

Milloin käyttöomaisuus on lyhyt ikäistä?

Irtaimen käyttöomaisuuden todellinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta

7

Paljonko lyhyt ikäisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintameno voi olla?

850€/irtain

8

Paljonko maksimissaan voidaan vähentää irtaimia käyttöomaisuuden pienhankintoja?

2500€ per verovuosi

9

Millä perusteilla tappiot vahvistetaan?

Tulolähtein (esim oy) ja tulolajeittain (luonnollinen henkilö ja kuolinpesä)

10

Kuinka kauan vahvistettu tappio saa vähentää asianomaisista tulolähteistä tai tulolajista?

10 seuraavan verovuoden aikana tappiovuotta seuraavan voitollisen verovuoden tulosta

11

Miten tappion tasaus toteutetaan yksityisen liikkeen ja elinkeinoharjoittajan kohdalla?

Tappio vähennetään seuraavien vuosien elinkeinotulosta ennen jakoa pääoma-ja ansiotuloksi. Verovelvollisen vaatimuksesta voidaan vähentää jo syntymisvuoden pääomatulosta.

12

Miten tappion tasaus toteutetaan Ay ja Ky kohdalla?

Tappio vähennetään yhtymän saman tulolähteen seuraavien vuosien verotettavasta tulosta

13

Onko käyttöomaisuus osakkeiden myyntivoitot osakeyhtiölle veronalaista tuloa?

ei ole mutta vain rajoitetusti