6. Fortsatta studier och arbetsliv Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 6. Fortsatta studier och arbetsliv > Flashcards

Flashcards in 6. Fortsatta studier och arbetsliv Deck (146)
Loading flashcards...
1

ammattikorkeakoulu

en yrkeshögskola, yrkeshögskolan, yrkeshögskolor, yrkeshögskolorna 1

2

arvosana

ett betyg, betyget, betyg, betygen 5

3

etäopiskelu

distansstudier, -na

4

jatko-opinnot

fortsatta studier

5

koulutus

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

6

kurssi

en kurs, kursen, kurser, kurserna 3

7

loma, lupa

ett lov, lovet, lov, loven 5

8

luento

en föreläsning, föreläsningen, föreläsningar, föreläsningarna 2

9

lukujärjestys

ett schema, schemat, scheman, schemana 4

10

lukukausi

en termin, terminen, terminer, terminerna 3

11

lukukausimaksu

en terminsavgift, terminsavgiften, terminsavgifter, terminsavgifterna 3

12

ohjaaja

en mentor, mentoren, mentorer, mentorerna 3

13

opetus

undervisning, -en

14

opinnot

studier, -na

15

opintolaina

ett studielån, studielånet, studielån, studielånen 5

16

opinto-ohjaaja

en studievägledare, studievägledaren, studievägledare, studievägledarna 5 (rr); en studiehandledare 5 (sr)

17

opinto-ohjelma

ett studieprogram, studieprogrammet, studieprogram, studieprogrammen 5

18

opintopiste

ett studiepoäng, studiepoänget, studiepoäng, studiepoängen 5

19

opintotuki

studiestöd, -et

20

opiskelija

en student, studenten, studenter, studenterna 3; en studerande, studeranden, studerande, studerandena 5

21

opiskelija-alennus

en studentrabatt, studentrabatten, studentrabatter, studentrabatterna 3

22

opiskelija-asunto

en studentbostad, studentbostaden, studentbostäder, studentbostäderna 3*

23

opiskelijakortti

ett studentkort, studentkortet, studentkort, studentkorten 5

24

pääaine

ett huvudämne, huvudämnet, huvudämnen, huvudämnena 4

25

pääsykoe

ett inträdesprov, inträdesprovet, inträdesprov, inträdesproven 5

26

päättötodistus

ett slutbetyg, slutbetyget, slutbetyg, slutbetygen 5

27

sivuaine

ett biämne, biämnet, biämnen, biämnena 4

28

stipendi

ett stipendium, stipendiet, stipendier, stipendierna 3

29

tentti

en tenta, tentan, tentor, tentorna 1

30

tiedekunta

en fakultet, fakulteten, fakulteter, fakulteterna 3