7 Flashcards Preview

Japanese > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (94):
1

strange, unusual (person)

kawatteru

2

what's the purpose

mokuteki wa nani

3

make money

okane ni naru

4

information

joohoo

5

learn a lot from that kind of book

sono taipu no hon wa benkyou ni naru

6

Remarkable

inshoteki

7

connection

tounagari

8

for that reason

sono ryu dakara

9

happens often

yoku aru

10

greedy

yoku ga aru

11

don't be greedy

yoku ibaranai

12

almost all

hotondo subete

13

to break up

wakareru

14

there could have been another option

hoka no option ga atte mo yokatta

15

have a look

mite mite

16

gender (sex)

sei

17

arrogant

ibaru

18

scary scared

kowagaru

19

to be empty

suku

20

What nationality?

Nani jin

21

Talk all the time

Zuuto Hanashiteiru

22

Contract

Keiyakaku

23

Leaving do

Owakare paati
Sayonara paati

24

Always though of doing it

Itsumo shita to omotteimashita

25

In the evening

Ban ni

26

Mother in law

Oshuutomesan

27

Hairdresser shop

Biyoin

28

Bad knee

Warui hiza

29

Daytime

Hirume

30

Someone's wife

Okusan

31

Good effort

Gambarimashita

32

Can't remember

Omoidasenai

33

Complain

Monku iu

34

Complaint

Kuremu (suru)

35

Complain on twitter

Twitter de monu iu

36

Here there there

Kochi Sochi achi

37

And then

Sorekara
Sore de
Soshite
Soshitara

38

To hassle

Meyewaku

39

Not often

Sonna ni nai
Ammari nai

40

Refund

Kaesu

41

Behaviour

Koudo

42

Verbal behaviour

Gendo

43

Little girl
Little boy

Shoujo
Shounen

44

C'est la vie

Shooganai
Jinse

45

Other way around

Sono hantai

46

Sex education

Sekkyoku

47

tipsy

horoioi

48

handsome

ikkemen

49

i don't understand what you're saying

anata no itteru koto wa wakaranai

50

wife of others

okuban

51

police officer

keisatsukan

52

congratulations

oiwai

53

is it rude to ask the age?

nenrei o kiku koto wa shitsure desu ka?

54

utsuru

to move house or transfer

55

to move house or transfer

utsuru

56

neighbour

rinjin

kinjo no hito

57

sorry for the delay

omatase shimashita

58

to borrow

kariru

59

to sit down

suwaru

60

to take off

toru

61

i should eat but I'm not hungry

taberu beki dakedo onaka ga suiteinai

62

more than 10 years

ju nen ijou

63

husband

otto, shujin

64

south korea

kankoku

65

not healthy

kenko teki ja nai

66

anymore

madakoreijou

67

i bought this for my dad

otousan no tameni katta

68

Rare

Kichou

69

Trend

Ryuko

70

Accountant

Kaikeishi

71

Compared to jap

Nihongo to kuraberu to

72

In third year

San nen me

73

Addictive

Chudoku

74

Poison

Doku

75

Teach myself

Dokugakko

76

Break

Kyuukei

77

new year's eve

oumisoka

78

where is your home town

go shushin wa doko desu ka

79

mobile

keitai

80

incredible (as in I'm great)

zeccouchou

81

condition (how's your condition)

choushi

82

piece of cake

asameshimae

83

two i adjectives...

take out i and add kute

84

photo

shashin

85

considerably far

kanari tooi

86

right (as in isn't it?)

deshou

87

how cold

nante samui

88

degree

do

89

pretty tasty (well enough)

kekkou oishi

90

cool (opposite atatakai)

suzushii

91

welcome back

okaeri nasai

92

I'm home, right now

tadaima

93

work, as in a movie

sakuhin

94

new work, as in movie

shinsaku