7.9 Flashcards Preview

Chin 481 > 7.9 > Flashcards

Flashcards in 7.9 Deck (15):
1

倒不如

dao4bu4ru2
it would be better to

2

地方戏曲

di4fang1xi4qu3
local opera

3

音乐会

yin1yue4hui4
concert

4

国乐

guo2yue4
Chinese classical music

5

歌剧

ge1ju4
opera

6

国歌

guo2ge1
national anthem

7

音响

yin1xiang3
stereo

8

杂音

za2yin1
static noise

9

乐团

yue4tuan2
orchestra

10

合唱团

he2chang4tuan2
chorus

11

小提琴

xiao3ti2qin2
violin

12

长笛

chang2di2
flute

13

吉他

ji2ta
guitar

14

gu3
drum

15

喇叭

la3ba1
trumpet