יחידה 8 Flashcards Preview

פסיכומטרי - עברית > יחידה 8 > Flashcards

Flashcards in יחידה 8 Deck (99)
Loading flashcards...
1

אַגַּב

תוך כדי
בהזדמנות זו

2

אורחה

שיירה, חבורה של נוסעים בדרך

3

איפה איפה

אפליה, משוא פנים

4

אמנה

ברית, חוזה

5

אפסר

חבל או רצועה המשמשים להובלת בהמה, מושכות

6

אשמורת

חלק מהלילה

7

בד בבד

בו בזמן, יחד

8

בזז

שדד, בייחוד בזמן מלחמה או מהומות

9

בלב ולב

בחוסר כנות, בצביעות

10

בעל כורחו [כרחו]

נגד רצונו

11

בר

חוץ; בן, תבואה, נקי, טהור

12

גאות

עלייה והתרוממות

13

גוע

. גסס, נטה למות, מת, הלך ודעך עד שנעלם לגמרי

14

גלב

ספר

15

גרוגרת

תאנה מיובשת, דבלה

16

דגול

מצוין, נישא, נבחר

17

דיבר סרה

דיבר בגנות, אמר דברים רעים

18

האפיל (על מישהו או משהו)

משך את תשומת הלב במקומו, הסתיר אותו

19

הוקיע

גינה בחריפות, בפומבי, פרסם ברבים גינוי חריף או התנגדות נמרצת למישהו או למשהו

20

היה כמרקחה

סָער, היו בו התרגשות ותכונה רבה, בעיקר עקב אירוע מרעיש

21

הלך

נווד

22

הנפיק

הוציא

23

הסתמר

נעשה סמור, התקשה או הזדקף, לרוב בשל פחד רב או קור עז

24

הפר

לא קִיֵים (מה שהבטיח, מה שהיה עליו לעשות)

25

הרהיב

הדהים, הפעים את הלב, עורר התפעלות והשתאות

26

השתוקק

רצה מאוד, התאווה או נכסף למשהו

27

התבוסס

התגלגל או שכב על האדמה מכוסה במשהו, התפלש במשהו

28

התכנס

התאסף, התקהל או התרכז במקום אחד

29

התפיל (מים)

הקטין את שיעור המלח במים כדי שיהיו ראויים לשתייה

30

ולד

תינוק או בעל-חיים בימיו הראשונים