8 Flashcards Preview

English3 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (25):
0

Attend

Katılmak,dikkatini vermek

1

Addle

Kafası bulanmak

2

Restrain

Alıkoymak,engellemek,kısıtlamak

3

Tremendously

Çok,son derece

4

Presume

Varsaymak,farzetmek,haddini aşmak

5

Pounce

Pençe

6

Of late

Son zamanlarda

7

Compassion

Merhamet,şefkat

8

Urgent

Acale,ivedi

9

Serenity

Durgunluk,sükunet

10

Brave

Meydan okumak,göğüs germek

11

Primitive

İlkel,primitif,ilk çağa ait

12

Confrontation

Yüzleştirme,yüzleşme,karşılaşma

13

Withdraw

Geri çekilmek

14

Obliterate

Yok etmek

15

Ruthless

Acımasız,merhametsiz,insafsız

16

Regardless

Dikkatsiz,kayıtsız,her şeye rağmen

17

Be fond of

Düşkün olmak,sevmek

18

Decade

10 yıl

19

Sting

Sokmak

20

Wasp

Eşek arısı

21

Despise

Hor görmek,tenezzül etmemek

22

Candidate

Aday

23

Bizzare

Garip,tuhaf

24

Merely

Yalnızca,sadece,zar zor,ancak