8 Flashcards Preview

English5 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (25):
1

Compel

Zorlamak

2

Nullify

Geçersiz kılmak

3

Set foot

Ayak basmak

4

Severity

Önem,ciddiyet

5

Braggart

Böbürlenen kişi

6

Reap

Hasat etmek

7

Foolhardy

Çılgın,gözü kara

8

Flicker

Titrek ışık,titremek

9

Affirm

Doğrulamak

10

Be wary of

Temkinli olmak

11

Caddle

Üzerine titremek

12

Prevail

Galip gelmek

13

İntent

Niyet,amaç

14

Multitude

Kalabaklık,çok sayı

15

İmpetuous

Acleci,tez canlı

16

Unfathomable

Sınırlarına erişilemez,akıl ermez

17

Hole up

Köşesine çekilmek

18

Expedite

Hızlandırmak

19

Be devoid of

Yoksun,mahrum olmak

20

İgnite

Tutuşturmak,tutuşmak

21

Toss

Fırlatmak

22

Savor

Tadını çıkarmak,zevk almak

23

Remorse

Pişmanlık,vicdan azabı

24

Gloriously

Mükemmel bir şekilde,şereflice

25

Constantly

Sıkça,sık sık