Κεφάλαιο 8 Flashcards Preview

Οφθαλμολογία > Κεφάλαιο 8 > Flashcards

Flashcards in Κεφάλαιο 8 Deck (40):
1

Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φακού?

1. Σχήμα αμφίκυρτο.
2. Διαφανής + ελαστικός.
3. Ανάγγειος.
4. Στερείται νεύρων.

2

Φακός - Εμβρυολογία:

25η - 7ος μήνας.
Σαν μια πάχυνση του ΕΞΩ ΒΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

3

Διαστάσεις φακού:

Διάμετρος = 10χιλ.
Πάχος = 4χιλ.

4

Ο φακός αποτελείται από:

1. Το περιφάκιο.
2. Το φλοιό που περιβάλλει τον πυρήνα.
3. Τον πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο.

5

Σύσταση φακού:

65% νερό.
34% πρωτείνες.
1% αφορά ανόργανα ιόντα όπως Να, Κ, Cl, P, υδατάνθρακες, πυρνηικά οξέα, οργανικά φωσφατίδια, και μεταβολίτες.

6

Συγγενείς διαταραχές του φακού (5):

1. Κολόβωμα του φακού.
2. Μικροσφαιροφακία.
3. Φακόκωνος.
4. Εκτοπία φακού.
5. Συγγενής καταρράκτης.

7

Κολόβωμα του φακού:

1. Κυρίως στο κάτω τμήμα - Περί την 6η ώρα.
2. Εμφανίζεται υπό μορφή ΓΩΝΙΩΔΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ στην περιοχή του ισημερινού.
3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΠΑΝΙΟ.

8

Μικροσφαιροφακία:

1. Ο φακός είναι ΜΙΚΡΟΣ + ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ.
2. Συνοδεύεται από ΕΚΤΟΠΙΣΗ ΦΑΚΟΥ + ΓΛΑΥΚΩΜΑ.
3. Τυχαίο ή κληρονομούμενο.

9

Φακόκωνος:

1. ΣΠΑΝΙΟ.
2. Διακρίνεται σε ΠΡΟΣΘΙΟ + ΟΠΙΣΘΙΟ.
3. Εμφανίζεται σαν κωνοειδής διαμόρφωση της πρόσθιας ή της οπίσθιας επιφάνειας.
4. Μερικές φορές η κορυφή του κώνου είναι ΘΟΛΕΡΗ.

10

Εκτοπία του φακού:

1. Παρεκτόπιση από τη φυσιολογική του θέση.
2. Μπορεί να είναι ΣΥΓΓΕΝΗΣ (μερικές φορές κληρονομούμενη) + ΕΠΙΚΤΗΤΗ.
3. Η παρεκτόπιση μπορεί να είναι ΜΕΡΙΚΗ (υπεξάρθρημα) ή ΟΛΙΚΗ όπου ο φακός βρίσκεται μέσα στο υαλοειδές.

11

Με το όρο καταρράκτης περιγράφεται ...?

ΚΑΘΕ ΘΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΦΑΚΟΥ.

12

Ο συγγενής καταρράκτης μπορεί να είναι:

1. Μεμονωμένη περίπτωση ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.
2. Να είναι κληρονομικά μεταβιβαζόμενη διαταραχή.
3. Να αποτελεί εκδήλωση ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.

13

Όταν ο καταρράκτης αφορά όλο το φακό καταλαμβάνει το κορικό πεδίο που φαίνεται λευκό. Αυτό αποκαλείται:

ΛΕΥΚΟΚΟΡΙΑ.

14

Διαφοροδιάγνωση λευκοκορίας (6):

1. Συγγενής καταρράκτης.
2. Ρετινοβλάστωμα.
3. Παραμονή πρωτογενούς υαλοειδούς.
4. Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας.
5. Νόσος του Coats.
6. Σύνδρομο του Norie.

15

Τα αίτια του συγγενή καταρράκτη είναι πολλά:

1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - Ερυθρά, συγγενής τοξοπλάσμωση, ανεμοβλογιά (ιδιαίτερα αν η μόλυνση συμβεί στο 1ο τρίμηνο).
2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - Γαλακτοζαιμία, ηπατοφακοειδής εκφύλιση (νόσος του Wilson), ΣΔ 1.
3. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ - Τρισωμία 21, μυοτονική δυστροφία, σύνδρομο Alport.

16

Επίκτητος καταρράκτης - Η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού προκαλεί:

1. Μείωση της οπτικής οξύτητας.
2. Αλλοιώσεις της χρωματικής αντίληψης.
3. Διάφορες διαταραχές της όρασης = Παραμόρφωση φωτεινών πηγών, μείωση της ευαισθηςίας αντίληψης αντιθέσεων κ.λπ.

17

Σε σχέση με την ΕΝΤΟΠΙΣΗ της θόλωσης ο επίκτητος καταρράκτης διακρίνεται σε (3):

1. Φλοιώδη.
2. Πυρηνικό.
3. Υποκαψικό.

18

Ο φλοιώδης καταρράκτης:

1. Αφορά τις φακαίες μάζες του φλοιού του φακού, αρχικά ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, στην περιοχή του ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ να προκαλεί σημαντική μείωση της όρασης.
2. ΣΤΑΔΙΑΚΑ όμως με την προοδευτική εξέλιξη της θόλωσης προς το κέντρο του φακού μειώνεται σημαντικά η οπτική οξύτητα.

19

Ο πυρηνικός καταρράκτης:

1. Χαρακτηρίζεται από ΠΥΚΝΩΣΗ του φακού.
2. Στα αρχικά στάδια αυτού του τύπου εμφανίζεται ΜΥΩΠΙΑ εξ αιτίας της αλλαγής του δείκτη διάθλασης λόγω της πύκνωσης του φακού.

20

Ο υποκαψικός καταρράκτης:

1. Εντοπίζεται κοντά στο περιφάκιο, συνήθως στο ΟΠΙΣΘΙΟ.
2. Προκαλεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της όρασης.

21

Οι επίκτητοι καταρράκτες διακρίνονται σε:

1. Πρωτοπαθείς (συχνότεροι).
2. Δευτεροπαθείς.

22

Η αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι ...?

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και συνίσταται στην ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ και την αντικατάσταση του από τεχνητό ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΦΑΚΟ.

23

Η μέθοδος εκλογής είναι η ...?

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ με τη χρήση υπερήχων, με τοπική αναισθηςία με σταγόνες ή παραβόλβια ένεση.

24

Σε περίπτωση ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ?

Τοποθετείται ενδοφακός στον ΠΡΟΣΘΙΟ θάλαμο με στήριξη είτε στην ΙΡΙΔΑ, είτε στη γωνία του ΠΡΟΣΘΙΟΥ θαλάμου.

25

Ο φακός τρέφεται από ...?

Τα υγρά που τον περιβάλλουν.

26

Ο φακός ανατομικά βρίσκεται μεταξύ ...?

Της οπίσθιας επιφάνειας της ίριδας + της πρόσθιας επιφάνειας του υαλοειδούς σώματος.

27

Ο φακός εμφανίζει ...?

2 επιφάνειες ==> πρόσθια/οπίσθια.

2 πόλους ==> πρόσθιο/οπίσθιο.

Κυκλοτερή περιφέρεια σε ίση απόσταση από τους πόλους, τον ισημερινό.

28

Η οπίσθια επιφάνεια του φακού είναι πιο ... από την πρόσθια.

Κυρτή.

29

Ο φακός συγκρατείται στη θέση του από τις ίνες ...?

Της ζίννειου ζώνης, που εκφύονται από το ακτινωτό σώμα και καταφύονται στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του φακού.

1.5χιλ μπροστά + πίσω από τον ισημερινό.

30

Ποια είναι τα όρια του οπίσθιου θαλάμου?

1. Μεταξύ της πρόσθιας επιφάνειας του φακού.

2. Των ινών της ζίννειου ζώνης.

3. Τη οπίσθιας επιφάνειας της ίριδας.

31

Ποιες επιπλοκές μπορεί να συνοδεύουν την εκτοπία του φακού (4)?

1. Γλαύκωμα.
2. Ραγοειδίτις.
3. Καταρράκτης.
4. Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

32

Είναι συχνός ο καταρράκτης σε ηλικιωμένα άτομα?

Σχεδόν κάθε άτομο >70 παρουσιάζει κάποιου βαθμού θόλωση του φακού.

==> Στις περισςότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματική και δεν χρειάζεται χειρ. Επέμβαση.

33

Ο πρωτοπαθής ή ο δευτεροπαθής καταρράκτης είναι πιο συχνός?

Ο πρωτοπαθής.

Εμφανίζεται με την πάροδο της ηλικίας (γεροντικός καταρράκτης).

==> Μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερες ηλικίες (νεανικός ή προγεροντικός καταρράκτης).

34

Ποια η αιτιολογία του 1ο καταρράκτη?

Αγνωστη.
Αν και στην πρώιμη εμφάνιση εμπλέκεται η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

35

Τι επιτρέπει η τεχνική της φακοθρυψίας?

Τη διατήρηση του σάκου του περιφακίου εντός του οποίου τοποθετείται ο ενδοφακός.

==> Σε αυτήν την περίπτωση, χαρακτηρίζεται ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ.

36

Υπάρχουν πολυεστιακοί ενδοφακοί?

ΝΑΙ και χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, με σκοπό τη διόρθωση και της μακρινής και της κοντινής όρασης.

37

Τι μπορεί να παρατηρηθεί μετεγχειρητικά?

Θόλωση του οπίσθιου περιφακίου ==> ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.

==> Χαρακτηρίζεται ως 2ο καταρράκτης.

38

Πώς αντιμετωπίζεται η μετεγχειρητική θόλωση του οπίσθιου περιφακίου?

Με ειδικό LASER (Nd-Yag laser).

39

Η αντιμετώπιση του ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ καταρράκτη παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Απλή αφαίρεση του φακού δε λύνει το πρόβλημα. Ποιες οι 3 επιπλοκές της αφακίες?

1. Υψηλή υπερμετρωπία.
2. Στραβισμός.
3. Αμβλυωπία.

40

Τοποθέτηση ενδοφακού στα βρέφη?

Αμφιλεγόμενη.

Η αμβλυωπία, ιδίως στον ετερόπλευρο καταρράκτη κάνει την πρόγνωση για αποκατάσταση της όρασης πολύ επιφυλακτική.