8. Idén är A och O Flashcards Preview

RUB.1 > 8. Idén är A och O > Flashcards

Flashcards in 8. Idén är A och O Deck (126)
1

sarja, sarjakuva

en serie, serien, serier, serierna 3

2

vanha

gammal, gammalt, gamla

3

keksintö

en uppfinning, uppfinningen, uppfinningar, uppfinningarna 2

4

olla olemassa

finnas, finns, fanns, funnits 4

5

jo

redan

6

keskiajalla

på medeltiden

7

sarjakuvakirja

ett serietidningsalbum, serietidningsalbumet, serietidningsalbum, serietidningsalbumen 5

8

tutkimusmatka

en forskningsresa, forskningsresan, forskningsresor, forskningsresorna 1

9

vuodelta 1911

från år 1911

10

piirtää

teckna, tecknar, tecknade, tecknat 1

11

19-vuotias

19-årig, 19-årigt, 19-åriga

12

ylioppilas

en student, studenten, studenter, studenterna 3

13

myös, jopa, -kin

även

14

taiteilija

en konstnär, konstnären, konstnärer, konstnärerna 3

15

kirjoittaa

skriva, skriver, skrev, skrivit 4

16

sarjakuvalehti

en serietidning 2

17

pienenä poikana

som liten pojke

18

pieni

liten, litet, lilla, små

19

niitä sarjakuvia

de serierna

20

ottaa esiin

ta, tar, tog, tagit 4 fram

21

-sta, -stä, jonkin sisästä

ur

22

kirjoituspöydän laatikko

en skrivbordslåda, skrivbordslådan, skrivbordslådor, skrivbordslådorna 1

23

vanhin

äldsta

24

yhä, vielä, jatkuvasti

fortfarande

25

ilmestyä

komma, kommer, kom, kommit 4 ut

26

yli

över (prep.)

27

täyttää

fylla, fyller, fyllde, fyllt 2

28

muutamia vuosia sitten

för några år sedan

29

vuodesta 1939 lähtien

sedan 1939

30

maailma

en värld, världen, världar, världarna 2

31

ylipäänsä

överhuvudtaget

32

opettaa

lära, lär, lärde, lärt 2

33

koira

en hund, hunden, hundar, hundarna 2

34

erilainen, eri

olik, olikt, olika

35

viisas

klok, klokt, kloka

36

viime viikolla

förra veckan

37

viikko

en vecka, veckan, veckor, veckorna 1

38

syödä, popsia suuhunsa

äta, äter, åt, ätit 4 upp

39

kotiläksyt

hemläxor, -na

40

huomenna

i morgon

41

keittää kahvia

koka, kokar, kokade, kokat 1 kaffe

42

Vauhtia!

Sätt fart på!

43

idea, ajatus

en idé, idén, idéer, idéerna 3

44

antaa, sallia, kuulostaa

låta, låter, lät, låtit 4

45

tuttu (adj.)

bekant, bekant, bekanta

46

melkein

nästan

47

lukea

läsa, läser, läste, läst 2

48

lapsena

som barn

49

lapsi

ett barn, barnet, barn, barnen 5

50

tilata lehti

prenumerera, prenumererar, prenumererade, prenumererat 1 på en tidning

51

itse

själv, självt, själva

52

harrastus, mielenkiinto johonkin

ett intresse, intresset, intressen, intressena 4

53

yli kymmenen vuoden ajan

i över tio år

54

mielenkiintoinen

intressant, intressant, intressanta

55

harrastus

en hobby, hobbyn, hobbyer, hobbyerna 3

56

oppia

lära, lär, lärde, lärt 2 sig

57

eniten

mest

58

lukemalla

genom att läsa

59

toisten, muiden

andras

60

toinen, muu

(en) annan, (ett) annat, andra

61

piirtämällä

genom att teckna

62

ikävä, tylsä

tråkig, tråkigt, tråkiga

63

oppitunti

en lektion, lektionen, lektioner, lektionerna 3

64

kurssi

en kurs, kursen, kurser, kurserna 3

65

ne eivät ole minua varten

de är ingenting för mig

66

liian laiska käymään kursseilla

för lat för att gå på kurser

67

liian

för (adv.)

68

laiska

lat, lättjefullt, lata

69

käydä kurssilla

gå, går, gick, gått (ep.) på en kurs

70

minkä tyyppisiä sarjakuvia

vilken typ av serier

71

pitää jostakin

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2 om ngt / gilla, gillar, gillade, gillat ngt

72

sarjakuvia, joissa on absurdia huumoria

serier med absurd humor

73

järjenvastainen, absurdi

absurd, absurt, absurda

74

huumori

humor, humorn

75

sellainen

(en) sådan, (ett) sådant, sådana

76

nauraa jollekin

skratta, skrattar, skrattade, skrattat 1 åt ngt

77

pitää, tulee, aikoa

ska

78

tapa

ett sätt, sättet, sätt, sätten 5

79

puhua jostakin

tala, talar, talade, talat 1 om ngt

80

asia

en sak, saken, saker, sakerna 3

81

kaikkea maan ja taivaan välillä

allt mellan himmel och jord

82

kertoa jostakin

berätta, berättar, berättade, berättat 1 om ngt

83

alkaa, aloittaa

börja, börjar, började, börjat 1

84

miettiä jotakin

fundera, funderar, funderade, funderat 1 på ngt

85

teksti

en text, texten, texter, texterna 3

86

keksiä, hoksata jotakin

komma, kommer, kom, kommit 4 på ngt

87

istua

sitta, sitter, satt, suttit 4

88

tuntikausia

i timtal

89

todella hyvä

riktigt bra

90

vielä

ännu

91

hihittää, tirskua jollekin

fnittra, fnittrar, fnittrade, fnittrat 1 åt ngt

92

saada

få, får, fick, fått (ep.)

93

kaikesta

av allt

94

ympärillä, ympärille

omkring (prep.)

95

seurata

följa, följer, följde, följt 2

96

tarkkaan, tarkasti

noga

97

tapahtua

hända, händer, hände, hänt 2

98

ympäristö

en omgivning, omgivningen, omgivningar, omgivningarna 2

99

hiljainen

tystlåten, tystlåtet, tystlåtna

100

kuin

än

101

puhua

prata, pratar, pratade, pratat 1

102

sitten

sedan

103

kuulla

höra, hör, hörde, hört 2

104

vaikea

svår, svårt, svåra

105

pitää vain ottaa

det är bara att ta

106

ottaa

ta, tar, tog, tagit 4

107

alkaa, aloittaa

sätta, sätter, satte, satt (ep.) igång

108

se, että väitetään, että ei ole aikaa läksyille

att påstå att man inte har tid för läxorna

109

väittää

påstå, påstår, påstod, påstått (ep.)

110

vain, ainoastaan

bara

111

huono

dålig, dåligt, dåliga

112

tekosyy, selitys, puolustelu, anteeksipyyntö

en ursäkt, ursäkten, ursäkter, ursäkterna 3

113

laiskuus

lathet, latheten

114

vaaditaan

det krävs

115

vaatia

kräva, kräver, krävde, krävt 2

116

itsekuri

självdisciplin, självdisciplinen

117

päätä yksinkertaisesti ajankohta

bestäm dig helt enkelt om en tidpunkt

118

määrätä, päättää jostakin

bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt 2 om ngt

119

ajankohta

en tidpunkt, tidpunkten, tidpunkter, tidpunkterna 3

120

jolloin, kun, koska

då (konj.)

121

istuutua

sätta, sätter, satte, satt (ep.) sig

122

alas

ner

123

miten olisi: pian

typ: snart

124

haukotus

en gäspning, gäspningen, gäspningar, gäspningarna 2

125

veistos

en skulptur, skulpturen, skulpturer, skulpturerna 3

126

joukossa

bland