8.3 Flashcards Preview

Recht > 8.3 > Flashcards

Flashcards in 8.3 Deck (5)
Loading flashcards...
1

Misleidende reclame

Verkeerde mededeling samenstelling product, gebruiksmogelijkheden, herkomst, prijs, technische bevindingen

2

Straffen voor misleidende reclame

- schadevergoeding
- rectificatie
- verbod tot voortzetting
- dwangsom (wel aantoonbare schade)

3

Vergelijkende reclame

- niet misleidend
- alleen betrekking op dezelfde en soortgelijke goederen
- vergelijking moet objectief zijn
- mag niet voor verwarring zorgen
- mag goede naam niet schenden of kleinerend zijn

4

reclame code

- niet in strijd met de waarheid
- niet nodeloos kwetsend
- niet in strijd met goede smaak
- fatsoen

5

gevolgen uitspraak RCC

- ongegrond verklaard
- onderhands advies
- openbaar advies