8.4 Flashcards Preview

Recht > 8.4 > Flashcards

Flashcards in 8.4 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Algemene persoongegevens

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer

2

Bijzondere persoongegevens

ras, godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid

3

verwerking persoongegevens

toestemming moet vooraf gegeven zijn

4

verplichtingen verwerking persoongegevens

- melden datalek
- functionaris AVG toegewezen zijn
- DPIA uitvoeren
- gegevensbeschermingbeleid

5

Rechten voor consument bij AVG

1. Recht om in te zien
2. Recht om te wijzigen
3. Recht om vergeten te worden (wanneer organisatie gegevens niet meer nodig heeft en betrokkende toestemming gegevens verwerking intrekt)
4. recht om gegevens over te dragen
5. recht op informatie (online privacyverklaring)

6

Toezicht op AVG

Autoriteit persoonsgegevens

Via de recht kan verbod om gegevens te gebruiken aangevraagd worden. Ook kan een schadevordering ingediend worden.