8L_1SOL_H Flashcards Preview

8L_1SOL_v2016 > 8L_1SOL_H > Flashcards

Flashcards in 8L_1SOL_H Deck (500):
1

AAACHMN + L

AMANCHA + L = ALMANACH

2

AAADHRS + N

HASARDA + N = DARSHANA (aussi DARSANA ou DARSHAN)

3

AAADMNR + H

RAMADAN + H = RAMADHAN

4

AAAEHNR + B

AHANERA + B = HABANERA

5

AAAEHNR + M

AHANERA + M = MAHARANE

6

AAAGINR + H

AGRAINA + H = HIRAGANA

7

AAAIMNR + H

AMARINA + H = MAHARANI

8

AABCEGH + N

BACHAGE + N = BANCHAGE

9

AABCHMR + D

CHAMBRA + D = CHAMBARD

10

AABCNOU + H

BOUCANA + H = CHABANOU .s (femme du chah)

11

AABEGTU + H

BAUGEAT + H = BAHUTAGE

12

AABEHIS + M

BAHAIES + M = BAHAISME

13

AABIINU + H

AUBINAI + H = BAUHINIA (aussi BAUHINIE)

14

AABLNRS + H

BRANLAS + H = HALBRANS

15

AACDEHM + N

CHAMADE + N = DEMANCHA

16

AACDEHM + U

CHAMADE + U = DECHAUMA

17

AACDEHR + N

CHARADE + N = DECHARNA

18

AACDEHR + R

CHARADE + R = DRACHERA v déf

19

AACDEHU + U

ECHAUDA + U = CHAUDEAU

20

AACDHIP + N

PADICHA + N = HANDICAP

21

AACDINR + H

CANDIRA + H = CHAINARD .e

22

AACEGHL + I

LACHAGE + I = CHIALAGE

23

AACEGHL + M

LACHAGE + M = MALGACHE

24

AACEGHL + U

LACHAGE + U = CHAULAGE

25

AACEGRU + H

CAGUERA + H = RAUCHAGE

26

AACEHLN + D

CHENALA + D = CHALANDE n (-and, e)

27

AACEHLT + A

CHELATA + A = CALATHEA

28

AACEHMR (2) + L

MACHERA REMACHA + L = MARECHAL .e

29

AACEHMU (2) + G

CHAMEAU ECHAUMA + G = CHAUMAGE

30

AACEHPS + T

APACHES + T = PATACHES

31

AACEHRR + P

ARRACHE + P = RAPERCHA v ppv

32

AACEHTU + N

CHATEAU + N = CHANTEAU

33

AACELNP + H

CAPELAN + H = PALANCHE nf

34

AACGHIN + R

ACHIGAN + R = CHAGRINA

35

AACHILR + B

ACHIRAL + B = BRACHIAL

36

AACHIMR (2) + I

CHARMAI MARCHAI + I = MARIACHI

37

AACHIOT + R

CAHOTAI + R = CHARIOTA v ppv (aussi CHARRIOTER)

38

AACHIPT + R

CHAPATI + R = CHAPITRA

39

AACHISS + M

CHASSAI + M = CHIASMAS

40

AACHLOP + T

LAPACHO + T = TCHAPALO

41

AACHLOP + U

LAPACHO + U = CHALOUPA

42

AACHLTU (2) + G

CHALUTA CHAULAT + G = GALUCHAT

43

AACHMNO + N

MACHAON + N = MACHONNA

44

AACHMNS + O

CHAMANS + O = MACHAONS

45

AACHMOS + L

AMOCHAS + L = CHLOASMA

46

AACHMOT + R

AMOCHAT + R = ACHROMAT .s nm

47

AACHMRU + D

MACHURA + D = CHAUMARD nm

48

AACHOPT + N

TAPOCHA + N = PATACHON

49

AACHORU + T

ACHOURA + T = RACAHOUT

50

AACHOST + U

CAHOTAS + U = SOUTACHA v ppv

51

AADEERS + H

DESAERA + H = HASARDEE

52

AADEHIL + P

DEHALAI + P = HAPALIDE nm

53

AADEHRR + E

HARDERA + E = ADHERERA v ppinv

54

AADELMO + H

AMODALE + H = ALMOHADE

55

AAEEGLT + H

ETALAGE + H = GALATHEE nf

56

AAEGIPR (3) + H

PAGERAI PAIRAGE PARIAGE + H = AGRAPHIE

57

AAEGLNO + H

AGONALE + H = HALOGENA v ppv

58

AAEGPSS + H

PASSAGE + H = PHASAGES

59

AAEHLMS + L

HALAMES + L = MEHALLAS

60

AAEHLTT + P

HALETAT + P = PHTALATE

61

AAEHLTT + R

HALETAT + R = THEATRAL

62

AAEHMRT + T

MARATHE + T = MAHRATTE

63

AAEHMST + I

HATAMES + I = AMATHIES

64

AAEHSST + U

HATASSE + U = AETHUSAS

65

AAELMNT + H

LAMENTA + H = METHANAL .s

66

AAEMNTT (2) + H

ENTAMAT ETAMANT + H = HETMANAT .s (cf HETMAN)

67

AAGIOST + H

AGIOTAS + H = AGATHOIS .e

68

AAHIILN + N

INHALAI + N = ANNIHILA

69

AAHILNT + O

INHALAT + O = ANTIHALO .s

70

AAHILNT + R

INHALAT + R = HILARANT

71

AAHILPR + E

HARPAIL + E = RAPHIALE nf

72

AAHINRS + E

HARNAIS + E = SAHARIEN

73

AAHINRS + P

HARNAIS + P = PIRANHAS

74

AAHIPRT + G

HARPAIT + G = GRAPHITA v ppv

75

AAHIPRT + O

HARPAIT + O = ATROPHIA

76

AAHMRSS + L

ASHRAMS + L = MARSHALS

77

AAHMRSS + O

ASHRAMS + O = MASSORAH

78

AAHNOPR + E

PHARAON + E = ANAPHORE

79

AAHNOPR + G

PHARAON + G = HARPAGON

80

AAHNOPR + N

PHARAON + N = HARPONNA

81

AAHNORT + M

ATHANOR + M = MARATHON

82

AAHNRST + O

HANSART + O = ATHANORS

83

AAIMNOS + H

OMANAIS + H = MAHONIAS

84

AAIOSTU (2) + H

AOUTAIS OUATAIS + H = SOUHAITA

85

AALNSTU + H

SALUANT + H = NAHUATLS

86

AALOSST + H

ASSOLAT + H = THALASSO

87

ABCEEHL + M

CHABLEE + M = BECHAMEL

88

ABCEEHL + P

CHABLEE + P = PECHABLE

89

ABCEGOR + H

BOCAGER + H = BROCHAGE

90

ABCEGOU + H

BOUCAGE + H = BOUCHAGE

91

ABCEHLO + L

CHAEBOL + L = BACHOLLE

92

ABCEHLO + M

CHAEBOL + M = CHOMABLE

93

ABCEHLO + R

CHAEBOL + R = BACHELOR

94

ABCEHLS + U

CHABLES + U = CHASUBLE

95

ABCEHMR + U

CHAMBRE + U = REMBUCHA v ppv (aussi REMBUCHER .s)

96

ABCEHOT + I

BACHOTE + I = COHABITE v ppinv

97

ABCEHOU + N

ABOUCHE + N = EBAUCHON

98

ABCEOTT + H

BECOTAT + H = BACHOTTE nf (tonneau)

99

ABCHLNO + N

CHABLON + N = BLANCHON

100

ABCHLNO + U

CHABLON + U = BALUCHON

101

ABCHNRU (2) + D

BRANCHU BRUNCHA + D = CHADBURN

102

ABCHOTU + R

BOUCHAT + R = TARBOUCH .e

103

ABEEHIT (2) + D

HABITEE HEBETAI + D = THEBAIDE

104

ABEEHIT (2) + N

HABITEE HEBETAI + N = THEBAINE

105

ABEEHNR + L

ENHERBA + L = HALBRENE .e

106

ABEEILT + H

ETABLIE + H = HABILETE

107

ABEEORU + H

EBOUERA + H = HOBEREAU

108

ABEHINR + M

HIBERNA + M = BRAHMINE

109

ABEHINT + I

THEBAIN + I = INHABITE .e

110

ABEHIRS + E

HERBAIS + E = HEBRAISE v ppv

111

ABEHIST + O

HABITES + O = ISOBATHE

112

ABEIILT + H

TIBIALE + H = HABILITE v ppv

113

ABHISTU + L

HABITUS + L = TSHILUBA

114

ABHISTU + O

HABITUS + O = HAUTBOIS

115

ABILNOT (2) + H

ANOBLIT BITONAL + H = BIATHLON

116

ACCDEHO + L

DECOCHA + L = CALDOCHE

117

ACCEEEH + N

ECACHEE + N = ECHEANCE

118

ACCEEHO + R

COACHEE + R = OCHRACEE adj (-acé, e)

119

ACCEGNO + H

COCAGNE + H = CONCHAGE

120

ACCEHIL + G

CALICHE + G = CLICHAGE

121

ACCEHIL + N

CALICHE + N = CLENCHAI v ppv

122

ACCEHNO (2) + N

CHACONE ENCOCHA + N = CHACONNE

123

ACCHIMO + T

MOCHICA + T = MACHICOT

124

ACDEEHR + O

ECHARDE + O = HORDEACE .e

125

ACDEEHR + R

ECHARDE + R = DECHERRA (du verbe DECHOIR)

126

ACDEEMN + H

CADMEEN + H = DEMANCHE v ppv

127

ACDEHIS (2) + M

CHIADES SCHEIDA + M = SCHIEDAM

128

ACDEHOR + R

DEROCHA + R = HARDCORE

129

ACDEHRU + C

RECHAUD + C = CRUCHADE

130

ACDEHRU + I

RECHAUD + I = CHIADEUR , euse

131

ACDHIRS + T

CHIARDS + T = TCHADRIS

132

ACDHNOR + E

CHARDON + E = RONDACHE

133

ACDHOTU + U

DOUCHAT + U = TOUCHAUD nm (aussi TOUCHAU et TOUCHEAU)

134

ACDINPR + H

PINCARD + H = PINCHARD , e

135

ACEEGHR + H

CHARGEE + H = HERCHAGE

136

ACEEGHR + P

CHARGEE + P = PERCHAGE

137

ACEEHIS + L

AICHEES + L = HELICASE

138

ACEEHLL + M

ALLECHE + M = CHAMELLE

139

ACEEHLN + D

CHENALE + D = CHALDEEN

140

ACEEHMN + R

EMANCHE + R = MENARCHE

141

ACEEHMP + C

EMPECHA + C = CAMPECHE

142

ACEEOPS + H

POACEES + H = ECOPHASE

143

ACEGHIN + L

CHINAGE + L = ANGLICHE

144

ACEGHIN + N

CHINAGE + N = INCHANGE .e

145

ACEGHIP + O

CHIPAGE + O = PIOCHAGE

146

ACEGHLO + U

GALOCHE + U = GOULACHE

147

ACEGHOR + M

ROCHAGE + M = CHROMAGE

148

ACEGHOR + N

ROCHAGE + N = CHAROGNE

149

ACEGHOR + R

ROCHAGE + R = GARROCHE v ppv

150

ACEGHOU + M

GOUACHE + M = MOUCHAGE

151

ACEGIRR + H

GRACIER + H = CHIRAGRE

152

ACEHHOU + I

HOUACHE + I = HOUAICHE

153

ACEHLNR + E

CHARNEL + E = CHENALER v ppinv

154

ACEHLOT + C

TALOCHE + C = CATECHOL

155

ACEHLST + N

CHALETS + N = CLASHENT

156

ACEHLST + R

CHALETS + R = CLATHRES

157

ACEHLSU + G

CHAULES + G = SCHLAGUE

158

ACEHLSU + N

CHAULES + N = NUCHALES

159

ACEHMNO + C

HAMECON + C = COMANCHE

160

ACEHMNO + G

HAMECON + G = MANCHEGO

161

ACEHMNO + I

HAMECON + I = MOHICANE

162

ACEHMNO + L

HAMECON + L = CHAMELON

163

ACEHMNO + R

HAMECON + R = ROMANCHE

164

ACEHMPR + I

CAMPHRE + I = RECHAMPI v ppv

165

ACEHMPR + N

CAMPHRE + N = PERCHMAN .s (seul pluriel admis)

166

ACEHNOR + P

ENROCHA + P = CHAPERON

167

ACEHNOS + N

CHOANES + N = ECHANSON

168

ACEHNRR + U

RANCHER + U = CHARNURE

169

ACEHNRS + R

RANCHES + R = RANCHERS

170

ACEHOST + U

CAHOTES + U = SOUTACHE v ppv

171

ACEHOTU + U

ECHOUAT + U = TOUCHEAU

172

ACEHRRU (3) + U

CHARRUE RAUCHER RUCHERA + U = RAUCHEUR nm

173

ACEHRTU (2) + R

CHUTERA RECHUTA + R = CHATREUR , euse

174

ACEHSTU + E

CAHUTES + E = EUSTACHE

175

ACEILPR (3) + H

CLAPIER PICAREL PLACIER + H = ARCHIPEL

176

ACEINRU + H

RINCEAU + H = CHAINEUR , euse

177

ACEMPSU + H

PUCAMES + H = MAPUCHES

178

ACENNOU + H

CONNEAU + H = CHOUANNE v ppinv

179

ACGHINU + L

GUINCHA + L = CHLINGUA v ppinv

180

ACGHOSU + L

GAUCHOS + L = GOULASCH (aussi GOULACHE et GOULASH)

181

ACHIIRT + O

TRICHAI + O = CHOIRAIT

182

ACHILOT + T

LOCHAIT + T = TCHITOLA

183

ACHILST + T

CHALITS + T = SCHLITTA v ppv

184

ACHIMNO (2) + B

MACHINO MOHICAN + B = BOCHIMAN .e

185

ACHIMOS (2) + C

CHAMOIS CHOMAIS + C = MOCHICAS

186

ACHINOP + G

CHOPINA + G = PIGNOCHA v ppv

187

ACHINOP + L

CHOPINA + L = PALICHON

188

ACHINOU + B

CHOUINA + B = BOUCHAIN nm

189

ACHIORR + T

CHARROI + T = CHARRIOT

190

ACHIORS (2) + S

CHOIRAS ROCHAIS + S = CHASSOIR

191

ACHIOSU (2) + A

CHAOUIS CHOUIAS + A = CHAOUIAS

192

ACHMNOU + I

MANCHOU + I = MINOUCHA v ppv

193

ACHNOPT (2) + U

CHOPANT POCHANT + U = PACHTOUN .e

194

ACHNORS + S

RANCHOS + S = CRASHONS

195

ACHNOSS + D

SACHONS + D = SCHADONS v ppinv

196

ACHOPSU + T

COPAHUS + T = PACHTOUS

197

ACHORST + U

TORCHAS + U = CHATROUS

198

ADEEENN + H

ENNEADE + H = HADEENNE

199

ADEEHLS + R

DEHALES + R = HARELDES

200

ADEEHRR + I

ADHERER + I = DIARRHEE

201

ADEEHRS (2) + T

ADHERES HARDEES + T = THESARDE

202

ADEEMNO + H

ADENOME + H = DAHOMEEN

203

ADEGIOR + H

GODERAI + H = RHODIAGE

204

ADEHINP + A

DAPHNIE + A = DIAPHANE

205

ADEHINP + I

DAPHNIE + I = APHIDIEN nm

206

ADEHIPS (2) + M

APHIDES DIPHASE + M = PHASMIDE

207

ADEILOP + H

POILADE + H = HAPLOIDE

208

ADEIMST (3) + H

ADMITES MEDIATS MEDITAS + H = MAHDISTE

209

ADEINOS (3) + H

ADONIES ANODISE DANOISE + H = ADHESION

210

ADELMNO + H

MANDOLE + H = HOMELAND

211

ADHIMMS + E

DHIMMAS + E = MAHDISME

212

ADLNOTU + H

ONDULAT + H = DUATHLON

213

ADORSSU + H

SURDOSA + H = HOUSARDS nm

214

AEEEHMR + T

MEHAREE + T = ERATHEME

215

AEEEPRS + H

SEPAREE + H = APHERESE

216

AEEHILP + C

APHELIE + C = PHACELIE

217

AEEHILP + R

APHELIE + R = PARHELIE

218

AEEHILR + B

HELERAI + B = HABLERIE

219

AEEHILR + G

HELERAI + G = HELIGARE

220

AEEHIMT + P

HEMATIE + P = EMPATHIE

221

AEEHIMT + T

HEMATIE + T = HEMATITE

222

AEEHIRT (2) + I

HETAIRE HETRAIE + I = HETAIRIE

223

AEEHIRT (2) + P

HETAIRE HETRAIE + P = THERAPIE

224

AEEHLNP + O

PHALENE + O = ANOPHELE

225

AEEHLNP + T

PHALENE + T = ELEPHANT .e

226

AEEHMNT + A

METHANE + A = ANATHEME

227

AEEHMNT + I

METHANE + I = HEMATINE

228

AEEHMNT + N

METHANE + N = MENTHANE

229

AEEHMSU + T

HEAUMES + T = MATHEUSE

230

AEEHNPR + G

PHANERE + G = GRAPHENE

231

AEEHNPR + I

PHANERE + I = HEPARINE

232

AEEHNRT + N

ANTHERE + N = ANTHRENE

233

AEEHNRT + U

ANTHERE + U = URETHANE

234

AEEHRTU + A

AHEURTE + A = HATEREAU

235

AEEHSTU + P

AETHUSE + P = APHTEUSE

236

AEEINPP + H

EPEPINA + H = EPIPHANE

237

AEENNPT (2) + H

PANTENE PENTANE + H = NAPHTENE

238

AEEOSTT + H

TOASTEE + H = ATHETOSE

239

AEGHMMO + O

HOMMAGE + O = HOMOGAME

240

AEGHNRU + A

NURAGHE + A = HARANGUE v ppv

241

AEGHOSU + S

HOUAGES + S = HOUSSAGE

242

AEGILNN (2) + H

AGNELIN ENLIGNA + H = LANGHIEN

243

AEGILRT (4) + H

ELARGIT GRELAIT LITRAGE REGLAIT + H = LITHARGE

244

AEGMNSU + H

MANGUES + H = HUMAGNES

245

AEGNSTU (3) + H

SANGUET TANGUES TUNAGES + H = SHUNTAGE

246

AEGPRRU + H

PURGERA + H = GRAPHEUR nm (logiciel)

247

AEHIILR + T

HILAIRE + T = HILARITE

248

AEHILLP + N

HALIPLE + N = PHALLINE

249

AEHILNR + B

INHALER + B = HIBERNAL

250

AEHILNR + G

INHALER + G = NARGHILE .h (aussi NARGUILE)

251

AEHILST + E

HALITES + E = HELIASTE

252

AEHILST + I

HALITES + I = LITHIASE

253

AEHILST + O

HALITES + O = HALITOSE

254

AEHIMNU + C

HUMAINE + C = CHAUMINE nf

255

AEHIMRS + R

MEHARIS + R = HARRISME , iste

256

AEHIMRU + E

HUMERAI + E = HEAUMIER .e

257

AEHINNO + C

HANOIEN + C = CHANOINE

258

AEHINPS + G

PHANIES + G = SPHAIGNE

259

AEHINPS + R

PHANIES + R = SERAPHIN .e

260

AEHINRT + O

HAIRENT + O = THONAIRE

261

AEHINST + A

HANTISE + A = ASHANTIE

262

AEHINST + E

HANTISE + E = ASTHENIE

263

AEHINST + I

HANTISE + I = HAITIENS

264

AEHINST + M

HANTISE + M = ANTHEMIS

265

AEHINTT + I

THEATIN + I = TAHITIEN

266

AEHINTT + O

THEATIN + O = THIONATE

267

AEHINTT + U

THEATIN + U = HUITANTE inv

268

AEHINTU + I

HUAIENT + I = HUITAINE

269

AEHIORS + P

HEROISA + P = HARPOISE nf

270

AEHIORS + R

HEROISA + R = HORAIRES

271

AEHIORU + B

HOUERAI + B = BIHOREAU

272

AEHIRST (5) + R

HATIERS HERITAS HERSAIT RHETAIS TRAHIES + R = HARRISTE , isme

273

AEHIRTT + R

HERITAT + R = ARTHRITE

274

AEHIRTT + S

HERITAT + S = TRAHITES

275

AEHISTT + C

HESITAT + C = TACHISTE , isme

276

AEHLMRU (2) + O

HUMERAL MALHEUR + O = HUMORALE

277

AEHMNOR + I

MENORAH + I = HARMONIE

278

AEHMNRU + E

ENRHUMA + E = HENAURME

279

AEHMNST + S

HETMANS + S = SMASHENT

280

AEHMNST + U

HETMANS + U = ANTHUMES

281

AEHMOSU + S

HOUAMES + S = MAHOUSSE (aussi MAHOUS et MAOUS)

282

AEHMRST + A

HAMSTER + A = MARATHES

283

AEHNOPT + N

PHAETON + N = PANTHEON

284

AEHNPRT + E

HARPENT + E = PANTHERE

285

AEHOPRT + I

EPHORAT + I = ATROPHIE

286

AEHOPST + N

APHTOSE + N = PHAETONS

287

AEHOPST + R

APHTOSE + R = EPHORATS

288

AEHOSSU + D

HOUASSE + D = DEHOUSSA

289

AEHOSSU + I

HOUASSE + I = HOUSSAIE

290

AEHPRRS + U

PHRASER + U = PHRASEUR , euse

291

AEHPSSS + A

PESSAHS + A = PHASASSE

292

AEHPSST + A

SPATHES + A = PHASATES

293

AEHRSSU + D

HAUSSER + D = HUSSARDE

294

AEIILNN + H

ANILINE + H = ANNIHILE

295

AEIIMNT + H

MITAINE + H = THIAMINE

296

AEIMNSS (3) + H

ENSIMAS MINASSE SAMIENS + H = SHAMISEN

297

AEIMPSS + H

IMPASSE + H = SAPHISME

298

AEIPRRT (5) + H

PETRIRA PIRATER PRETIRA REPARTI TRIPERA + H = PHRATRIE

299

AELNPRS + H

PERLANS + H = SHRAPNEL .L

300

AEMMOSS + H

ASSOMME + H = HOMMASSE

301

AEOPPRS (2) + H

APPOSER PREPOSA + H = PROPHASE

302

AGHINRU + C

NURAGHI + C = CHURINGA

303

AGHLOSU + N

GOULASH + N = SHOGUNAL

304

AGINOSS + H

SOIGNAS + H = SONGHAIS

305

AGNOSTU (2) + H

NOUGATS TAGUONS + H = SHOGUNAT

306

AHIIMSS + D

SASHIMI + D = HASSIDIM inv (pluriel de HASSID, aussi HASSIDS)

307

AHIISSS + M

HISSAIS + M = SASHIMIS

308

AHIMNTU + R

INHUMAT + R = MATHURIN nm

309

AHIMORS + A

MOHAIRS + A = MAHORAIS .e

310

AHINORT + S

HAIRONT + S = TRAHISON

311

AHIORSU + A

HOUARIS + A = SAHRAOUI .e

312

AHLNOPT + E

NAPHTOL + E = HAPLONTE

313

AHLNOPT + I

NAPHTOL + I = OLIPHANT

314

AHNOPRS + A

HARPONS + A = PHARAONS

315

AHOOPRS + D

SOPHORA + D = HOSPODAR

316

AHORRST + E

ROHARTS + E = ARTHROSE

317

AHSSSTU + I

TUSSAHS + I = SHIATSUS

318

AIILOST (2) + H

ISOLAIT TOILAIS + H = HALIOTIS

319

AILPSST + H

PLISSAT + H = THLASPIS

320

ALORSSU + H

RASSOUL + H = RHASSOUL (aussi GHASSOUL)

321

BCEEGIR + H

ICEBERG + H = GREBICHE

322

BCEEHRT + E

BRECHET + E = BRETECHE nf

323

BCEHINO + L

BONICHE + L = BOLINCHE

324

BDEEETU + H

DEBUTEE + H = HEBETUDE

325

BEEEHRT + T

HEBETER + T = HERBETTE

326

BEEHIRR + E

HERBIER + E = HERBERIE

327

BEHIINR + E

INHIBER + E = HIBERNIE

328

BEHNOST + R

BENTHOS + R = BERTHONS

329

BEIMSTU + H

BITUMES + H = BISMUTHE .e

330

CCEEIOT + H

COTICEE + H = CHICOTEE v ppv

331

CCEHIOR (2) + E

CROCHIE RICOCHE + E = CHICOREE

332

CCEHIOT + U

CHICOTE + U = CHICOUTE nf

333

CCEHLOR + M

CLOCHER + M = CROMLECH

334

CCEILRU + H

CIRCULE + H = CLICHEUR , euse

335

CDEEHIO + L

DECHOIE + L = CHELOIDE

336

CDEEHIO + R

DECHOIE + R = ORCHIDEE

337

CDEEHIS + O

SCHEIDE + O = DECHOIES

338

CDEEIIN + H

INDICEE + H = ECHINIDE

339

CDEHIOR + L

DECHOIR + L = DICHLORE

340

CDEHIOR + O

DECHOIR + O = CHOROIDE

341

CDEORUU + H

DOUCEUR + H = DOUCHEUR , euse

342

CEEEHIP + D

EPEICHE + D = CEPHEIDE

343

CEEEHIP + R

EPEICHE + R = PECHERIE

344

CEEEHIP + T

EPEICHE + T = PETECHIE

345

CEEEHPS + S

PECHEES + S = SPEECHES (aussi SPEECHS)

346

CEEELLN + H

CENELLE + H = CHELLEEN

347

CEEELPR (2) + H

CREPELE EPECLER + H = PERLECHE

348

CEEGHIR + N

GRIECHE + N = RECHIGNE v ppv

349

CEEGHIR + O

GRIECHE + O = CHOREGIE

350

CEEHHSU + L

HUCHEES + L = CHLEUHES (féminin de CHLEUH, aussi SCHLEU, SCHLEUE et SCHLEUS)

351

CEEHIMS + I

CHEMISE + I = ISCHEMIE

352

CEEHINT + I

ENTICHE + I = ETHICIEN

353

CEEHINT + U

ENTICHE + U = CHUINTEE v ppv

354

CEEHLNO + O

ECHELON + O = HOLOCENE

355

CEEHLOS + P

LOCHEES + P = PELOCHES

356

CEEHLOT + C

TELOCHE + C = COCHELET

357

CEEHLOT + R

TELOCHE + R = TROCHLEE .n

358

CEEHLRU (2) + M

HERCULE LECHEUR + M = MERLUCHE

359

CEEHLSU + E

SCHLEUE + E = LECHEUSE

360

CEEHLSU + I

SCHLEUE + I = LICHEUSE

361

CEEHMSU + D

MUCHEES + D = DECHUMES

362

CEEHMSU + E

MUCHEES + E = MECHEUSE (masc MECHEUX)

363

CEEHOPT + E

PETOCHE + E = POCHETEE nf

364

CEEHOPT + I

PETOCHE + I = CHIPOTEE v ppv

365

CEEHORT (2) + R

TORCHEE TROCHEE + R = TORCHERE

366

CEEHPRU + E

PECHEUR + E = PEUCHERE inv (aussi PECHERE)

367

CEEHPSU + O

PECHUES + O = POCHEUSE nf

368

CEEIILR + H

LICIERE + H = HELICIER nm

369

CEEIILT (2) + H

LICEITE LICITEE + H = CHEILITE

370

CEEINOT + H

CETOINE + H = ECHOIENT

371

CEERSST + H

SECRETS + H = CHESTERS

372

CEGHNOU + I

CHOUGNE + I = INGOUCHE

373

CEHIINT + L

CHITINE + L = CHIENLIT

374

CEHIIST + E

CHIITES + E = HECTISIE

375

CEHILNO (2) + G

CHOLINE HELICON + G = CHIGNOLE

376

CEHILRU + A

LICHEUR + A = CHIALEUR

377

CEHILRU + O

LICHEUR + O = CHOLURIE

378

CEHILSS + O

CHISELS + O = SCHOLIES

379

CEHILST + T

LETCHIS + T = SCHLITTE v ppv

380

CEHIMOS + A

MIOCHES + A = CHAMOISE v ppv

381

CEHIMOS + S

MIOCHES + S = CHEMOSIS

382

CEHIMOU + L

MECHOUI + L = HUMICOLE

383

CEHIMOU + N

MECHOUI + N = MINOUCHE v ppv

384

CEHIMOU + R

MECHOUI + R = CHIOURME

385

CEHIMRS + A

CHRISME + A = CHARISME

386

CEHIMRS + O

CHRISME + O = CHROMISE v ppv

387

CEHIMRS + T

CHRISME + T = CRITHMES

388

CEHINOP + E

CHOPINE + E = EPINOCHE

389

CEHINOS + O

ECHIONS + O = COHESION

390

CEHINOT + N

CHOIENT + N = CHTONIEN

391

CEHIORS + O

SECHOIR + O = ISOCHORE

392

CEHIPRS + N

PERCHIS + N = PINSCHER

393

CEHIRRS + E

CIRRHES + E = CHERRIES (aussi CHERRYS)

394

CEHLORU + R

LOUCHER + R = CHLORURE v ppv

395

CEHMOSU + D

MOUCHES + D = CHOMEDUS

396

CEHNOPS + E

PECHONS + E = PHOCEENS

397

CEHNORS (2) + O

CHERONS NOCHERS + O = SCHOONER .s (navire)

398

CEHNOST + H

TECHNOS + H = HONCHETS

399

CEHORRU + C

CHOURER + C = CROCHEUR

400

CEHORRU + E

CHOURER + E = COHEREUR nm (récepteur)

401

CEHORRU + M

CHOURER + M = CHROMEUR nm (mais CHROMEUX , euse)

402

CEHORTU + R

TOUCHER + R = TROCHURE

403

CEHRTUU + A

CHUTEUR + A = AUTRUCHE

404

CEIIMMS + H

IMMISCE + H = CHIMISME

405

CELOORS (2) + H

COLORES CREOSOL + H = CHLOROSE

406

CEORRSS + H

CROSSER + H = SCHORRES

407

CHIINOR + B

NICHOIR + B = BRIOCHIN .e

408

CHIINOR + P

NICHOIR + P = CHIPIRON

409

CHIIOSS + N

CHOISIS + N = ISCHIONS

410

CHILOSU + E

LOUCHIS + E = LICHOUSE (féminin de LICHOUX)

411

CHINOST + M

CHITONS + M = MCINTOSH inv (pomme)

412

CHIORST + L

TORCHIS + L = TRICHLOS

413

CHNOORT + C

TORCHON + C = CROTCHON

414

CHNOORT + P

TORCHON + P = POCHTRON , ne (aussi POCHETRON , ne ; pas de verbe!)

415

DEEEILP (2) + H

DEPILEE DEPLIEE + H = EPHELIDE

416

DEEEIMR (2) + H

REDIMEE REMEDIE + H = HEMIEDRE

417

DEEHISU + L

HIDEUSE + L = DESHUILE

418

DEEHMOT + I

METHODE + I = ETHMOIDE

419

DEENOPT + H

PENTODE + H = PENTHODE

420

DEGIINS + H

GIDIENS + H = DINGHIES (pluriel de DINGHIE, aussi DINGHY, s)

421

DEHIIPS + L

HISPIDE + L = SILPHIDE

422

DEHIIPS + O

HISPIDE + O = SIPHOIDE

423

DEHINOR + E

RHODIEN + E = HORDEINE

424

DEHLRRU + U

HURDLER + U = HURDLEUR , euse

425

DEIINRU (2) + H

INDUIRE URIDINE + H = HIRUDINE .e (deux nf différents)

426

DEILOOS + H

DOLOISE + H = HOLOSIDE

427

DHIORSU + M

HOURDIS + M = RHODIUMS

428

EEEGNRS (3) + H

EGRENES GENERES GRENEES + H = HERGEENS

429

EEEHIRS + C

HERESIE + C = SECHERIE

430

EEEHNOT + G

EHONTEE + G = GOETHEEN

431

EEEIMPT + H

EMPIETE + H = EPITHEME

432

EEEINPS (2) + H

EPINEES PEINEES + H = EPHESIEN

433

EEEMORT + H

METEORE + H = THEOREME

434

EEENRTT (3) + H

ENTETER RENETTE RETENTE + H = ETHERNET

435

EEGILLS + H

GISELLE + H = SHIGELLE

436

EEGIRTU + H

GUERITE + H = THEURGIE

437

EEGNOPS (3) + H

EPONGES POGNEES PONGEES + H = PHOSGENE

438

EEHILMO (2) + C

HEMIOLE HOMELIE + C = CHOLEMIE

439

EEHIMNO + B

HEMIONE + B = BOHEMIEN

440

EEHIMRT + T

THERMIE + T = THERMITE

441

EEHINOR + T

HEROINE + T = THONIERE

442

EEHINRT (3) + N

HIERENT RHETIEN THERIEN + N = INHERENT

443

EEHINRT (3) + P

HIERENT RHETIEN THERIEN + P = NEPHRITE

444

EEHINST (3) + D

ETHNIES STHENIE THEINES + D = DISTHENE

445

EEHISST + E

HESITES + E = ESTHESIE

446

EEHISST + N

HESITES + N = STHENIES

447

EEHISTT + R

THEISTE + R = TEESHIRT

448

EEHLLOP + C

PHLEOLE + C = PELLOCHE (aussi PELOCHE)

449

EEHLLOP + E

PHLEOLE + E = HELEPOLE

450

EEHLPSU + R

PEUHLES + R = SPHERULE

451

EEHNNOT + A

HONNETE + A = OENANTHE

452

EEHOOST + L

SHOOTEE + L = HOLOSTEE .n (nf et nm)

453

EEHOPRS + N

EPHORES + N = NEPHROSE

454

EEHOPRS + O

EPHORES + O = OOSPHERE

455

EEHOPRT + L

TROPHEE + L = PLETHORE

456

EEHOPRT + N

TROPHEE + N = TREPHONE

457

EEHOPRT + P

TROPHEE + P = PROPHETE

458

EEHOPRT + U

TROPHEE + U = EUTROPHE

459

EELNOTT + H

LETTONE + H = TELETHON

460

EEORTTT + H

TROTTEE + H = HOTTERET

461

EGHNORR + U

HONGRER + U = HONGREUR nm

462

EGHNORS + C

HONGRES + C = GROSCHEN

463

EGHNORS + L

HONGRES + L = LEGHORNS

464

EHILOOT + T

OOLITHE + T = OTOLITHE

465

EHILOPT + O

HOPLITE + O = PHOLIOTE

466

EHILOPT + R

HOPLITE + R = HELIPORT

467

EHIMNOS + I

OHNISME + I = HOMINISE .e (adj)

468

EHIMNOS + T

OHNISME + T = MINHOTES

469

EHIMOST + M

THOMISE + M = THOMISME , iste

470

EHIMOST + O

THOMISE + O = SMOOTHIE

471

EHIMOST + T

THOMISE + T = THOMISTE , isme

472

EHINNOS + A

HONNIES + A = HANOIENS

473

EHINNOT + I

THONINE + I = THIONINE

474

EHIOPRS + M

ORPHIES + M = ORPHISME

475

EHIOPRU + E

OPHIURE + E = EUPHORIE

476

EHIOPRU + P

OPHIURE + P = HOUPPIER nm (sommet d'un arbre)

477

EHIOPST + S

OPHITES + S = SOPHISTE

478

EHIOPST + T

OPHITES + T = POSTHITE

479

EHIOSST + R

HOSTIES + R = SHORTIES (pluriel de SHORTY, aussi SHORTYS)

480

EHIOSST + U

HOSTIES + U = HUTOISES

481

EHIOSTU + A

HUTOISE + A = SOUHAITE

482

EHISTTU + L

TUTHIES + L = LUTHISTE

483

EHNOORS + P

HONORES + P = ORPHEONS

484

EHOPPSU + I

HOUPPES + I = EOHIPPUS

485

EIIMMSS + H

MIMESIS + H = SHIMMIES (pluriel de SHIMMY, aussi SHIMMYS)

486

EILNOPR + H

PROLINE + H = ORPHELIN .e

487

EILOSSU + H

LOUISES + H = LUSHOISE

488

EIMNOSS + H

SEMIONS + H = OHNISMES

489

EIMOPSS + H

IMPOSES + H = SOPHISME

490

EINNORU + H

REUNION + H = HURONIEN

491

EIPRSST + H

ESPRITS + H = HIPSTERS

492

EMNOPSU + H

PNEUMOS + H = HOMESPUN

493

EMOOPRS + H

PROSOME + H = MORPHOSE

494

GHIINST + R

INSIGHT + R = SHIRTING

495

GHNOOSU + C

SHOGOUN + C = SOUCHONG

496

HILOSSU + G

LUSHOIS + G = SLOUGHIS

497

HINOORS + G

HORIONS + G = HONGROIS .e

498

HINOPSS + A

SIPHONS + A = PHASIONS

499

IINORST (2) + H

TIRIONS TRIIONS + H = HISTRION

500

IMNOOPR + H

MORPION + H = PHORMION