A: Nacistické Nemecko a holokaust / Inštrumentalizácia a inštitucionalizácia politiky antisemitizmu Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Nacistické Nemecko a holokaust / Inštrumentalizácia a inštitucionalizácia politiky antisemitizmu > Flashcards

Flashcards in A: Nacistické Nemecko a holokaust / Inštrumentalizácia a inštitucionalizácia politiky antisemitizmu Deck (18):
1

Aké bolo Hitlerove členenie rás?

- tvorcovia kultúry (Árijci, Germáni)
- udržiavatelia kultúry (napr. Japonci)
- ničitelia kultúry (Židia, Slovania)

2

Čo znemená pojem "holokaust"?

Je to organizovaná genocída Židov (od detí, dospelých, starých ľudí). Nacistické Nemecko prostredníctvom inštrumentalizácie a inštitucionalizácie rasového antisemitizmu vyradilo Židov z hospodárskeho, politického, kultúrneho života a následne ich vyvraždilo (vrátane Židov v iných štátoch).

3

Kedy sa uskutočnil bojkot ždovských obchodov, bánk a podnikov?

1. apr. 1933

4

Kedy vyšiel zákon o znovuobnovení úradníctva, tzv. rasový paragraf?

7. apr. 1933

5

Kedy boli spísané norimberské zákony a o čo v nich išlo?

15. sept. 1935
- zákon o ríšskom občianstve (rozdelil občanov na ríšskych občanov a ríšskych príslušníkov)
- zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti (zákon „miešaných manželstiev“, sexuálnych stykov medzi Židmi a nežidmi).
- nariadenie č. 1 = definícia Žida (na základe rasy, teda pôvodu)
Postupné vyraďovanie Židov zo sociálneho života spoločnosti (napr. zákaz vykonávať povolanie, arizácia)

6

Kedy sa konala tzv. ríšska krištálová noc a o čo išlo?

8.-9. nov. 1938
→ protižidovský program. Nemecká propaganda vydávala túto dokonale zorganizovanú akciu za „spontánnu“ odpoveď na atentát proti úradníkovi nemeckého veľvyslanectva E. V. Ratha v Paríži. Vykonal ho židovský študent H. Grynzpan, ktorého vyhnali nemecké úrady spolu s rodičmi a ďalšími tisíckami Židov za nemecko-poľskú hranicu. V osudnú noc bolo vypálených 267 synagóg a vyplienených 7500 židovských obchodov. Črepy a zničené cennosti symbolizovali názov „Krištálová noc.“
Arizácie židovského majetku.

7

Kto a kedy začal s evidenciou, ale najmä s vykynožovaním Židov

Einsatzgruppen (pohotovostné jednotky SS a SD)
v septembri 1939

8

Čo to bolo "Einsatzgruppen"?

pohotovostné jednotky SS a SD

9

Kedy sa uskutočnila Akcia Nisko a o čo sa jednalo?

jeseň 1939
→ z Ostravy bol vypravený prvý transport židovských obyvateľov

10

Kedy sa zakladali getá v Poľsku, na čo slúžili a čím vlastne boli?

1939-1945 = 950 giet
getá boli podľa propagandy založené na ochranu Židov pred nákazami a kriminalitou. V skutočnosti mali slúžiť na izoláciu, koncentráciu a kontrolu.
Predstupeň koncentračných táborov.

11

Čo znamená pojem "getoizácia"?

označenie Židov

12

V akých Poľských mestách sa nachádzali getá?

Lodž
Lublin
Varšava

13

Kedy sa uskutočnila Akcia Madagaskar?
O čo v nej išlo?
Kto ju navrhol?

máj 1940 → návrh nacistickej vlády Nemecka premiestniť židovskú populáciu z Európy na ostrov Madagaskar.
Túto myšlienku navrhol F. Rademacher, vedúci židovského odboru Ministerstva zahraničných vecí.

14

Kedy Einsatzgruppen A, B, C, D začal s vyvražďovaním Židov na Východe?
Koľko bolo cca obetí?

v júni 1941
cca. 600 000 obetí

15

Kedy sa konala Wannsee konferencia a čo to bolo?

v januári 1942
→ stretnutie vysokých predstaviteľov nacistického Nemecka. R. Heydrich zvolal byrokratov rozličných nacistických inštitúcií, aby riešili technické problémy holokaustu.

16

Aké typy koncentračných táborov poznáme?

- pracovné
- likvidačné

17

Kde sa nachádzali "pracovné" koncentračné tábory?

Mauthausen
Dachau
Sachsenhausen
Buchenwald
Osvienčim → Monowitz

18

Kde sa nachádzali "likvidačné" koncentračné tábory?

Treblinka
Sobibor
Osvienčim → Birkenau
Belzec
Chelmno