A: Pakt Ribbentrop-Molotov a prepadnutie Poľska Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Pakt Ribbentrop-Molotov a prepadnutie Poľska > Flashcards

Flashcards in A: Pakt Ribbentrop-Molotov a prepadnutie Poľska Deck (14):
1

Kedy, kde a medzi kým bol podpísaný Pakt Ribbentrop-Molotov / Pakt o neútočení / Pakt Hitler-Stalin?

23. aug. 1939
v Moskve
medzi Hitlerovským Nemeckom a ZSSR

2

O čo sa išlo v Pakte o neútočení / Pakte Ribbentrop-Molotov / Pakte Hitler-Stalin?

Nacistické Nemecko a ZSSR si rozdelili sféry vplyvu v Poľsku. Pakt Hitler-Stalin bol len taktickým plánom preto, aby sa Nemecko nedostalo do vojny na dvoch frontoch (ako v I. svetovej vojne).

3

Kedy bol Pakt Ribbentrop-Molotov / Pakt o neútočení / Pakt Hitler-Stalin porušení? Akú politiku ukončil?

Pakt bol porušený Operáciou Barbarossa 22. jún. 1941
Pakt ukončil politiku appeasementu zo strany Francúzska a VB.

4

Kedy Nemecko prepadlo Poľsko? Ako sa nazýval nemecký plán útoku?

1. sept. 1939 – prepadnutie Poľska
Nemecký plán útoku mal označenie Fall Weiss.

5

Čo je to Blitzkrieg?

Blitzkrieg alebo blesková vojna je vojenská teória založená na rýchlom prieniku jednotiek do hĺbky obrany nepriateľa. Podstatnou myšlienkou tohto postupu je rýchle obsadenie veliteľských a zásobovacích uzlov nepriateľa, prerušenie komunikácie a zmysluplného riadenia bojových formácií. Tento vojenský termín prvýkrát použilo nemecké hl. velenie pri plánovaní útoku na Francúzsko počas 1. sv. vojny. Hrala primárnu úlohu v priebehu nemeckej invázie do Poľska a do Francúzska v rokoch 1939-1940.

6

Kedy VB a Francúzsko vyhlásilo vojnu nacistickému Nemecku?

3. sept. 1939

7

Kedy začal ZSSR obsadzovať Poľsko?
Prečo mu VB a Francúzsko nevyhlásilo vojnu?

17. sept. 1939 – ZSSR začal obsadzovať východné Poľsko.
VB a Francúzsko mu nevyhlásili vojnu, lebo garantovali len západné hranice Poľska, resp. ZSSR neprekročil Curzonovu líniu.

8

Kedy bola zmluva medzi nacistickým Nemeckom a ZSSR doplnená tajným dodatkom?
O čo v dohode išlo?

28. sept. 1939
zmluva doplnená tajným dodatkom o hraniciach Poľska a priateľstve medzi nacistickým Nemeckom a ZSSR. Definitívna hranica na Bugu medzi nacistickým Nemeckom a ZSSR. Uznanie vplyvu ZSSR vo Fínsku, Pobaltí, Besarabií – územia, ktoré cárske Rusko ovládalo.

9

Kedy bol vytvorený Generálny Gouvernament a ako bol rozdelený?

12. okt. 1939
Gouvernement bol rozdelený na 4 distrikty: Varšava, Lubin, Radom, Krakov.

10

Kedy sa konala návšteva Molotova v Berlíne? Čo bolo plánom rokovania a ako sa rokovania skončili?

12. nov. 1940
Témou jednania bolo nové vymedzenie záujmových sfér. Nemci sa snažili Sovietsky zväz nasmerovať na juh k Indickému oceánu, ale Molotov predložil radu Stalinových požiadaviek týkajúcich sa Fínska a juhovýchodnej Európy.
Návšteva Molotova v Berlíne nevyriešila nič.

11

Kedy sa uskutočnil Plán Barbarossa a o čo v ňom išlo?

22. jún. 1941
Plán Barbarossa je kódové označenie pre inváziu vojsk Osi do ZSSR. Nemecko porušilo pakt o neútočení.

12

Ako sa označuje invázia vojsk Osi do ZSSR v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu?

Veľká vlastenecká vojna.

13

Ktorými smermi postupovali Nemci podľa Plánu Barbarossa?

na Moskvu, Leningrad a Kyjev

14

Kedy ponúkol Churchill spojenectvo ZSSR?

22. jún. 1941