A: Spolková Republika Nemecko (SRN) Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Spolková Republika Nemecko (SRN) > Flashcards

Flashcards in A: Spolková Republika Nemecko (SRN) Deck (43):
1

Aké dva pohľady na SRN poznáme?

K. Adenauer – CDU (Kresťanskodemokratická únia).
Jeho cieľom bolo integrovanie SRN do euroatlantických štruktúr aj za cenu, že Nemecko ostane rozdelené.

K. Schumacher – SPD (Sociálnodemokratická strana).
Bol za neutralitu SRN, proti znovuvyzbrojeniu a proti integrácií. Jeho cieľom bolo zjednotiť Nemecko, aj keby zjednotené Nemecko malo byť neutrálnym štátom.

2

Čo hlásala Hallsteinova doktrína?

hlásala, že SRN bude ako jediný štát zastupovať záujmy Nemecka (na východe aj západe). Tento nárok vychádzal z predstavy, že len vláda v SRN je legitímna, lebo vychádza zo slobodných volieb. NDR bola štát, ktorý vznikol len vďaka sovietskemu súhlasu a vytvoril sa zo sovietskej okupačnej zóny.

3

Kedy nadviazal ZSSR diplomatické styky s NDR?

roku 1954

4

Kedy nadviazal ZSSR diplomatické styky s SRN?

roku 1955

5

Kto a kedy vyhlásil Hallsteinovu doktrínu?

kancelár SRN Adenauer
23. aug. 1955

6

Kedy sa stala Hallsteinova doktrína bezpredmetná?

Po prijatí nemecko-nemeckej zmluvy 1972 bola doktrína bezpredmetná.

7

Kedy bolo tzv. Chruščovove ultimátum?
O čo sa v ňom jednalo?

V novembri 1958
Spochybnil právo bývalých západných Spojencov (USA, VB, F) ostávať naďalej v západnom Berlíne (resp. v troch okupačných zónach západného Berlína). Požadoval premenu Berlína na „samostatný politický útvar“ so štatútom „demilitarizovaného slobodného mesta“. Ak sa tento problém nevyrieši, ZSSR podpíše s NDR zmluvu. NDR si začne uplatňovať právo na svoju zvrchovanosť aj pri kontrole spojeneckých vojenských transportov do západného Berlína.

8

Kedy NATO odmietlo požiadavky ZSSR?

v decembri 1958

9

Kedy sa konal programový zjazd SPD

1959

10

O čo sa jednalo na Programovom zjazde SPD?

Odstúpili od presadzovania marxizmu, v podstate prijali sociálny trhový systém
- súhlas SPD s členstvom v NATO
- súhlas s prozápadnou integračnou politikou Adenauera
Získala tým koaličný potenciál, mohla konečne počítať, že sa môže stať vládnou stranou

11

Kedy Chruščov navrhol svoj druhý plán?
O čo v ňom išlo?

V januári 1959
dva nemecké štáty, neutrálny štatút Berlína.

12

Kedy došlo k postaveniu Berlínskeho múra?

13. aug. 1961

13

Kedy sa konala návšteva Kennedyho v Berlíne?
S akým gestom vystúpil?

1963
„Ich bin ein Berliner“ → bolo najmä gesto – nie reálny čin, ktorý by viedol k zbúraniu berlínskeho múra, resp. k zjednoteniu Nemecka.

14

Kto, kedy a medzi kým bola podpísaná tzv. Elizejská zmluva?

Roku 1963
K. Adenauer a Charles de Gaulle
zmluva o nemecko-francúzskej spolupráci (SRN + F)

15

Akú myšlienku presadzoval De Gaulle po príchode k moci?

presadzoval myšlienku „Európa vlastí“,

16

Kedy sa De Gaulle dostal k moci?

1958

17

Kto a kedy sa stal novým kancelárom SRN?

Roku 1963
Ludwig Erhard (bývalý minister hospodárstva 1949 – 1963)

18

Kedy sa rozpadla koalícia CDU-CSU-FDP?

Roku 1966

19

Ktoré strany tvorili Veľkú koalíciu?

CDU-CSU-SPD, v opozícií s FDP
- zo 447 poslancov Bundestagu – bolo len 49 z FDP (teda opozičných)
- kancelárom sa stal Kurt Geord Kiesinger, počas vojny člen NSDAP

20

Akou skratkou sa označuje mimo-parlamentná opozícia?

APO

21

Kedy vznikla koalícia SPD- FDP?

Roku 1969

22

Kto nastolil požiadavku vlády SPD-FDP?

Predseda SPD a minister zahraničných vecí W. Brandt

23

Kto viedol „Ostpolitik“?

W. Brandt

24

čo znamená pojem „Ostpolitik“?

nová východná politika
Brandt uznal NDR ako druhý nemecký štát (princíp: Jeden národ, dva štáty).

25

Kedy sa konalo stretnutie Brandt-Stoph v Erfurte?

Roku 1970

26

Aká bola nová „východná politika“ Brandta?

- vyrovnať sa s minulosťou (bolo už 25 rokov po vojne)
- riešiť vzťahy v súčasnosti
- zmluvami a postupnými rokovaniami dosiahnuť eróziu východného bloku

27

Kto nesúhlasil s Brandtonovou východnou politikou?
Čo chceli dosiahnuť?

CDU-CSU

chceli dosiahnuť zmenu vlády

chceli vyvolať v Bundestagu „konštruktívne hlasovanie o dôvere“.

vyzvala Bundestag, aby predsedu CDU Barzela zvolil novým kancelárom

požiadala spolkového prezidenta o odvolanie kancelára W. Brandta

28

Kedy stroskotal pokus CDU-CSU o odvolanie Brandta?

27. apr. 1972

29

Z čoho vyplývalo "Konštruktívne hlasovanie o dôvere"?

vychádzalo v Verfassungsgesetz, ale obyvateľstvo SRN to neprijalo

30

Kto vyhral voľby roku 1972?

vyhrala koalícia:
- SPD-FDP 271 mandátov
- CDU-CSU 225 mandátov

31

Kedy bola podpísaná Moskovská zmluva?
O čo sa jednalo?

1970
Bol to pakt o neútočení, v ktorom Bonn uznal povojnové hranice ako neporušiteľné → Garantovanie existujúcich hraníc

32

Kedy bola podpísaná zmluva NDR-SRN?
O čo išlo?

1972
„jeden národ – dva štáty“

33

V ktorom roku bola NDR a SRN prijaté do OSN?

1973

34

Kedy bola podpísaná zmluva československo-SRN?
O čo v nej išlo?

1973
uznanie neplatnosti Mníchovskej dohody a platnosti hraníc medzi štátmi

35

Výsledkom akých rokovaní bola Helsinská konferencia?

Bola výsledkom rokovaní, ktoré prebehli v rokoch 1972 – 1975.

36

Kedy sa konala Helsinská konferencia?

1975

37

Čo bolo výsledkom Helsinskej konferencie?

Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
Helsinská konferencia bola považovaná za diplomatické víťazstvo ZSSR v jeho snahe o upevnenie si územných ale aj politických ziskov vyplývajúcich z II. svetovej vojny (napr. uznanie existencie NDR, poľsko-nemeckých hraníc na Odre a Nise, územných ziskov ZSSR a Poľska v bývalom Východnom Prusku, obsadenie pobalských štátov – Litva, Lotyšsko, Estónsko zo strany ZSSR a i.)

USA a západoeurópske štáty získali výmenou záväzky ZSSR a jeho satelitných štátov v dodržiavaní ľudských práv. Tieto ZSSR aj tak nemienil dodržiavať.

38

Kedy bol podpísaný Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ?

Bol podpísaný najvyššími predstaviteľmi 35 štátov Európy a USA, Kanady 1. aug. 1975 v Helsinkách.

39

Akou skratkou sa označuje Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ?

KBSE

40

Koľko a aké zásady obsahuje Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ?

Záverečný akt obsahuje deklaráciu 10 zásad, ktorými sa mali riadiť zúčastnené štáty:
- zvrchovaná rovnosť, rešpektovanie práv vyplývajúce zo zvrchovanosti
- zdržanie sa hrozby silou nebo použitia sily
- neporušiteľnosť hraníc
- územná celistvosť štátov
- pokojné urovnávanie sporov
- nevmiešavanie sa do vnútorných záležitostí
- rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd vrátane, slobody zmýšľania, svedomia, náboženstva a presvedčenia
- rovné práva a sebaurčenie národov
- spolupráce medzi štátmi
- poctivé plnenie záväzkov medzinárodného práva

41

Ako sa nazýva hnutie, ktoré vzniklo v Československu v dôsledku nedodržiavania ľudskoprávnych záväzkov

hnutie Charta 77

42

O čo sa jednalo v tzv. Guillaumovej afére?

Roku 1974 bol zatknutý spolupracovník W. Brandta, G. Giulaume, ktorý pracoval pre východonemeckú tajnú políciu STASI – Guillaumova aféra. Na základe tejto aféry Brandt odstúpil z miesta kancelára a ako nový kancelár SPD nastúpil Helmut Schmidt.

43

Kedy bol podpísaný Helsinský záverečný akt?
Čo to bolo?

v roku 1975
potvrdenie nenarušiteľnosti hraníc, spolupráca v hospodárskej, politickej, ľudskoprávnej oblasti