A: Veľká Británia po II. sv. vojne / Politická situácia vo VB Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Veľká Británia po II. sv. vojne / Politická situácia vo VB > Flashcards

Flashcards in A: Veľká Británia po II. sv. vojne / Politická situácia vo VB Deck (40):
1

Kedy vystúpil Churchill v severoamerickom Fultone a o čo išlo?

5. mar. 1946
obvinil ZSSR z totalitarizmu a miešaniu sa do vnútorných záležitostí štátov strednej a juhovýchodnej Európy

2

VB po II. svetovej vojne už nezvládala úlohu veľmoci, resp. samostatnej veľmocenskej politiky. Začala budovať systém založený na troch pilieroch. Akých?

- atlantizmus (úzka spolupráca s USA)
- commenwelth (spolupráca s bývalými kolóniami a závislými územiami)
- Európa

3

Kedy VB hospodársky skolabovala?
Čo bolo dôsledkom?

V zime 1946/47
Dôsledok bol, že sa musela stiahnuť z Indického subkontinentu, Palestíny, Grécka i Turecka.

4

O čom rozhodla Labouristická vlády 20.-22. feb. 1947?

- prerušiť pomoc gréckej vláde
- odovzdať Palestínu do rúk OSN
- pripraviť úplný odchod z Indie

5

Kedy VB oznámila USA, že od 31. mar. 1947 prestáva vojensky i hospodársky podporovať Grécko a Turecko?

21. feb. 1947

6

Kedy rokoval Truman s USA?

27. feb. 1947

7

Kedy vznikla Trumanova doktrína?
Akú otázku riešila?

12. mar. 1947
riešila predovšetkým otázku Grécka a Turecka. Išlo o poskytnutie vojenskej pomoci týmto dvom štátom, aby sa predchádzalo ich včleňovaniu do sovietskej zóny. V nadväznosti na ňu vznikol o rok neskôr Marshallov plán.
V súvislosti s Trumanovou doktrínou sa často hovorí o koncepcií „zadržiavania“ komunizmu. Šlo o politiku voči Sovietskemu zväzu a štátom, ktorým bol vnútený komunistický režim.

8

O čo sa jednalo v Programe pre pomoc Grécku a Turecku?
O ktoré štáty bol program rozšírený?

Požiadal kongres o podporu pre:
- Grécko (250 mil. dol.)
- Turecko (150 mil. dol.)
Do apríla 1948 bolo obidvom krajinám poskytnutých 337 mil. dol., z toho Grécko 59% na vojenské ciele, Turecko 100%. Program bol rozšírený aj na Taliansko, Rakúsko a západné okupačné zóny Nemecka.
Program pomoci Grécku a Turecku bol vydávaný za súčasť globálneho zápasu medzi demokraciou a diktatúrou.

9

Kto a kedy prijal tzv. Beveridgov plán?
O čo sa jednalo?


V roku 1942 prijala Dolná snemovňa tzv. Beveridgov plán – sľuboval všetkým občanom minimálnu mzdu a jednotný systém sociálneho zabezpečenia.

10

Kedy vyhrali Labouristi vo VB?

5. jún. 1945

11

Aké zákony patrili k legislatívnym normám schválených v roku 1956?

- zákon o národnom poistení
- zákon o národnej zdravotnej službe

12

Kto bol premiérom Labouristickej vlády v roku 1945?
Kto reprezentoval pravé a kto ľavé krídlo,

- premiér: Attlee – reprezentoval pragmatický štýl
- pravé krídlo reprezentoval: E. Bevin
- ľavé krídlo reprezentoval: Cripps a Bevan

13

Kedy vypísal Attlee voľby? Kto zvíťazil?

1951
1951 zvíťazila Konzervatívna strana

14

Ako dlho bola pri moci Konzervatívna strany vo VB?

od 1951 do roku 1964

15

Vymenuj premierov Konzervatívnej strany v rokoch 1951-1964.

W. Churchill
A. Eden
MacMillan
Alec Douglas-Home

16

Kto bol premiérom vo VB počas Suezskej krízy?

A. Eden

17

Kedy Labouristi súhlasili s výrobou britskej vodíkovej bomby?
K čomu to viedlo?

v roku 1957
prispel k vzniku nového ľavicového hnutia: Kampaň za jadrové zbrojenie (CND)

18

Čo oslabilo pozíciu Konzervatívcov?

hospodársky pokles po roku 1959

Gaullov nesúhlas so vstupom do EHS v roku 1963

19

Ktoré krídlo reprezentoval Wilson?
V ktorých voľbách vyhral?

Wilson reprezentoval pravicové reformné krídlo Labouristickej strany

V parlamnt. voľbách 1964 vyhral. (Vyššiu popularitu získal aj vo voľbách 1966)

20

Kedy vyhrali voľby konzervatívci?
Kto stál na ich čele?

roku 1970
Heath

21

Kedy sa Labouristi na čele s Wilsonom vrátili k moci?

vo februári 1974

22

Ako dlho boli pri moci Labouristi?

1945 - 1951, 1964 - 1970, 1974-1979, 1997 - 2010

23

Kto bol lídrom Labouristickej strany pod vedením Wilsona?

Tony Benn

24

Akú myšlienku zastával Tony Benn?

tvrdil, že priemysel v súkromných rukách nedokáže vytvoriť odpovedajúce kapitálové investície, a preto plánoval masívne znárodnenie najväčších britských priemyslových spoločností

25

Aký postup presadzovala Labouristická vláda za Wilsonových čias?

Presadzovala tzv. „socialistickú transformáciu“ spoločnosti:
- zrušenie všetkých privilegovaných inštitúcií
- vystúpenie VB z NATO a ES
- jednotné odzbrojenie

26

Kedy sa Labouristická strana posunula doľava a umiernená pravica stratila prevahu?

Po roku 1974

27

kedy sa umiernená pravica oddelila od Labouristickej strany a akú stranu založila?

v roku 1981
založila novú Sociálnodemokratickú stranu (SDP)

28

Kedy rezignoval Wilson a kto ho nahradil?

Roku 1975 rezignoval Wilson – nahradil ho Callaghan od r. 1976

29

Kedy chcela VB opäť vstúpiť do Európskeho spoločenstva?

1975

30

Kto vyhral voľby roku 1979?
Kto bol premiérom?

Konzervatívci.
Premiérom: M. Thatcherová, nazývaná „Johanka arcikonzervatizmu“.

31

Do ktorého roku akceptovali konzervatívci aj labouristi sociálny štát a verejné vlastníctvo?

Až do roku 1979
Všeobecnému konsenzu panujúcemu v otázke sociálneho štátu sa začalo hovoriť „butskellizmus“ po Butlerovi a Gaitskellovi.

32

čo bolo cieľom „butskellizmu“ ?

Cieľom butskellizmu bolo redukovať rozdiel:
- v príjmoch
- v prístupe ku vzdelaniu
- v bývaní
- v zdravotnej starostlivosti

33

Ako sa označuje volebný rok 1979?

tzv. „zima nepokojov“

34

V ktorých rokoch vyhrala M. Thatcherová voľby?

1979
1983
1987

35

Kedy začala slabnúť popularita Thatcherovej a prečo?

v roku 1990
keď Thatcherová trvala na zavedení tzv. poll tax, čiže dane z hlavy

36

Kto nahradil M. Thatcherovú?

J. Major

37

Kedy J. Major vyhral voľby?

v roku 1992

38

Kto nastúpil na stranu Labouristou keď roku 1992 odstúpil Kinnock?

John Smith

39

Kto bol na čela Labouristov v čase, keď M. Thatcherová bola na čela Konzervatívcov?

Kinnock

40

Kto sa stal nástupcom Johna Smitha roku 1994 (Labouristi)?

Tony Blair