A: Začiatky studenej vojny a Nemecko / Rozdelenie Nemecka / Marshallov plán / Čierny trh a menová reforma / Blokáda Berlína Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Začiatky studenej vojny a Nemecko / Rozdelenie Nemecka / Marshallov plán / Čierny trh a menová reforma / Blokáda Berlína > Flashcards

Flashcards in A: Začiatky studenej vojny a Nemecko / Rozdelenie Nemecka / Marshallov plán / Čierny trh a menová reforma / Blokáda Berlína Deck (32):
1

Kedy rokovali zástupcovia USA a VB s reprezentantmi krajinských vlád v Nemecku?

v auguste 1946

2

Prečo sa z hospodárskeho hľadiska americká a britská okupačná zóna dobre dopĺňali?

- VB: suroviny a ťažký priemysel
- USA: spracovateľský priemysel

3

Kto a kedy podpísal dohodu o vytvorení Bizónie?
Od kedy mala platiť?

2. dec. 1946
USA a VB
od 1. jan. 1947

4

Čo tvorilo vrcholný orgán Bizónie?

Hospodárska rada

5

Koľko členov mala Hospodárska rada, kto ju tvoril?

mala 52 členov
boli vybratí z parlamentov jednotlivých krajín

6

Čo spôsobil Štatút Bizónie?

5. feb. 1948
zdvojnásobil počet kresiel v Hospodárskej rade a vytvoril druhú komoru Rady krajín
Súčasne začala pracovať:
- Banka nemeckých krajín v Kolíne nad Rýnom
- Nemecký najvyšší súd
- Úrad štátneho návladného (prokuratúra)

7

Koľko obyvateľov a koľko percent predvojnovej výroby Nemecka predstavovala Bizónia?

39 mil. obyvateľov
60% predvojnovej výroby v Nemecku

8

Kedy a kde sa konalo rokovanie Rady ministrov zahraničných vecí štyroch mocností?

jar 1947
v Moskve

9

Kedy sa konala Londýnska porada?
O čom rozhodla?

23.feb.-6.mar. 1948 (USA, VB, Francúzsko a Benelux)
definitívne rozhodla o vytvorení Trizónie od 8. apr. 1948

10

Kedy a kto naznačil obraz "železnej opony"?

5. mar. 1949 Churchill

11

Aké udalosti predznamenávavali začiatok studenej vojny?

Americko-sovietske strety záujmov v Iráne, Grécku a Turecku v rokoch 1946-1947

12

Ako sa prejavila studená vojna v Nemecku?

V porazenom Nemecku sa studená vojna prejavovala obzvlášť silne.
- ZSSR posudzoval hospodárske zjednotenie okupačných zón ako cielené opatrenia amerického imperializmu (Briti odmietli sovietske požiadavky na spoluúčasti pri kontrole Porúria).
- USA podľa zásady zadržiavania pokladali politiku ZSSR za pokus zatiahnutia Nemecka do sovietskej sféry vplyvu.

13

Kedy vznikla SRN?

- 23. máj. 1949

14

Kedy vznikla NDR?

- 7. okt. 1949

15

Kedy Marshall navrhol svoj plán?

5. jún. 1947

16

Kedy ZSSR odmietlo Marshallov plán?

2. júl. 1947

17

Kedy bol Marshallov plán schválený Kongresom?

3. apr. 1948.

18

Kedy sa tri západné zóny a Západný Berlín pripojili k Marshallovmu plánu?
Čo získali?

15. dec. 1949
dostali pomoc vo výške 1,7 miliárd dolárov

19

Kedy a kto oznámil, že realizuje menovú reformu v Nemecku (SRN)?

18. jún. 1948 zástupcovia troch veľmocí USA, VB, F

20

Kedy sa vykonala menová reforma v Nemecku (SRN)?

20.-21. júna 1948

21

Kto a kedy vyhlásil zrušenie viazaného hospodárstva a uvoľnenie cien?

20. jún. 1948
Erhard

22

Kedy vyhlásila správa sovietskej okupačnej zóny vlastnú menovú reformu?

23. jún. 1948

23

Čím sa stal Berlín po skončení 2. sv. vojny?

symbolom víťazstva Spojencov
Bol rozdelený na 4 okupačné zóny, ale stále predstavoval jednotu bývalej protihtlerovskej koalície.

24

Kto a kedy stanovil status na rozdelenie Nemecky na okupačné sektory?

Európske poradné komisie z 12. okt. 1944

25

V ktorom roku sa v Berlíne prelínal západný kapitalistický systém s východným socialistickým?

roku 1947

26

Kedy prestala byť funkčná Spojenecká kontrolná rada?
K čomu to viedlo?

20. apr. 1948
sovietske okupačné úrady začali brániť západným spojeneckým vojenským transportom na príjazdových cestách do Berlína.

27

Kedy uzavreli sovietske okupačné úrady všetky železnice, diaľnice a námorné cesty?
Ako sa tento akt označuje,

24. jún. 1948
tzv. Blokáda Berlána

28

Ako dlho trvala Blokáda Berlína?
Čo chcel ZSSR dosiahnuť?

trvala 318 dní
ZSSR chcel vyhladovaním obyvateľov Západného Berlína zlomiť odpor západných okupačných mocností, aby sa zriekli svojich pozícií v Berlíne.

29

Kto bol iniciátorom tzv. leteckého mostu?

Lucius D. Clay

30

Ako reagovali USA a VB na Blokágu Berlína?

reagovali vytvorením leteckého mostu

31

Kedy ZSSR ukončil tzv. Blokádu Berlína?

12. máj. 1949

32

Od kedy do kedy trvala tzv. Blokáda Berlína?

24. jún. 1948-12. máj. 1949