A1+A2: Kapitel 1 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 1 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 1 Deck (326)
Loading flashcards...
1

dotter, dottern, döttrar, döttrarna

a daughter

2

pensionär, pensionären, pensionärer, pensionärerna

an (old age) pensioner

3

Spain

Spanien

4

nu

now (adv.)

5

att komma, kommer, kom, kommit

to come

6

japansk, japanskt, japanska

Japanese (adj.)

7

att jobba, jobbar, jobbade, jobbat (vard)

to work (verb, informal)

8

to introduce

att presentera, presenterar, presenterade, presenterat

9

Kan du svenska?

Do you speak Swedish?

10

son, sonen, söner, sönerna

a son

11

att kryssa (kryssar, kryssade, kryssat) för

to put a cross next to, check

12

alfabet, alfabetet, alfabet, alfabeten

an alphabet

13

engelsk, engelskt, engelska

English (adj.)

14

person, personen, personer, personerna

a person

15

what (pron.)

vad

16

programmerare, programmeraren, programmerare, programmerarna

a (computer) programmer

17

no (interj.)

nej

18

teve, teven, tevear, tevearna

eller: tv, tv:n, tv:ar, tv:arna

a TV

19

Det är okej!

That's OK.

20

or (conj.)

eller

21

papper, papperet, papper, papperen

a (piece of) paper

22

ekonom, ekonomen, ekonomer, ekonomerna

an economist

23

att heta, heter, hette, hetat

to be called

24

till sist

finally, in the end

25

yes (interj.)

ja

26

a theatre

teater, teatern, teatrar, teatrarna

27

te, teet, teer, teerna

tea

28

also, too (adv.)

också

29

My name is ...

Jag heter ...

30

a boyfriend

pojkvän, pojkvännen, pojkvänner, pojkvännerna