adrenalt incidentalom Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > adrenalt incidentalom > Flashcards

Flashcards in adrenalt incidentalom Deck (7)
Loading flashcards...
1

vad menas med incidentalom?

förändring i binjuren som upptäcks på DT/MRT eller ultraljud --> förstoring eller process i en eller båda binjurarna

upptäcks på annan indikation än misstanke på binjuresjukdom

0,5-4% av vuxna CT-undersökningar

2

utredning incidentalom?

tecken på malignitet?
endokrin aktivitet? --> hyperkortisolism, feokromocytom, virilisering, hirsutism, hypertoni)

upptäckt på UL? --> gör DT och bestäm karaktär

beniga och mindre än 3 cm och inga symtom.. avskriv oftast

3

lab-utredning incidentalom?

P-metanefriner alt U-metoxyadrenalin/noradrenalin

dexametasonhämningstest -> stark glukokortikoid ger 11 på kvällen och på morgonen ser man om ACTH och därmed kortisol har hämmats

aldo/renin kvot eller U-aldosteron

s-DHEAS

4

DHEA

svag androgen --> prohormon för testosteron /dihydrotestosteron perifert--> bildas i binjuren

även svag östrogen --> kan omvandlas till potent östradiol

5

hur bildas aldosteron?

steroidhormon -->

1. kolesterol --> pregnenolon

2. -- progesteron --> glukokortikoid via 21-hydroxylas och 11-B-hydroxylas -->kortisol

3. sedan med aldosteron-syntas till aldosteron (mineralkortikoid)

6

hur behandlas incidentalom?

om över 3-4 cm operation

radiologisk vid misstanke på malignitet

symtomgivande hormonell hypersekretion

eller om tumören har tillväxt

7

metanefriner?

metabolit av adrenalin , ex metoxyadrenalin