Adverbs - Eng to Gk Random Flashcards Preview

Greek - AJC - Adverbs > Adverbs - Eng to Gk Random > Flashcards

Flashcards in Adverbs - Eng to Gk Random Deck (165):
1

only

μόνο

2

sometimes

κάποτε

3

between

ανάμεσα

4

this evening/tonight

απόψε

5

especially/particularly

ιδίως

6

every so often

κάθε τόσο

7

up/above/upstairs

πάνω

8

just

μόλις

9

afterwards/later/then/next

μετά/ύστερα/έπειτα

10

then/at that time

τότε

11

consequently (1)

επομένος

12

every day

κάθε μέρα

13

still/yet

ακόμα/ακόμη

14

smartly

κομψά

15

carefully

προσεκτικά

16

around

γύρω

17

the year before last

πρόπερσι

18

beside/next to

δίπλα

19

so/so much/ this/that much

τόσο

20

very (before πολύ)

πάρα

21

yesterday

χθες

22

sometimes

καμιά φορά

23

any/no more

πια/πλέον

24

where

πού

25

wherever

όπου

26

other/different/any more/any longer

άλλο

27

almost/nearly

σχεδόν

28

really/truly

αλήθεια

29

more

περισσότερο

30

sadly

λυπημένα

31

perfectly

τέλεια

32

less (comp)

λιγότερο

33

however

όμως

34

whereupon/at which point

οπότε

35

every time

κάθε φορά

36

always

πάντα

37

formerly/at another time

άλλοτε

38

last year

πέ(υ)ρσι

39

awfully

απαίσια

40

from time to time

κάπου κάπου

41

rarely/seldom

σπάνια

42

how

πώς

43

quite a lot/considerably/rather

κάμποσο

44

sweetly

γλυκά

45

exactly

ακριβώς

46

evidently/obviously/clearly

φανερά

47

however much

οσοδήποτε

48

how often

κάθε πόσο

49

directly

άμεσα

50

immediately

αμέσως

51

the day after tomorrow

μεθαύριο

52

hurriedly

βιαστικά

53

surely

ασφαλώς

54

near

κοντά

55

on the ground

χάμω

56

the day before yesterday

προχθές

57

again

πάλι/ ξανά

58

kindly

ευγενικά

59

well

καλά

60

at least

τουλαχιστόν

61

never/ever (interr)

ποτέ

62

specially/particularly

ειδικά

63

completely

τελείως

64

perhaps/maybe

ίσως

65

how much (interr)

πόσο

66

probably/possibly/more/rather/to some extent

μάλλον

67

quite (a lot)/enough/sufficiently

αρκετά

68

a little

λίγο

69

softly

απαλά

70

this year

(ε)φέτος

71

elsewhere

αλλού

72

tomorrow

αύριο

73

sometimes/occasionally/now and then

πότε πότε

74

generally

γενικά

75

down/below/downstairs

κάτω

76

consequently (2)

συνεπώς

77

wherever/anywhere

οπουδήποτε

78

equally

εξίσου

79

beyond

πέρα

80

easily

εύκολα

81

next year

του χρόνου

82

opposite

απέναντι

83

far away

μακριά

84

finally

τελικά

85

somewhat/somehow

κάπως

86

(not) at all

καθόλου

87

usually

συνήθως

88

outside

έξω

89

very little/hardly

ελάχιστα

90

already

ήδη/κιόλας

91

often

συχνά

92

thoughtlessly

ασυλλόγιστα

93

fortunately/thankfully

ευτυχώς

94

equally

ίσα

95

there

εκεί

96

vaguely

αόριστα

97

here

εδώ

98

on the left

αριστερά

99

whosoever/whatsoever

οποιοσδήποτε

100

quietly

σιγανά

101

whenever

όποτε

102

certainly

σίγουρα

103

merely/simply

απλώς

104

early

νωρίς

105

better

καλύτερα

106

now

τώρα

107

badly

άσχημα

108

high up

ψηλά

109

unfortunately

δυστυχώς

110

whenever/at any time

οποτεδήποτε

111

late

αργά

112

so/thus

έτσι

113

at last

επιτέλους

114

absolutely

απολύτως

115

similarly

ομοίως

116

very/much/a lot/too (much)

πολύ

117

otherwise

αλλιώς

118

also/too

επίσης

119

behind/backwards

πίσω

120

inside

μέσα

121

before/ago

πριν

122

approximately/more or less

περίπου

123

more (before adj)

πιο

124

after

ύστερα

125

as much as (correlative)

όσο

126

together

μαζί

127

correctly

σωστά

128

suddenly

ξαφνικά

129

continuously

διαρκώς/συνεχώς

130

somewhere

κάπου

131

first

πρώτα

132

naturally/of course

φυσικά

133

on the right

δεξιά

134

such as/like

όπως

135

everywhere

παντού

136

certainly

βέβαια/βεβαίως

137

separately

χωριστά

138

nowhere/anywhere

πουθενά

139

roughly/improvised/make-shift

πρόχειρα

140

about/approximately

πάνω κάτω

141

entirely/completely

εντελώς

142

cleanly

καθαρά

143

all the time

όλο

144

once

μια φορά

145

slowly/quietly/gently

σιγά

146

in a simple way

απλά

147

regularly

τακτικά

148

today

σήμερα

149

indeed

σαφώς

150

again

πάλι

151

when

πότε

152

low down

χαμηλά

153

suddenly/abruptly

απότομα

154

twice

δυο φορές

155

definitely/by all means/certainly

οπωςδήποτε

156

mainly

κυρίως

157

forwards/in front

εμπρός/μπροστά

158

quickly

γρήγορα

159

absent-mindedly

αφηρημένα

160

following

εξής

161

straight away

κατευθείαν

162

excessively

υπερβολικά

163

on time

εγκαίρως

164

proportionately

αναλόγως

165

adversely/contrarily

ενάντια