Afdeling 7-reisdokumente Flashcards Preview

Toerisme > Afdeling 7-reisdokumente > Flashcards

Flashcards in Afdeling 7-reisdokumente Deck (24):
1

Wat is n reisdokument?

N dokument wat n reisiger toestemming gee om lande te verlaat en verskillende estemmings binne gaan

2

Wat word benodig?

Geldige paspoort
Geldige visum
Gesondheids serrifikaat
Internasionale rybewys

3

Hoe kry n IBP/IRB?

Deur jou geldige lesensie te vertoon

4

Watse funksies het IRB?

Verskye vertalings
Help met motor huur en versekering

5

Bespreek die stappe om IRB aansoek te doen

-aansoekvorms by Automobiel-Assosiasie se kantore
-aansoekvorms en permitfooi(R300) by AA inhandig
-2paspoortgrotte fotos (blik)
-oorspronklike rybewys of gesertifiseerde kopie van lesensie
-geldige passpoort
-alle gesertifiseerde koepiee moet hoogstens 2mnd oud wees

6

Onder watter omstandighede word IRB uitgereik

-moet geldige rybewys
-tydperk tussen 1-3jr lank uitgeriek mag nie vervaldatum v lesensie oorsky
-saam rybewys dra en vertoon
-meeste motorhuurmaatskappye ereis IRB vir internasionale motor verhuur

7

Wat is paspoort

-regsdokument wat persoon toelaat om land te verlaat of binnekom
-n SA paspoort word ingevolge die wet op SA paspoorte en reisdokumente van 1994 en diemeegaande regulasies deur die dep v Binnelandse sake uitgereik

8

Wat is die tipe paspoorte?

Toeriste paspoort
-SA burgers
-16<
-10jr geldig
-R400

Kinderpaspoort
-<16jr
-5j
-R400

Tydlike paspoort
-SA burgers
-dringend
-12mnd
-R180

Amtelike
-amptenare v staatsinstellings
-sake
-5jr
-gratis

Dokument vir reisdoeleindes
-aan buitelanders net permanente verblyf status in SA wat nie dokumente van eie land van herkoms het nie
-5jr
-R400

Bemanningslidsertifikaat
-vlugbemanning v lugdien
-gratis

Noodreissertifikaar
-SA burgers
-nie genoeg tyd on gewone paspoort te kry nie
-9mnd
-enkel reis
-R140

Maksitoeristepaspoort
-gereelde reisers
-16<
-48bl
-10jr
-R600

9

Voltooiing van aansoekvorms

-Dep v Binnelandse Sake/oorsee by SA ambesade
-bewys van ID
-2kleurfotos
-vingerafdrukke word gesoem
-R400
-brief v werkgewer indien amptelike paspoort verkry

10

Wat is die vereistes vir visum

-visumaansoekvorms
-geldige paspoort
-2fotos
-visumfooi (R425)
-vliegkaartjie bewys

11

Wat is n visum

-endossement in passpoort wat toestemming gee om vir n tydprk en n gespesifiseerde rede in n ander land te wees
-keur ongewenste mense lande binne

12

Tipe visums

Deurgangvisum
-vlug oorstaande tyd in ander land te wees
-78uure>

Werksvisum
-gee toestemming om ander lande te wees ten einde vir gespesifiseerde tydperk

Mediese visum
-om mediese behandeling te ontvang

Vakansie visum
-vakansie reis

Schengen visum
-Europese lande besoek

13

Wat is n doeaan

Kontrolepunt wat die oewerheid wat daarvoor verantwoordelik is om die beweging in en uit grensgebiede monitor

14

Belasingvrye goedere

Item kan binne kom sonder belasting

15

Verbode goeder

Onwettige

16

Groen kanaal

Die area vir reisegers wat binne perke v doeaanregulasies val

17

Rooi kanal

Area vir mense wat items het wat nie aan die doeaneregulasies voldoen nie

18

Om te verklaar

Items na doeanebeamptes geneem word en aan hulle gewys word
Item wat berpeke oorskei
In rooi kanaal verwerk

19

Reistoelaes

N bedrag aan goedere wat n reisiger toegelaat word om in n land innte bring sonder dat hulle goeder hoef te verklaar

20

Watter invoerregulasies van SA

200 sigarette
20sigare
250g tabak
2liter wyn
1liter spiritualire of drank
50ml parfuum
250ml eau de toilett pp
Nuwe, gebriukte of doeanevrye items van R5000
(Indien moet verklaar word)

21

Ander doeaneregulasies

18jr vir tabak of drank
Verklaar namens derde party vervoer
Invoerpermit vir plante
Wapens in n waperhouer
R500 nie meer geskenke nie
Dier moet mikroskyfie he
Blindes gidshoede mag saam

22

Reistoelae geld binnekom

Max R25000 note
Ander vorms is onbeperk

23

Reistoelae geld buitegaan

Max R25000 note
Max R160000pr kalenderjaar uitvoer indien ouer as 12
Jonger as 12 max R50000

24

Wat is doeanedep se hooffunksies

Omvimmigrasie te reguleer
Beweging vd land se burger beheer
Korrekte visumgelde
Doeanebelasting te verhaal
Voorkom dat dwelms, wapens en bedreigte spesie ens nie gesmokkel word nie
Verspreiding van siektes beheer