Alger Flashcards Preview

Biologi 2 > Alger > Flashcards

Flashcards in Alger Deck (16):
1

Vilken grupp tillhör algerna?

Protister

2

Vad är protister?

Egen grupp, som har egenskaper som liknar svampars, djurs, och växters.

A image thumb
3

Vad finns i algernas kloroplaster?

Klorofyll - men om den inte är grön finns där ett annat färgämne också, som tar över. 

4

Fotosynteserar alger?

Ja!

5

Varför är alger olika färger?

För att ljuset når olika långt ned i vattnet. Rött ljus når inte så långt. Blått når väldigt långt.

6

Varför är havet blått?

För att det blåa ljuset når ner till botten och kan reflekteras. 

7

Vad innebär zonering?

Att alger har olika färg på olika djup.

8

Hur ser den generella principen för zonering ut?

A image thumb
9

Hur är algen uppbyggd?

A image thumb
10

Vilken funktion har algens blad?

Fotosyntes, ta upp näringsämnen

11

Vilken funktion har algens fäst-/häftskiva?

Fästa algen i hårt underlag, till exempel sten. 

12

Hur ser algernas reproduktionscyklar ut?

A image thumb
13

Vilka är grönalger närmare besläktade med - röd- och brunalg eller växter?

Växter! Alla växter på land härstammar från grönalgerna.

14

Vilken grupp tillhör sjögräs? Varför?

Växter!

  • Har rötter 
  • Har blommor

15

Hur definieras alger?

Fotosyntetiserande organism som saknar rötter och några andra karaktärer som är typiska för växtriket.

16

Vad är blågröna alger för sorts alger?

Mikroalger.