Alkaloidy II Flashcards Preview

Farmakognozja > Alkaloidy II > Flashcards

Flashcards in Alkaloidy II Deck (29)
Loading flashcards...
1

Boldyna

2

Glaucyna

3

Chelidonina

4

Papaweryna

5

Morfina

6

Kodeina

7

Tebaina

8

Emetyna

9

Cefelina

10

Galantamina

11

Rezerpina

12

Ajmalina

13

Winkamina

14

Strychnina

15

Brucyna

16

Ergometryna

17

Fizostygmina

18

Winkrystyna

19

Winblastyna

20

Windezyna

21

Ksantyna

22

Kofeina

23

Teobromina

24

Teofilina

25

Pilokarpina

26

Solanina

27

Weratryna

28

Paklitaksel

29

Akonityna