Alleen harde feiten H4 Flashcards Preview

Administratieve organisatie > Alleen harde feiten H4 > Flashcards

Flashcards in Alleen harde feiten H4 Deck (52):
1

Vijf groepen business/transaction cycles

1 Revenue cycle (verkopen en inning van gelden)
2 Expenditure cycle (aanschaf van betalingen)
3 Production cycle
4 HRM/Payroll cycle (managen van werknemers en uitbetalingen)
5 Financing cycle

transaction cycles kunnen bestaan uit veel verschillende bedrijfsprocessen of activiteiten

2

Data processing cycle

De bewerking die uitgevoerd zijn op data om belangrijke en relevante informatie te genereren

3

Vier stappen Data processing cycle

1 Data input ( gegevens invoer transactie)
2 Data opslaan
3 Dataverwerking (helpt om database actueel te houden)
4 Informatie output

4

Grootboekrekening

De bestanden die worden gebruikt om de cumulatieve informatie op te slaan

5

General ledger

Geeft op samenvattingsniveau data over alle bezittingen, verplichtingen, eigen vermogen, inkomsten en uitgaven van de organisatie

6

Subsidairy ledger

Verzamelt alle gedetailleerde data voor elke grootboekrekening dat bestaat uit vele individuele sub-accounts

7

Codering

Systematische toewijzing van cijfers of letters om items te kunnen classificeren en organiseren.

8

Chart of accounts

Een lijst van grootboekrekeningen die een organisatie gebruikt, waarbij iedere grootboekrekening een specifiek nummer heeft.

9

General journal

Wordt gebruikt voor het vastleggen van niet frequente en niet routine transacties (VB loonuitbetalingen)

10

Specialized journal

Wordt gebruikt om het proces van het vastleggen van grote aantallen, herhalende transacties te vergemakkelijken (VB verkopen op rekening)

11

Audit trail

Een middel om de nauwkeurigheid en validiteit van grootboekrekeningen te checken.

12

Master file

Legt cumulatieve informatie over de capaciteiten van een organisatie vast en de partners waarmee het samenwerkt. (vergelijkbaar aan een grootboek in een handmatig AIS)

13

Transaction file

Bevat archieven voor de individuele bedrijfstransacties die plaatsvinden gedurende een specifiek boekjaar. niet blijvend, 1 jaar online. (vergelijkbaar aan een dagboek in een handmatig AIS)

14

4 Typen dataverwerking

- Creating
- Reading
- Updating
- Deleting

15

Enterprise Resource Planning (ERP)

Integreert alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten in traditionele vorm volgens AIS. (Lost het probleem van verschillende mismatch door verschillende informatiesystemen op)

16

Revenue Cycle

Een herhalende set van bedrijfsactiviteiten en gerelateerde informatieverwerkingsactiviteiten ten aanzien van het aanbieden van goederen en diensten aan klanten alsmede het innen van betalingen uit verkopen.

17

3 basis functies AIS in revenue cycle

- Verzamelen en verwerken van data over bedrijfsactiviteiten
- Opslag en organiseren van verzamelde en verwerkte data ter ondersteuning van besluitvorming
- Verschaffen van beheersmaatregelen om de betrouwbaarheid van data en de bescherming van organisatiemiddelen te waarborgen.

18

4 basis bedrijfsactiviteiten in de revenue cycle

1 Binnenkomst van verkooporders
- aannemen van klantorders
- controleren en goedkeuren klantkrediet
- controleren van de beschikbaarheid van de inventaris
2 Verzenden
- het kiezen en verpakken van de order
- het verzenden van de order
3 Facturering aan klanten
- facturatie
- onderhouden van de debiteuren
4 Het innen van geld
- kassier behandelt overgemaakte bedragen van klanten en stort deze bedragen naar de bank

19

Blz 51

tabel 10.1

20

Expenditure cycle

Een herhalende set van bedrijfsactiviteiten en gerelateerde informatieverwerkingsactiviteiten ten aanzien van de aanschaf van en betaling voor goederen en diensten

21

3 basis functies expenditure cycle

1 Bestellen van goederen, voorraden en diensten (voorraadbeheer)
2 Ontvangen en opslaan van goederen, voorraden en diensten (besluiten levering aanvaarden en controle kwaliteit levering)
3. betalen van de goederen, voorraden en diensten (crediteurenadministratie keurt facturen van leveranciers goed voor betaling, en kassier is verantwoordelijk voor betaling)

22

Economic order quantity (EOQ) (traditionele voorraadmethoden)

Formule calculeert optimale ordergrootte om de som van de orderkosten, voorraadkosten en stock-out kosten te minimaliseren.

Calculatie van wat er besteld moet worden

23

Bestelpunt (traditionele voorraadmethoden)

Bepaald wanneer het besteld moet worden op basis van levertijden en gewenste voorraadniveaus om onverwachte fluctuaties in de vraag op te kunnen vangen.

24

Material Requirements Planning (MRP) (alternatieve voorraadmethoden)

Tracht de vereiste voorraadniveaus te verlagen door een verbetering van de nauwkeurigheid van voorspellingstechnieken, zodat er een betere planning voor aankopen ontstaat.

Vermindert onzekerheden wanneer grondstoffen nodig zijn, waardoor voorraadniveaus omlaag worden gebracht.

25

Just in Time voorraadsysteem (JIT) (alternatieve voorraadmethoden)

Het minimaliseren of elimineren van voorraden door alleen inkopen te doen en te produceren op basis van echte klanten vraag i.p.v. verwachte.

Frequente leveringen van kleine hoeveelheden en direct leveren aan locatie waar materialen nodig zijn.

26

Receiving report

Ontvangsmelding met daarin details over elke levering.

wordt gebruikt voor goedkeuring factuur leverancier

27

Debit memo

Registreert de aanpassing die aangevraagd zijn. (BV kappote goederen die worden teruggenomen)

28

Nonvoucher system

Goedgekeurde factuur wordt gelinkt aan individuele leveranciers archieven en wordt opgeslagen in een open-factuur systeem.

bij uitschrijven check verdwijnt deze factuur van de lijst.

29

Voucher system

disbursement voucher (uitbetaling voucher), identificeert de leverancier, maakt een lijst van openstaande facturen en geeft het netto te betalen bedrag aan na aftrek van eventuele kortingen en toeslagen.

- vermindert uitgeschreven checks
- kan vooraf worden genummerd, het wordt dan eenvoudiger om schulden bij te houden
- scheidt de tijd van goedkeuren van factuur met de tijd van betalen. Planning is makkelijker, maximaliseren van efficiency

30

Evaluated receipt settlement (ERS)

Een factuurloze besteltoepassing waarbij de traditionele vergelijking factuur-ontvangstmelding-bestelorder (3-ways match) wordt vervangen door vergelijking ontvangstmelding-bestelorder (2-ways match)

Bespaart tijd en geld door vermindering van het aantal documenten dat op elkaar moet worden afgestemd.

31

blz 78

tabel 11.1

32

Production cycle

Een herhalende set van bedrijfsactiviteiten en gerelateerde informatieverwerkingsactiviteiten ten aanzien van het fabriceren van producten

33

4 basisactiviteiten production cycle

1 Productontwerp (voldoen aan eisen klant, kosten minimaal houden)
2. Planning en scheduling (productieplan dat efficiënt genoeg is om te voldoen aan bestaande orders en korte termijn vraag, maar voorraden minimaliseert.
3. Productieactiviteiten (fabriceren product)
4. Cost accounting (kostencalculatie)

34

bill of materials

Weergeven van het onderdeelnummer, de beschrijving en de hoeveelheid van elk component dat gebruikt is in het eindproduct.

35

Operations list

Geeft reeks stappen weer die moeten worden gevolgd bij het maken van een product, welke machines gebruikt moeten worden en hoelang elke stap duurt.

36

2 Planningsmethoden en de bijbehorende push/pull manufacturing.

1. Manufacturering resource planning (MRP-II): doel om evenwicht te brengen in de bestaande productiecapaciteit en de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om te voldoen aan de verwachte vraag.

push manufacturering: goederen worden geproduceerd op basis van de verwachte klantenvraag.

2. Lean manufacturing: Ongeveer JIT. Doel is om vorraden van grondstoffen, goederen in bewerking en eindproudcten te minimaliseren of te elimineren.

pull manufacturing: goederen worden geproduceerd op basis van werkelijke klantenvraag.

37

Master Production Schedule (MPS)

(hoofdprodutieplan) Geeft weer hoeveel van elk product geproduceerd is in de planningshorizon en wanneer de productie moet plaatsvinden.

Wordt gebruikt voor dagproductie weergaven, benodigde inkopen grondstoffen en maakt gebruik van de Bill of materials.

38

Computer-intergradted manufacturing (CIM)

Het gebruik van verschillende vormen van IT in het productieproces, zoals robots en computergestuurde machines.

verlaagt productiekosten

39

3 doelen van het cost accountingsysteem

1 Het voorzien van informatie voor de planning, controlling en evaluatie van de prestaties van de productieactiviteiten.
2. Het geven van nauwkeurige kosten data over de producten voor het gebruik in prijs en productmix beslissingen
3 Het verzamelen en verwerken van de informatie zodat de voorraden gecalculeerd kunnen worden en de kosten van goeder die verkocht zijn zoals weergegeven in het financiële overzicht.

40

job-order costing

Het toewijzen van de kosten aan specifieke productiebatches, of jobs

Wordt gebruikt wanneer het product/dienst een concreet identificeerbaar artikel is.

41

Process-costing

Het toewijzen van kosten aan elk proces, of werkplaats in de productie cycle, daarna worden de gemiddelde kosten berekent voor alle units die produceren.

wordt gebruikt wanneer producten of diensten in grote aantallen worden gefabriceerd en concrete units niet kunnen worden geïdentificeerd

42

Kritiek traditionele cost accountingssystemen

- Ongepaste allocatie van de overheadkosten aan producten (oplossing Acitivity-Based Costing)
- Rapportages reflecteren niet nauwkeurig genoeg de effecten van automatisering van fabrieken (oplossing beter rapportages en maatstaven)

43

Activity-Based Costing (ABC)

Kosten traceren aan de activiteiten die deze kosten hebben veroorzaakt en daarna toewijzen aan producten of afdelingen.

44

HRM/Payrol cycle

Een herhalende set van bedrijfsactiviteiten en gerelateerde informatieverwerkingsactiviteiten ten aanzien van het effectief managen van werknemers en het uitbetalen van salarissen.

45

4 attitudes werknemers

- Werknemers geloven dat ze de mogelijkheid hebben om elke dag te doen wat zij het beste kunnen doen
- Ze geloven dat hun mening telt
- Ze denken dat collega's toegewijd zijn aan kwaliteit
- Ze begrijpen de connectie tussen hun job en de missie van het bedrijf.

46

3 functies AIS in HRM/Payrol Cycle

- Verwerken van data over activiteiten van medewerkers
- Beschermen van de activa
- Het verstrekken van informatie voor het maken van beslissingen

47

7 basisactiviteiten payroll cycle

1 Updaten van het hoofdbestand van de loonlijst om de verschillende typen van salarisveranderingen te reflecteren (opzeggingen, veranderingen beloningen, etc.)
2. Updaten van informatie over belastingtarieven en aftrekposten
3. Valideren van tijd- en aanwezigheidsregistraties van elke werknemer
4. Voorbereiden van de Payroll
5. Feitelijke betalingen van de salarissen van de werknemers
6. Berekenen van de betaalde uitkeringen en belastingen door de werkgever
7. Het betalen van de loonheffingen en de diverse inhoudingen.

48

Grootboek- en rapportagesysteem

Informatieverwerking operaties die betrokken zijn bij het updaten van het grootboek en het voorbereiden van rapportage dat de resultaten van de activiteiten van een organisatie samenvat

49

4 basisactiviteiten grootboek- en rapportagesysteem

- Het updaten van het grootboek
- Het plaatsen van aanpassingen in posten
- Het opstellen van de jaarrekening
- Het opstellen van management rapporten.

50

Extensible Business reporting language (XBRL)

Een variant van XML ontwikkeld voor gebruik in de communicatie van de inhoud van financiële data. Gebruikt tags voor elk data item
- maakt het mogelijk voor organisaties om informatie alleen maar één keer te hoeven publiceren.
- De informatie die de XBRL-tags bieden zijn interpreteerbaar. (ontvangers hoeven data dus niet opnieuw in te voeren)

51

Balanced scorecard

Een systematisch manier om prestatie in de supply chain te meten. Bedoeld om de eenzijdigheid van de uitsluitend financiële rapportage te doorbreken. Managers gebruiken het om prestatie indicatoren te te ordenen en de herkomst te begrijpen.

52

4 dimensies balanced scorecard

- De klant: leveringsbetrouwbaarheid en customer service
- Innovatie en leren: innovaties in producten of processen en training van de werknemers worden gemeten.
- Bedrijfsprocessen: productiviteit en flexibiliteit. voorkomen van uitval en afval
- Financiën: ROI, ROA (return on assets) omzetgroei. geven informatie over het verleden minder heden of toekomst