Allergisch voedselovergevoeligheid - Dietetiek Flashcards Preview

2.3 Maagdarm ziekte > Allergisch voedselovergevoeligheid - Dietetiek > Flashcards

Flashcards in Allergisch voedselovergevoeligheid - Dietetiek Deck (11):
1

Voedselovergevoeligheid is een algemene omschrijving van ongewenste reacties op bepaalde voedingsmiddelen. Deze reacties kunnen worden veroorzaakt door een veelheid aan factoren:

- Bacteriële factoren (voedselvergiftiging);
- Reacties als gevolg van een enzymdeficiëntie, zoals lactose-intolerantie;
- Farmacologische reacties, waaronder de reacties ten gevolge van histaminevrijmakers of
biogene aminen vallen, bijvoorbeeld sulfiet;
- Allergische voedselovergevoeligheid, om de leesbaarheid te vergemakkelijken zal in deze
richtlijn verder de term voedselallergie gebruikt worden.

2

Primair voedselallergie =

Door een voedselallergeen in het voedsel
Vb. Koemelkallergie, pinda-allergie, vis, kippenei

3

Secundair voedselallergie =

Kruisreactie, door allergenen via inhalatie
o Deze kan optreden wanneer het epitoop (het gedeelte van een allergeen eiwit dat
een immuunreactie opwekt) van het ene allergeen qua moleculaire structuur veel lijkt op dat van één of enkele andere allergenen; men spreekt dan van homologe allergenen

4

Klachten/Symptomen:

Klachten kunnen binnen enkele minuten tot twee uur optreden. Verder is er sprake van een allergie als de klachten herhaaldelijk optreden en er geen andere, voor de hand liggende, verklaring bestaat. De klachtenscore volgens Sampson:

5

Anafylaxie =

Vernauwing van de luchtwegen en/of verwijding van de bloedvaten (Levensbedreigend)

6

Orale lichaamssyndroom =

Milde reactie (Bij de mond en lippen)

7

Diagnose:

1. Huidpriktest
2. slgE (Specifiek op IgE)
- Bloedprikken
3. Eliminatie-provocatie (Provocatie = uitlokken)
- Weglaten van het vermoeden allergie. Deze later weer toevoegen om de reactie
weer op te wekken
- Vaak blijkt hieruit dat de helft van de gevallen wel antistoffen heeft maar niet
allergisch is
Gedownload door: lisa-94 | lisa-94@live.nl
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
5
Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen
4. Dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek
- Heeft de voorkeur
- Is hetzelfde als eliminatie-provocatie maar onder gestandiseerde omstandigheden
- Zowel de patiënt als de diëtist/arts weten niet wat de patiënt krijgt
5. Atopie anamnese
- Geeft een beeld van de aanleg van iemand om te reageren op prikkels vanuit de
omgeving. Hierbij wordt gekeken naar erfelijkheid, Koemelkallergie op
zuigelingenleeftijd, hooikoorts, astma, eczeem, latex en huisdieren 6. Diagnostische eliminatie
- Is bedoeld om de relatie van klachten die de persoon ondervindt met een bepaald voedingsmiddel aan te tonen

8

Atopie =

De meestal overgeërfde neiging om IgE- antistoffen te produceren na contact met een kleine hoeveelheid allergeen
 Astma, eczeem, voedselallergie EN hooikoorts

9

Complicaties:

Door het elimineren van een of meerdere voedingsmiddelen kunnen er deficiënties in voeding ontstaan. Bij kinderen kan door een onvolwaardige voeding t.o.v. de Richtlijnen Goede Voeding een groeiachterstand opstreden.

10

Medicatie:

1. Antihistaminica
a. Hierdoor wordt het minder histamine aangemaakt, wat de allergische reactie veroorzaakt
2. Corticosteroïden
a. Ontstekingsremmers
3. Inhalatiesteroïden
a. Bronchusverwijders zoals bèta-mimetica
4. Sympathicomimetica
a. Werkt in op het sympathische zenuwstelsel. Werkt hetzelfde als adrenaline
5. Epinephrine
a. De Epi-pen die een shot adrenaline bevat voor zware allergische reacties
i. Het oranje gedeelte bevat de naald

11

Behandeling:

Het elimineren van voedingsmiddelen die de klachten veroorzaken. Mocht er toch een reactie plaatsvinden, dan dient de patiënt bovenstaande medicatie te gebruiken.
Doel behandeling: Verkrijgen van inzicht in de relatie tussen voeding en klachten, deficiënties in voeding opsporen, samenstellen eliminatiedieet, ontwikkelen receptuur, en voorkomen en verminderen van de ernst van klachten.
Behandeltijd: 30 kwartier (7,5h)