An Aimsir focal Flashcards Preview

Gaeilge > An Aimsir focal > Flashcards

Flashcards in An Aimsir focal Deck (38):
0

Sun shining

an ghrian ag taitneamh

1

Sun splitting the rocks

An ghrian ag scoilteadh na gcloch

2

Hot weather

Aimsir the

3

Sultry

Meirbh

4

Strong heat

Teas Cáidir

5

Roasting

Ina rósta

6

The rain

An bháisteach

7

Lashing rain

Ag stealladh báistí

8

Soaking wet

Fliuch báite

9

Floods

Tuillte

10

Overflowing

Ag cur thar maoil

11

Lightning

Tintreach

12

Thunder

Toirneach

13

Thunder and lightning

Toirneach agus tintreach

14

Dry

tirim

15

drought

triomach

16

Lack of rain

Ganntanas báistí

17

Cold

Fuar

18

Frozen with the cold

Préachta leis an bhfuacht

19

Snowing

Ag cur sneachta

20

Freezing

Ag cur seaca

21

Strong wind blowing

Gaoth láidir ag séideadh

22

Stormy

Stoirmeach

23

Windy

Gaofar

24

Foggy

Ceomhar

25

The temperature below freezing point

An teocht faoi bhun an reophointe

26

The sun was shining high in the sky.
(It was sunny)

Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.

27

The sun was splitting the rocks.

Bhí an ghrian ag scoiltead na gcloch.

28

There was hot weather.

Bhí an aimsir an the.

29

The air was kind of sultry.

Bhí an aer saghas meirbh.

30

There was strong heat coming from the sun.

Bhí teas láidir ag teacht ón ngrian.

31

It was raining most of the time.

Bhí sé ag cur báistí an chrid is mó den am.

32

It was lashing rain.

Bhí sé ag stealladh báistí.

33

I was soaking wet after the rain.

Bhí mé fliuch báite ina dhiaidh an bháisteach.

34

There were floods in England last year.

Bhí tillte I Sasna an bhliain seo chaite.

35

The river was overflowing.

Bhí an abhainn ag cur thar maoil.

36

There was lightning and thunder in the sky yesterday.

Bhí tintreach agus toirneach sa spéir inné.

37

My clothes were dry because it was sunny.

Tá m'éadaí tirim mar tá an ghrian ag taitneamh.