An Najm Fr->Ar Flashcards Preview

L2 - Voc Corine > An Najm Fr->Ar > Flashcards

Flashcards in An Najm Fr->Ar Deck (261):
1

être loin

بَعُدَ

2

écarter/ exclure (une éventualité)

استبعد

3

finances

ماليّة

4

influencer/ avoir un impact

تأثّر

5

banque

مصرف

6

éclater/ se déclencher (guerre)

نَشَبَ

7

conflit

نزاع

8

ressources

موارد

9

sécheresse

جفاف

10

extrême/ intense/ aigu

حادّ

11

dégradation/ détérioration

تردٍّ

12

situation

أوضاع

13

peu probable/ écarté/ exclu

مستبعد

14

observateur

مراقب

15

publier

أصدر

16

décision/ résolution

قرار

17

agresseur

معتدي

18

cours/ valeur/ cote

قيمة

19

pétrole

نفط

20

missile

صاروخ

21

profondeur

عُمق

22

sanction/ condamnation

عقوب

23

par rapport à

بالنسبة إلى

24

porter

حمل

25

comporter/ inclure/ avoir en soi

احتمل

26

direction

إدارة

27

statistique

إحصاء

28

renseignements

معلومات

29

en provenance de

من قِبَل

30

probable

محتمل

31

probabilité

احتمال

32

département

دائرة

33

impôts

ضرائب

34

taxes

رسوم

35

grève

إضراب

36

arriver/ être révélé (info)

ورد

37

espion

جاسوس

38

évident

ظاهر

39

Prononcer / imposer

فرض

40

intense/ fort

شديد

41

caché

باطِن

42

communiqué

بَيان

43

exonération/ dispense

إعفاء

44

diminution

خَفض

45

profits/ intérêts

فائدة

46

pourcent

بالمائة

47

s'assurer de

أكّد من

48

porter sur

شمل

49

système d'armes

نظام أسلِحة

50

initialement

أصلاً

51

export/ exportation

تصدير

52

consulat

قنصلية

53

découverte

اكتشاف

54

réseau (informatique)/ filet

شبكة

55

falsification/ contrefaçon

تزوير

56

commentateur

مُعلَق

57

prêt (bancaire)

قرض / قروض

58

en baisse/ réduit/ faible

مُنخَفِض

59

désaccord

خِلاف

60

secteur (économique)

قطاع

61

résultat

نتيجة

62

immobilier

عقاريّ

63

durable

مُزمِن

64

marasme/ inactivité

ركود

65

climat

جَوّ

66

tension (politique/diplomatique)

توتُّر

67

régional

إقلِميّ

68

rareté

قِلّة

69

stabilité/ force

صمود

70

face à

إزاء

71

exonérer/ dispenser

عفى

72

transpercer/ traverser/ infiltrer

اخترق

73

protéger

حمى

74

catastrophe

مُصيبة

75

s'attendre à/ craindre/ appréhender

توقّع

76

infliger/ faire tomber

وقّع

77

déficit/ manque

نَقص

78

liquidités

سُيولة

79

on s'attend à/ il est à craindre

من المتوقّع

80

naturel (ressources)

طبيعيّ

81

regarder/ s'attendre à

نظر إلى

82

attendre

انتظر

83

Désirer / souhaiter

رغِب في

84

coopération

تعاون

85

brusque/ soudain

مُفاجئ

86

négociation

مفاوض

87

délégation

وفد

88

être d'accord

اتّفق

89

libérer/ relâcher

أطلق سَراح

90

détenu

مَوقوف

91

libérer

أَفرَجَ

92

prisonnier

أسير

93

exportations

صادرات

94

immédiatement

مُباشِرًا

95

agricole

زراعيّ

96

douanes

جُمرُك

97

Partie / camp

طَرَف

98

sous l'égide de

برعاية

99

grâce à

بفضل

100

abondance

وَفرة

101

abondance

كثرة

102

rareté

شُحّ

103

belligérants

مُحاربون

104

immédiatement

فورًا

105

immédiatement

حالاً

106

Délicieux / bon

سارّ

107

Nuisible / mauvais

ضارّ

108

en charge / en poste / désigné

مكَلَّف

109

la plupart

مُعظَم

110

député(s)

نائب / نُوّاب

111

s'opposer à

عارَضَ

112

majorité

أكثَريّة

113

parlementaire

نيابيّ

114

Former / constituer

أَلَّفَ

115

Appuyer / soutenir

أَيَّدَ

116

gouvernement de jurisconsulte

وِلاية الفَقسة

117

commandement

قيدة

118

ambassade

سفارة

119

Oman

عُمان

120

souveraineté de l'état

سيادة الدولة

121

Perception / levée des impôts

جباية الضريبة

122

protection

حماية

123

industrie

صناعة

124

présidence

رئاسة

125

république

جمهوريّة

126

émirat

إمارة

127

syndicat

نقابة

128

Tutelle / mandat

وصاية

129

Surveillance / garde

حراسة

130

Mandat

انتداب

131

Finir / se passer / passif si + masdar

تمّ

132

date prévue

مَوعِد

133

général

عامّ

134

accuser de

اتّهم بِ

135

saboter

خرّب

136

à la manière de

على طريقة

137

terrorisme

إرهاب

138

il est sûr et certain que

من الأكيد

139

Riposter / répliquer / dissuader

ردع

140

en mesure de / capable de

قادر على

141

hostilité

نقمة

142

provoquer

أثار

143

embargo

حَظر

144

réussir

نَجَحَ في

145

sous l'égide de

رعى

146

municipal

بلديّ

147

malgré (le fait que)

رَغمَ أنَّ

148

Dissuasion / dissuader

رَدع

149

soutien

داعِمة

150

faillite

إفلاس

151

Entreprise / société

شَركة

152

actionnaire

مساهم

153

correspondant/ porte-parole

ناطق

154

dépôts

ودائع

155

Livret / registre

دفاتر

156

épargne

تَوفير

157

au regard de

نظرًا إلى

158

inflation

تضخُّم

159

notoire

مَلحوظ

160

confirmé

من المؤكَّدِ أنَّ

161

capturer

أسَرَ

162

Contrôle / surveillance

مراقبة

163

médiation

تَوَسُّط

164

médiation

وساطة

165

échouer

فَشِلَ

166

OTAN / alliance atlantique

ناتو / الخلف الأطلسيّ

167

Instituer / adopter

وضع

168

erreur 

خطى / أخطاء

169

éviter

نفلدي

170

adresser à

رَفعَ إلى

171

plainte

شَكوى

172

tribunal

مَحكمة

173

douter de

شَكَّ في

174

capacité

قُدرة

175

Attaquer / lancer une attaque

شَنّ

176

Présent / actuel

حاضِر

177

actuel

حاليّ

178

Acquisition / obtention

حيازة

179

intention de

نِيَّة في

180

Installer / mettre en place

أَحَلَّ

181

faire justice à

أنصَفَ

182

dédommager

عوَّض

183

léser / subir

ضرّر

184

âge

سِنّ

185

retraite

تقاعُد

186

maintenir (en l'état, à un niveau de)

أبقى على

187

par peur de

خَوفًا لِ

188

en général

عامًّا

189

en particulier / notamment

ختصًّا

190

craindre

خَشِيَ

191

reprise

استئناف

192

combat / accrochage / escarmouche

مُناوشة

193

intercepter

اعترض

194

initiative

مُبادرة

195

Coloniser / s'implanter / immigrer

استوطن

196

Incertain / douteux

مشكوك فيه

197

émergence

قيام

198

résister

قاوَمَ

199

colons

مُستوطِن

200

Gêner / faire obstacle / entraver

عَرقَلَ

201

analyste

مُحَلِّل

202

télécommunications

مُواصلات

203

Durer / se prolonger

استمرّ

204

Durée / terme / but

أجل

205

Retour / reprise / recommencement

إعادة

206

croissance (économique)

نُمُوّ

207

prix

سعر

208

produits

سِلَح

209

lié à

مُرتَبِط بِ

210

brut

خام

211

compromis

تفاهُم

212

prendre sa source

نبع

213

Terres / territoire

أراضٍ

214

se jeter / couler vers

صَبَّ

215

Littoral / côte

شاطئ

216

Bilatéral / bipartite

ثُنائيّ

217

se tenir / avoir lieu

انعقد

218

sous peu

قريبًا

219

commerce

تَجارة

220

prospérer

ازدهر

221

marin

بَحّار

222

Navire / bâtiment

سَفينة

223

torpille

نسيفة

224

Toucher / atteindre

صابَ

225

session

دَورة

226

ratifier

أبرَمَ

227

traité

معاهدة

228

sommet

قِمّة

229

aviation

طَيران

230

empêcher de

حالَ بين / دون

231

travailleurs

عُمّال

232

Décréter / annoncer (brutalement)

بادَرَ بِإعلان

233

état d'urgence

حالة الطوارئ

234

Rejeter / poser son veto

نَقَضَ

235

projet

مشروع

236

Proposer / suggérer

اقترح

237

raffiner

كرّر

238

excédent

مَزيد

239

raffinerie

مِصفاة

240

Entretien / maintenance

صيانة

241

Dur / sévère / impitoyable

قاسِ

242

prolonger

مدّد

243

loi

قانون

244

Oser / se hasarder à

جَرَأ

245

Être / devenir fort

مَكُنَ

246

renforcer grandement

مكّن

247

Renforcer / permettre / pouvoir

أمكن

248

joie

فَرَح

249

Égayer / réjouir

فَرَحَ / فَرَّحَ

250

victoire

فَوز

251

manœuvres

مناورات

252

réserve

احتبات

253

Bataille / combat

معركة

254

amélioration

تحسين

255

réforme

إصلاح

256

irrigation

رَيّ

257

engrais

مُسَمِّد

258

pâturage

مراع

259

Voisin / proche

قريب

260

production

انتاج

261

cultivé

مزروع