Andre verdenskrig - år for år Flashcards Preview

Historie > Andre verdenskrig - år for år > Flashcards

Flashcards in Andre verdenskrig - år for år Deck (330):
1

1939

Andre verdenskrig bryter ut

2

[1939:] I lang tid hadde Adolf Hitler truet Nazi-Tysklands ______. ______ og ______ ble tatt over uten kamp, men det skulle ikke bli like enkelt med ______. Landet var større og hadde dessuten fått løfter om støtte fra Frankrike og Storbritannia

 • naboland
 • Østerrike
 • Tsjekkoslovakia
 • Polen

3

[1939:] I lang tid hadde Adolf Hitler truet Nazi-Tysklands naboland. Østerrike og Tsjekkoslovakia ble tatt over ______, men det skulle ikke bli like enkelt med Polen. Landet var større og hadde dessuten fått løfter om støtte fra Frankrike og Storbritannia

uten kamp

4

[1939:] I lang tid hadde Adolf Hitler truet Nazi-Tysklands naboland. Østerrike og Tsjekkoslovakia ble tatt over uten kamp, men det skulle ikke bli like enkelt med Polen. Landet var ______ og hadde dessuten fått ______

 • større
 • løfter om støtte fra Frankrike og Storbritannia

5

25. januar ______: I Spania inntar Francos tropper Barcelona

1939

6

25. januar 1939: I Spania inntar Francos tropper ______

Barcelona

7

25. januar 1939: I Spania inntar ______ Barcelona

Francos tropper

8

15. ______: Tyskland okkuperer Praha. Områdene Böhmen og Mähren blir tyske protektorater

mars 1939

9

15. mars 1939: Tyskland okkuperer ______. Områdene ______ og ______ blir tyske protektorater

 • Praha
 • Böhmen
 • Mähren

10

15. mars 1939: Tyskland okkuperer Praha. Områdene Böhmen og Mähren blir ______

tyske protektorater

11

22. mars 1939: Tyskland annekterer ______

Østersjøhavnen Klaipeda i Litauen

12

22. ______: Tyskland annekterer Østersjøhavnen Klaipeda i Litauen

mars 1939

13

28. ______: Madrid kapitulerer for Franco, og den spanske borgerkrigen er over

mars 1939

14

28. mars 1939: ______ kapitulerer for Franco, og den spanske borgerkrigen er over

Madrid

15

28. mars 1939: Madrid ______, og den spanske borgerkrigen er over

kapitulerer for Franco

16

28. mars 1939: Madrid kapitulerer for Franco, og ______

den spanske borgerkrigen er over

17

7. ______: Tyskland, Italia, Japan og Spania undertegner antikominternpakten rettet mot Sovjetunionen. Italia invaderer Albania

april 1939

18

7. april 1939: ______, ______, ______ og ______ undertegner antikominternpakten rettet mot Sovjetunionen. Italia invaderer Albania

 • Tyskland
 • Italia
 • Japan
 • Spania

19

7. april 1939: Tyskland, Italia, Japan og Spania undertegner ______. Italia invaderer Albania

antikominternpakten rettet mot Sovjetunionen

20

7. april 1939: Tyskland, Italia, Japan og Spania undertegner antikominternpakten rettet mot Sovjetunionen. Italia invaderer ______

Albania

21

7. april 1939: Tyskland, Italia, Japan og Spania undertegner antikominternpakten rettet mot Sovjetunionen. ______ invaderer Albania

Italia

22

23. ______: Tyskland og Sovjetunionen undertegner Molotov-Ribbentrop-pakten og blir enige om å dele Polen mellom seg

august 1939

23

23. august 1939: Tyskland og Sovjetunionen undertegner ______ og blir enige om å dele Polen mellom seg

Molotov-Ribbentrop-pakten

24

23. august 1939: Tyskland og Sovjetunionen undertegner Molotov-Ribbentrop-pakten og ______

blir enige om å dele Polen mellom seg

25

1. september 1939: Tyskland ______ og ______

 • invaderer Polen
 • annekterer Danzig

26

______: Tyskland invaderer Polen og annekterer Danzig

1. september 1939

27

______: Storbritannia, Frankrike, Australia og New Zealand erklærer krig mot Tyskland

3. september 1939

28

3. september 1939: ______, ______, ______ og ______ erklærer krig mot Tyskland

 • Storbritannia
 • Frankrike
 • Australia
 • New Zealand

29

______: Sovjet invaderer det østlige Polen

17. september 1939

30

17. september 1939: Sovjet ______

invaderer det østlige Polen

31

6. ______: Kampene i Polen opphører

oktober 1939

32

6. oktober 1939: ______

Kampene i Polen opphører

33

30. ______: Sovjetunionen angriper Finland

november 1939

34

30. november 1939: Sovjetunionen ______

angriper Finland

35

30. november 1939: ______

Sovjetunionen angriper Finland

36

17. desember 1939: ______ senkes utenfor ______

 • Det tyske slagskipet Graf Spee
 • Uruguay

37

1940

Lynkrigen ga tyskerne overtaket

38

[1940:] Våren 1940 gikk Nazi-Tyskland til angrep. Først ble ______ og ______ okkupert, deretter rullet de tyske styrkene lynraskt vestover og la ______, ______ og ______ under seg

 • Norge
 • Danmark
 • Belgia
 • Nederland
 • Frankrike

39

[1940:] ______ gikk Nazi-Tyskland til angrep. Først ble Norge og Danmark okkupert, deretter rullet de tyske styrkene lynraskt vestover og la Belgia, Nederland og Frankrike under seg

Våren 1940

40

[1940, forts.:] Britene ble tvunget til ______ og ble snart utsatt for et tungt bombardement fra tyske Luftwaffe

å evakuere soldatene sine over kanalen

41

[1940, forts.:] Britene ble tvunget til å evakuere soldatene sine over kanalen og ble snart utsatt for ______

et tungt bombardement fra tyske Luftwaffe

42

13. ______: Vinterkrigen avsluttes med forhandlinger i Moskva. Finland må gi fra seg Viborg og Karelen. Hangö blir sovjetisk flåtebase

mars 1940

43

13. mars 1940: Vinterkrigen avsluttes med ______. Finland må gi fra seg Viborg og Karelen. Hangö blir sovjetisk flåtebase

forhandlinger i Moskva

44

13. mars 1940: Vinterkrigen avsluttes med forhandlinger i Moskva. Finland må gi fra seg ______ og ______. Hangö blir sovjetisk flåtebase

 • Viborg
 • Karelen

45

13. mars 1940: Vinterkrigen avsluttes med forhandlinger i Moskva. Finland må gi fra seg Viborg og Karelen. ______ blir sovjetisk flåtebase

Hangö

46

13. mars 1940: Vinterkrigen avsluttes med forhandlinger i Moskva. Finland må gi fra seg Viborg og Karelen. Hangö blir ______

sovjetisk flåtebase

47

______: Nazi-Tyskland invaderer Norge og Danmark. Danskene kapitulerer med en gang, mens norske styrker fortsetter å gjøre motstand

9. april 1940

48

9. april 1940: Nazi-Tyskland invaderer Norge og Danmark. Danskene ______, mens norske styrker fortsetter å gjøre motstand

kapitulerer med en gang

49

9. april 1940: Nazi-Tyskland invaderer Norge og Danmark. Danskene kapitulerer med en gang, mens norske styrker ______

fortsetter å gjøre motstand

50

9. april 1940: Nazi-Tyskland invaderer Norge og Danmark. Danskene kapitulerer med en gang, mens ______ fortsetter å gjøre motstand

norske styrker

51

______: Nazi-Tyskland invaderer Nederland, Belgia og Frankrike

10. mai 1940

52

10. mai 1940: Nazi-Tyskland invaderer ______, ______ og ______

 • Nederland
 • Belgia
 • Frankrike

53

26. ______: Britiske tropper begynner evakueringen fra Dunkerque

mai 1940

54

26. mai 1940: Britiske tropper ______

begynner evakueringen fra Dunkerque

55

26. mai 1940: ______ begynner evakueringen fra Dunkerque

Britiske tropper

56

28. ______: Allierte styrker inntar det okkuperte Narvik

mai 1940

57

28. mai 1940: Allierte styrker inntar ______

det okkuperte Narvik

58

28. mai 1940: ______ inntar det okkuperte Narvik

Allierte styrker

59

______: Mussolinis Italia erklærer krig mot de allierte. Norge kapitulerer

10. juni 1940

60

10. juni 1940: Mussolinis Italia ______. Norge kapitulerer

erklærer krig mot de allierte

61

10. juni 1940: ______ erklærer krig mot de allierte. Norge kapitulerer

Mussolinis Italia

62

10. juni 1940: Mussolinis Italia erklærer krig mot de allierte. Norge ______

kapitulerer

63

22. ______: Frankrike kapitulerer

juni 1940

64

22. juni 1940: ______

Frankrike kapitulerer

65

10. ______: Tyske flyangrep mot Storbritannia innledes

juli 1940

66

10. juli 1940: ______ mot Storbritannia innledes

Tyske flyangrep

67

10. juli 1940: Tyske flyangrep mot ______ innledes

Storbritannia

68

13. ______: Italia invaderer Egypt

september 1940

69

13. september 1940: Italia invaderer ______

Egypt

70

13. september 1940: ______ invaderer Egypt

Italia

71

17. ______: Hitler utsetter invasjonen av Storbritannia etter store tap i luftkampene

september 1940

72

17. september 1940: Hitler ______ etter store tap i luftkampene

utsetter invasjonen av Storbritannia

73

17. september 1940: Hitler utsetter invasjonen av Storbritannia etter ______

store tap i luftkampene

74

28. ______: Italia angriper Hellas

oktober 1940

75

28. oktober 1940: Italia angriper ______

Hellas

76

28. oktober 1940: ______ angriper Hellas

Italia

77

1941

Sovjetunionen tvinges til å bytte side

78

[1941:] I ______ brøt Hitler sin ikke-angrepspakt med Stalin og lot sine styrker angripe Sovjetunionen. Senere samme år ble USA angrepet av Japan. Disse to landene sluttet seg nå til krigen mot aksemaktene

juni

79

[1941:] I juni brøt Hitler sin ______ og lot sine styrker angripe Sovjetunionen. Senere samme år ble USA angrepet av Japan. Disse to landene sluttet seg nå til krigen mot aksemaktene

ikke-angrepspakt med Stalin

80

[1941:] I juni brøt Hitler sin ikke-angrepspakt med Stalin og ______. Senere samme år ble USA angrepet av Japan. Disse to landene sluttet seg nå til krigen mot aksemaktene

lot sine styrker angripe Sovjetunionen

81

[1941:] I juni brøt Hitler sin ikke-angrepspakt med Stalin og lot sine styrker angripe Sovjetunionen. Senere samme år ble USA ______. Disse to landene sluttet seg nå til krigen mot aksemaktene

angrepet av Japan

82

[1941:] I juni brøt Hitler sin ikke-angrepspakt med Stalin og lot sine styrker angripe Sovjetunionen. Senere samme år ble USA angrepet av Japan. Disse to landene ______

sluttet seg nå til krigen mot aksemaktene

83

22. ______: Britiske og australske tropper erobrer Tobruk i Nord-Afrika

januar 1941

84

22. januar 1941: Britiske og australske tropper ______

erobrer Tobruk i Nord-Afrika

85

22. januar 1941: ______ erobrer Tobruk i Nord-Afrika

Britiske og australske tropper

86

8. ______: Det amerikanske senatet godkjenner at krigsmateriell lånes ut til Storbritannia

mars 1941

87

8. mars 1941: Det amerikanske senatet godkjenner at ______

krigsmateriell lånes ut til Storbritannia

88

8. mars 1941: ______ godkjenner at krigsmateriell lånes ut til Storbritannia

Det amerikanske senatet

89

6. ______: Tyskland angriper Jugoslavia og Hellas sammen med sine allierte, Italia, Ungarn og Bulgaria

april 1941

90

6. april 1941: Tyskland ______ sammen med sine allierte, Italia, Ungarn og Bulgaria

angriper Jugoslavia og Hellas

91

6. april 1941: Tyskland angriper Jugoslavia og Hellas sammen med sine allierte, ______, ______ og ______

 • Italia
 • Ungarn
 • Bulgaria

92

20. ______: Kreta erobres av tyske fallskjermjegere og styrker som settes i land med glidefly

mai 1941

93

20. mai 1941: ______ erobres av tyske fallskjermjegere og styrker som settes i land med glidefly

Kreta

94

20. mai 1941: Kreta erobres av ______ og styrker som settes i land med glidefly

tyske fallskjermjegere

95

20. mai 1941: Kreta erobres av tyske fallskjermjegere og styrker som ______

settes i land med glidefly

96

______: Operasjon Barbarossa. Tyskland, Ungarn og Romania angriper Sovjetunionen

22. juni 1941

97

22. juni 1941: ______. Tyskland, Ungarn og Romania angriper Sovjetunionen

Operasjon Barbarossa

98

22. juni 1941: Operasjon Barbarossa. ______, ______ og ______ angriper Sovjetunionen

 • Tyskland
 • Ungarn
 • Romania

99

22. juni 1941: Operasjon Barbarossa. Tyskland, Ungarn og Romania ______

angriper Sovjetunionen

100

25. juni 1941: ______ blir transportert gjennom Sverige på vei mot østfronten

Engelbrecht-divisjonen

101

25. juni 1941: Engelbrecht-divisjonen blir ______ på vei mot østfronten

transportert gjennom Sverige

102

25. juni 1941: Engelbrecht-divisjonen blir transportert gjennom Sverige ______

på vei mot østfronten

103

25. juni ______: Engelbrecht-divisjonen blir transportert gjennom Sverige på vei mot østfronten

1941

104

14. ______: USAs president Roosevelt og Storbritannias statsminister Churchill undertegner Atlantic Charter, med enighet om å beseire og avvæpne aksemaktene

august 1941

105

14. august 1941: USAs president Roosevelt og Storbritannias statsminister Churchill undertegner ______, med enighet om å beseire og avvæpne aksemaktene

Atlantic Charter

106

14. august 1941: USAs president Roosevelt og Storbritannias statsminister Churchill undertegner Atlantic Charter, med ______

enighet om å beseire og avvæpne aksemaktene

107

15. ______: Tyske styrker innleder beleiringen av Leningrad

september 1941

108

15. september 1941: Tyske styrker ______

innleder beleiringen av Leningrad

109

29. ______: 35,000 jøder henrettes av en tysk Einsatzkommando ved Babij Jar i Ukraina

september 1941

110

29. september 1941: 35,000 jøder henrettes av en tysk Einsatzkommando ved ______

Babij Jar i Ukraina

111

29. september 1941: ______ av en tysk Einsatzkommando ved Babij Jar i Ukraina

35,000 jøder henrettes

112

29. september 1941: 35,000 jøder henrettes av en tysk ______ ved Babij Jar i Ukraina

Einsatzkommando

113

6. ______: Den tyske offensiven stoppes ved Moskva

desember 1941

114

6. desember 1941: Den tyske offensiven ______

stoppes ved Moskva

115

6. desember 1941: ______ stoppes ved Moskva

Den tyske offensiven

116

______: Japan angriper Pearl Harbor, og USA går inn i krigen på de alliertes side

7. desember 1941

117

7. desember 1941: ______, og USA går inn i krigen på de alliertes side

Japan angriper Pearl Harbor

118

7. desember 1941: Japan angriper Pearl Harbor, og ______

USA går inn i krigen på de alliertes side

119

11. ______: Tyskland og Italia erklærer krig mot USA

desember 1941

120

11. desember 1941: ______ erklærer krig mot USA

Tyskland og Italia

121

11. desember 1941: Tyskland og Italia ______

erklærer krig mot USA

122

1942

Stillehavet, Sahara og Stalingrad

123

[1942:] Krigen hadde ______. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i Nord-Afrika, mellom amerikanere, briter og japanere i Stillehavet og mellom russere og tyskere ved Stalingrad. På alle disse frontene begynte krigen å snu til de alliertes fordel

spredt seg til nesten alle kontinentene

124

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i ______, mellom amerikanere, briter og japanere i ______ og mellom russere og tyskere ved ______. På alle disse frontene begynte krigen å snu til de alliertes fordel

 • Nord-Afrika
 • Stillehavet
 • Stalingrad

125

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom ______ i Nord-Afrika, mellom amerikanere, briter og japanere i Stillehavet og mellom russere og tyskere ved Stalingrad. På alle disse frontene begynte krigen å snu til de alliertes fordel

tyskere og briter

126

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i Nord-Afrika, mellom ______ i Stillehavet og mellom russere og tyskere ved Stalingrad. På alle disse frontene begynte krigen å snu til de alliertes fordel

amerikanere, briter og japanere

127

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i Nord-Afrika, mellom amerikanere, briter og japanere i Stillehavet og mellom ______ ved Stalingrad. På alle disse frontene begynte krigen å snu til de alliertes fordel

russere og tyskere

128

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i Nord-Afrika, mellom amerikanere, briter og japanere i Stillehavet og mellom russere og tyskere ved Stalingrad. På alle disse frontene begynte krigen ______

å snu til de alliertes fordel

129

[1942:] Krigen hadde spredt seg til nesten alle kontinentene. Avgjørende kamper ble ført mellom tyskere og briter i Nord-Afrika, mellom amerikanere, briter og japanere i Stillehavet og mellom russere og tyskere ved Stalingrad. På ______ begynte krigen å snu til de alliertes fordel

alle disse frontene

130

______: I Wannsee treffes beslutningen om "den endelige løsningen" - tilintetgjørelsen av Europas jødiske befolkning

20. januar 1942

131

20. januar 1942: I ______ treffes beslutningen om ______ - tilintetgjørelsen av Europas jødiske befolkning

 • Wannsee
 • "den endelige løsningen"

132

20. januar 1942: I Wannsee treffes beslutningen om "den endelige løsningen" - ______

tilintetgjørelsen av Europas jødiske befolkning

133

15. ______: Britiske tropper kapitulerer etter et japansk angrep på Singapore. Japanerne tar 130 000 krigsfanger

februar 1942

134

15. februar 1942: ______ etter et japansk angrep på Singapore. Japanerne tar 130 000 krigsfanger

Britiske tropper kapitulerer

135

15. februar 1942: Britiske tropper kapitulerer etter ______. Japanerne tar 130 000 krigsfanger

et japansk angrep på Singapore

136

15. februar 1942: Britiske tropper kapitulerer etter et japansk angrep på Singapore. Japanerne tar ______

130 000 krigsfanger

137

6. ______: Japan inntar Java og erobrer Indonesia fra Nederland

april 1942

138

6. april 1942: Japan ______ og ______

 • inntar Java
 • erobrer Indonesia fra Nederland

139

6. april 1942: ______ inntar Java og erobrer Indonesia fra Nederland

Japan

140

5. ______: De siste amerikanske styrkene kapitulerer til de japanske invasjonstroppene på Filippinene

mai 1942

141

5. mai 1942: ______ kapitulerer til de japanske invasjonstroppene på Filippinene

De siste amerikanske styrkene

142

5. mai 1942: De siste amerikanske styrkene ______ på Filippinene

kapitulerer til de japanske invasjonstroppene

143

5. mai 1942: De siste amerikanske styrkene kapitulerer til de japanske invasjonstroppene på ______

Filippinene

144

1. ______: Første slag ved El Alamein står mellom briter og tyskere. Tobruk inntas av tyskerne 20. juni

juni 1942

145

1. juni 1942: ______ står mellom briter og tyskere. Tobruk inntas av tyskerne 20. juni

Første slag ved El Alamein

146

1. juni 1942: Første slag ved El Alamein står mellom ______. Tobruk inntas av tyskerne 20. juni

briter og tyskere

147

1. juni 1942: Første slag ved El Alamein står mellom briter og tyskere. ______ inntas av tyskerne 20. juni

Tobruk

148

1. juni 1942: Første slag ved El Alamein står mellom briter og tyskere. Tobruk inntas av ______ 20. juni

tyskerne

149

______: Slaget ved Midway i Stillehavet blir en amerikansk suksess. Fire japanske hangarskip senkes

4. juni 1942

150

4. juni 1942: ______ blir en amerikansk suksess. Fire japanske hangarskip senkes

Slaget ved Midway i Stillehavet

151

4. juni 1942: Slaget ved Midway i Stillehavet blir en ______. Fire japanske hangarskip senkes

amerikansk suksess

152

4. juni 1942: Slaget ved Midway i Stillehavet blir en amerikansk suksess. Fire ______

japanske hangarskip senkes

153

22. ______: Deportasjonene av jøder til dødsleiren Treblinka innledes

juli 1942

154

22. juli 1942: ______ til dødsleiren Treblinka innledes

Deportasjonene av jøder

155

22. juli 1942: Deportasjonene av jøder til ______ innledes

dødsleiren Treblinka

156

23. ______: Tysk sommeroffensiv innledes på alle fronter i Sovjetunionen

juli 1942

157

23. juli 1942: ______ innledes på alle fronter i Sovjetunionen

Tysk sommeroffensiv

158

23. juli 1942: Tysk sommeroffensiv innledes ______

på alle fronter i Sovjetunionen

159

19. ______: Kanadiske tropper utfører en mislykket landgang ved Dieppe i Frankrike

august 1942

160

19. august 1942: ______ utfører en mislykket landgang ved Dieppe i Frankrike

Kanadiske tropper

161

19. august 1942: Kanadiske tropper utfører en ______ ved Dieppe i Frankrike

mislykket landgang

162

19. august 1942: Kanadiske tropper utfører en mislykket landgang ved ______

Dieppe i Frankrike

163

______: Tyske tropper angriper byen Stalingrad ved Volga

23. august 1942

164

23. august 1942: ______ angriper byen Stalingrad ved Volga

Tyske tropper

165

23. august 1942: Tyske tropper ______

angriper byen Stalingrad ved Volga

166

23. ______: Andre slag ved El Alamein innledes

oktober 1942

167

23. oktober 1942: ______ innledes

Andre slag ved El Alamein

168

4. ______: Det tyske Afrikakorpset trekker seg tilbake fra Egypt

november 1942

169

4. november 1942: ______ trekker seg tilbake fra Egypt

Det tyske Afrikakorpset

170

4. november 1942: Det tyske Afrikakorpset ______

trekker seg tilbake fra Egypt

171

______: Den tyske sjette armé omringes ved Stalingrad av sovjetiske styrker

15. desember 1942

172

15. desember 1942: ______ omringes ved Stalingrad av sovjetiske styrker

Den tyske sjette armé

173

15. desember 1942: Den tyske sjette armé ______ av sovjetiske styrker

omringes ved Stalingrad

174

15. desember 1942: Den tyske sjette armé omringes ved Stalingrad av ______

sovjetiske styrker

175

1943

Aksemaktene presses tilbake

176

[1943:] ______ presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

En sammensveiset allianse

177

[1943:] En sammensveiset allianse ______. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

presser tilbake sine fiender

178

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate ______, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

Guadalcanal

179

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. ______ tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

Japanerne

180

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i ______, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

Nord-Afrika

181

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, ______ kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

det tyske Afrikakorpset

182

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og Italia vil ha fred når ______

de allierte invaderer Sicilia

183

[1943:] En sammensveiset allianse presser tilbake sine fiender. Japanerne tvinges til å forlate Guadalcanal, det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika, og ______ vil ha fred når de allierte invaderer Sicilia

Italia

184

14. ______: Ved de alliertes konferanse i Casablanca kreves vilkårsløs kapitulasjon fra Tysklands side

januar 1943

185

14. januar 1943: Ved de alliertes ______ kreves vilkårsløs kapitulasjon fra Tysklands side

konferanse i Casablanca

186

14. januar 1943: Ved de alliertes konferanse i Casablanca kreves ______

vilkårsløs kapitulasjon fra Tysklands side

187

______: Den tyske generalen Friedrich Paulus kapitulerer i Stalingrad. Beleiringen av Leningrad heves

18. januar 1943

188

18. januar 1943: Den tyske generalen ______ kapitulerer i Stalingrad. Beleiringen av Leningrad heves

Friedrich Paulus

189

18. januar 1943: Den tyske generalen Friedrich Paulus ______. Beleiringen av Leningrad heves

kapitulerer i Stalingrad

190

18. januar 1943: Den tyske generalen Friedrich Paulus kapitulerer i Stalingrad. ______ heves

Beleiringen av Leningrad

191

7. ______: Amerikanske tropper tar kontroll over Guadalcanal i Stillehavet etter nesten et halvår med kamper

februar 1943

192

7. februar 1943: Amerikanske tropper tar kontroll over ______ etter nesten et halvår med kamper

Guadalcanal i Stillehavet

193

7. februar 1943: ______ tar kontroll over Guadalcanal i Stillehavet etter nesten et halvår med kamper

Amerikanske tropper

194

19. ______: Det jødiske opprøret i Warszawa-gettoen innledes. Først 16. mai kan tyskerne jevne området med jorda

april 1943

195

19. april 1943: ______ i Warszawa-gettoen innledes. Først 16. mai kan tyskerne jevne området med jorda

Det jødiske opprøret

196

19. april 1943: Det jødiske opprøret i ______ innledes. Først 16. mai kan tyskerne jevne området med jorda

Warszawa-gettoen

197

19. april 1943: Det jødiske opprøret i Warszawa-gettoen innledes. Først 16. mai kan tyskerne ______

jevne området med jorda

198

______: Det tyske Afrikakorpset kapitulerer i Nord-Afrika

13. mai 1943

199

13. mai 1943: Det tyske Afrikakorpset ______

kapitulerer i Nord-Afrika

200

13. mai 1943: ______ kapitulerer i Nord-Afrika

Det tyske Afrikakorpset

201

5. ______: Krigens største panserslag innledes ved Kursk i Sør-Russland og pågår fram til 23. august

juli 1943

202

5. juli 1943: ______ innledes ved Kursk i Sør-Russland og pågår fram til 23. august

Krigens største panserslag

203

5. juli 1943: Krigens største panserslag innledes ved ______ og pågår fram til 23. august

Kursk i Sør-Russland

204

10. ______: De allierte invaderer Sicilia. To uker senere avsettes Mussolini i et kupp

juli 1943

205

10. juli 1943: De allierte ______. To uker senere avsettes Mussolini i et kupp

invaderer Sicilia

206

10. juli 1943: ______ invaderer Sicilia. To uker senere avsettes Mussolini i et kupp

De allierte

207

10. juli 1943: De allierte invaderer Sicilia. To uker senere ______

avsettes Mussolini i et kupp

208

26. ______: En stor sovjetisk offensiv innledes i Ukraina

august 1943

209

26. august 1943: En stor sovjetisk offensiv innledes i ______

Ukraina

210

26. august 1943: ______ innledes i Ukraina

En stor sovjetisk offensiv

211

3. ______: Britiske tropper går i land i det sørlige Italia, og landet kapitulerer

september 1943

212

3. september 1943: Britiske tropper ______, og landet kapitulerer

går i land i det sørlige Italia

213

3. september 1943: ______ går i land i det sørlige Italia, og landet kapitulerer

Britiske tropper

214

3. september 1943: Britiske tropper går i land i det sørlige Italia, og ______

landet kapitulerer

215

5. ______: Den røde hær gjenerobrer Kiev

november 1943

216

5. november 1943: Den røde hær ______

gjenerobrer Kiev

217

5. november 1943: ______ gjenerobrer Kiev

Den røde hær

218

20. ______: Harde kamper bryter ut på øya Tarawa i Stillehavet, med store tap for både amerikanerne og japanerne

november 1943

219

20. november 1943: Harde kamper bryter ut på ______, med store tap for både amerikanerne og japanerne

øya Tarawa i Stillehavet

220

20. november 1943: Harde kamper bryter ut på øya Tarawa i Stillehavet, med ______

store tap for både amerikanerne og japanerne

221

28. ______: Ved et alliert toppmøte i Teheran planlegges åpningen av en ny front mot Tyskland

november 1943

222

28. november 1943: Ved ______ planlegges åpningen av en ny front mot Tyskland

et alliert toppmøte i Teheran

223

28. november 1943: Ved et alliert toppmøte i Teheran planlegges ______

åpningen av en ny front mot Tyskland

224

1944

Tyskerne trekker seg tilbake på alle fronter

225

[1944:] Etter ______ tvinges tyskerne etter hvert på retrett. På østfronten har tyskerne trukket seg tilbake helt siden Stalingrads fall året før. I desember gir imidlertid Hitler ordre om en overraskende motoffensiv

landgangen i Italia og Normandie

226

[1944:] Etter landgangen i Italia og Normandie tvinges tyskerne etter hvert på retrett. På østfronten har tyskerne trukket seg tilbake helt siden ______. I desember gir imidlertid Hitler ordre om en overraskende motoffensiv

Stalingrads fall året før

227

[1944:] Etter landgangen i Italia og Normandie tvinges tyskerne etter hvert på retrett. På østfronten har tyskerne trukket seg tilbake helt siden Stalingrads fall året før. I desember gir imidlertid Hitler ordre om ______

en overraskende motoffensiv

228

4. ______: Slaget om Monte Cassino, et kloster ved tyskernes forsvarslinje, innledes

januar 1944

229

4. januar 1944: ______, et kloster ved tyskernes forsvarslinje, innledes

Slaget om Monte Cassino

230

4. januar 1944: Slaget om Monte Cassino, ______, innledes

et kloster ved tyskernes forsvarslinje

231

______: Allierte tropper går i land ved Anzio, fem mil sør for Roma, men møter hard motstand fra tyske tropper

22. januar 1944

232

22. januar 1944: Allierte tropper går i land ved ______, men møter hard motstand fra tyske tropper

Anzio, fem mil sør for Roma

233

22. januar 1944: ______ går i land ved Anzio, fem mil sør for Roma, men møter hard motstand fra tyske tropper

Allierte tropper

234

22. januar 1944: Allierte tropper går i land ved Anzio, fem mil sør for Roma, men ______

møter hard motstand fra tyske tropper

235

13. ______: Krimhalvøya ved Svartehavet gjenerobres av Den røde hær

mai 1944

236

13. mai 1944: ______ gjenerobres av Den røde hær

Krimhalvøya ved Svartehavet

237

13. mai 1944: Krimhalvøya ved Svartehavet ______

gjenerobres av Den røde hær

238

4. ______: De allierte inntar Italias hovedstad Roma

juni 1944

239

4. juni 1944: De allierte ______

inntar Italias hovedstad Roma

240

4. juni 1944: ______ inntar Italias hovedstad Roma

De allierte

241

______: D-dagen. 160 000 mann fraktes over Den engelske kanal, og det opprettes et brohode i Normandie

6. juni 1944

242

6. juni 1944: ______. 160 000 mann fraktes over Den engelske kanal, og det opprettes et brohode i Normandie

D-dagen

243

6. juni 1944: D-dagen. ______ fraktes over Den engelske kanal, og det opprettes et brohode i Normandie

160 000 mann

244

6. juni 1944: D-dagen. 160 000 mann ______, og det opprettes et brohode i Normandie

fraktes over Den engelske kanal

245

6. juni 1944: D-dagen. 160 000 mann fraktes over Den engelske kanal, og det ______

opprettes et brohode i Normandie

246

______: Et attentat mot Hitler mislykkes, og et kuppforsøk i Berlin slås ned

20. juli 1944

247

20. juli 1944: Et ______ mislykkes, og et kuppforsøk i Berlin slås ned

attentat mot Hitler

248

20. juli 1944: Et attentat mot Hitler mislykkes, og et ______ slås ned

kuppforsøk i Berlin

249

1. ______: Motstandsbevegelsen gjør opprør i Warszawa

august 1944

250

1. august 1944: Motstandsbevegelsen ______

gjør opprør i Warszawa

251

1. august 1944: ______ gjør opprør i Warszawa

Motstandsbevegelsen

252

______: Allierte tropper ledet av franske general de Gaulle befrir Paris

25. august 1944

253

25. august 1944: Allierte tropper ledet av ______ befrir Paris

franske general de Gaulle

254

25. august 1944: Allierte tropper ledet av franske general de Gaulle ______

befrir Paris

255

25. august 1944: ______ ledet av franske general de Gaulle befrir Paris

Allierte tropper

256

17. ______: De allierte gjør et mislykket forsøk på å erobre Ruhrområdet i Tyskland

september 1944

257

17. september 1944: De allierte gjør et mislykket forsøk på å erobre ______

Ruhrområdet i Tyskland

258

17. september 1944: ______ gjør et mislykket forsøk på å erobre Ruhrområdet i Tyskland

De allierte

259

19. ______: Finland undertegner våpenhvile med Sovjetunionen

september 1944

260

19. september 1944: Finland undertegner ______

våpenhvile med Sovjetunionen

261

19. september 1944: ______ undertegner våpenhvile med Sovjetunionen

Finland

262

23. ______: USA beseirer japanske flåtestyrker i Leytebukten

oktober 1944

263

23. oktober 1944: USA beseirer japanske flåtestyrker i ______

Leytebukten

264

23. oktober 1944: USA beseirer ______ i Leytebukten

japanske flåtestyrker

265

23. oktober 1944: ______ beseirer japanske flåtestyrker i Leytebukten

USA

266

16. ______: En tysk motoffensiv starter i Ardennene

desember 1944

267

16. desember 1944: En tysk motoffensiv starter i ______

Ardennene

268

16. desember 1944: ______ starter i Ardennene

En tysk motoffensiv

269

1945

Bombene avsluttet krigen

270

[1945:] ______ la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

Teppebombing

271

[1945:] Teppebombing la ______ i ruiner, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

den ene tyske byen etter den andre

272

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre ______, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

i ruiner

273

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som ______ avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

Den røde hær

274

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som Den røde hær ______. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

avanserte fra øst

275

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i ______ trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

Stillehavet

276

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot ______. Men japanerne ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

fiendens hjemland

277

[1945:] Teppebombing la den ene tyske byen etter den andre i ruiner, samtidig som Den røde hær avanserte fra øst. Også i Stillehavet trengte de allierte styrkene fram mot fiendens hjemland. Men japanerne ______

ga seg ikke før to atombomber ble sluppet i august

278

______: Sovjetiske tropper befrir dødsleiren Auschwitz

27. januar 1945

279

27. januar 1945: Sovjetiske tropper ______

befrir dødsleiren Auschwitz

280

27. januar 1945: ______ befrir dødsleiren Auschwitz

Sovjetiske tropper

281

31. ______: Sovjetiske pansertropper når fram til elva Oder, åtte mil fra Berlin

januar 1945

282

31. januar 1945: Sovjetiske pansertropper ______

når fram til elva Oder, åtte mil fra Berlin

283

31. januar 1945: ______ når fram til elva Oder, åtte mil fra Berlin

Sovjetiske pansertropper

284

4. ______: Alliert toppmøte i Jalta om hva som skal skje etter krigen

februar 1945

285

4. februar 1945: ______ om hva som skal skje etter krigen

Alliert toppmøte i Jalta

286

4. februar 1945: Alliert toppmøte i Jalta ______

om hva som skal skje etter krigen

287

19. ______: Amerikanske tropper går i land på den japanske øya Iwo Jima

februar 1945

288

19. februar 1945: Amerikanske tropper ______

går i land på den japanske øya Iwo Jima

289

19. februar 1945: ______ går i land på den japanske øya Iwo Jima

Amerikanske tropper

290

7. ______: Allierte styrker passerer Rhinen

mars 1945

291

7. mars 1945: Allierte styrker ______

passerer Rhinen

292

7. mars 1945: ______ passerer Rhinen

Allierte styrker

293

1. ______: Amerikansk landgang på Okinawa

april 1945

294

1. april 1945: Amerikansk landgang på ______

Okinawa

295

1. april 1945: ______ på Okinawa

Amerikansk landgang

296

16. ______: Den røde hær innleder angrepet mot Berlin

april 1945

297

16. april 1945: Den røde hær ______

innleder angrepet mot Berlin

298

16. april 1945: ______ innleder angrepet mot Berlin

Den røde hær

299

25. ______: Amerikanske og sovjetiske styrker møtes ved Torgau

april 1945

300

25. april 1945: Amerikanske og sovjetiske styrker ______

møtes ved Torgau

301

25. april 1945: ______ møtes ved Torgau

Amerikanske og sovjetiske styrker

302

______: Hitler skyter seg i bunkeren i Berlin

30. april 1945

303

30. april 1945: ______

Hitler skyter seg i bunkeren i Berlin

304

______: Tyskland kapitulerer. Krigen i Europa er over

7. mai 1945

305

7. mai 1945: ______. Krigen i Europa er over

Tyskland kapitulerer

306

7. mai 1945: Tyskland kapitulerer. ______

Krigen i Europa er over

307

17. ______: De alliertes siste toppmøte innledes i Potsdam

juli 1945

308

17. juli 1945: De alliertes siste toppmøte ______

innledes i Potsdam

309

17. juli 1945: ______ innledes i Potsdam

De alliertes siste toppmøte

310

______: En atombombe blir sluppet over Hiroshima. Tre dager senere bombes også Nagasaki

6. august 1945

311

6. august 1945: En atombombe blir sluppet over Hiroshima. ______ bombes også Nagasaki

Tre dager senere

312

8. august 1945: Sovjetunionen ______

erklærer krig mot Japan

313

8. august 1945: ______ erklærer krig mot Japan

Sovjetunionen

314

______: Japan kapitulerer på det amerikanske krigsskipet USS Missouri. Andre verdenskrig er over

2. september 1945

315

2. september 1945: ______ på det amerikanske krigsskipet USS Missouri. Andre verdenskrig er over

Japan kapitulerer

316

2. september 1945: Japan kapitulerer på ______. Andre verdenskrig er over

det amerikanske krigsskipet USS Missouri

317

2. september 1945: Japan kapitulerer på det amerikanske krigsskipet USS Missouri. ______

Andre verdenskrig er over

318

Adolf Hitler var tysk ______ fra 1933 og ______ fra 1934

 • rikskansler
 • rikspresident

319

Adolf Hitler var tysk rikskansler fra ______ og rikspresident fra ______

 • 1933
 • 1934

320

Winston Churchill fra ______ i perioden 1939-40 og britisk ______ i perioden 1940-45

 • marineminister
 • statsminister

321

Winston Churchill fra marineminister i perioden ______ og britisk statsminister i perioden ______

 • 1939-40
 • 1940-45

322

Josef Stalin var ______ i perioden 1922-53 og ______ i perioden 1941-53

 • generalsekretær for kommunistpartiet
 • sovjetunionens regjeringssjef

323

Josef Stalin var generalsekretær for kommunistpartiet i perioden ______ og sovjetunionens regjeringssjef i perioden ______

 • 1922-53
 • 1941-53

324

Franklin D. Roosevelt var USAs president i perioden ______

1933-45

325

Benito Mussolini var Italias ______ i perioden 1922-43 og ______ i perioden 1943-45

 • diktator
 • statssjef for Salò-republikken

326

Benito Mussolini var Italias diktator i perioden ______ og statssjef for Salò-republikken i perioden ______

 • 1922-43
 • 1943-45

327

Charles de Gaulle var ______ i perioden 1940-44 og Frankrikes ______ i perioden 1959-69

 • leder for Frie Frankrike
 • president

328

Charles de Gaulle var leder for Frie Frankrike i perioden ______ og Frankrikes president i perioden ______

 • 1940-44
 • 1959-69

329

Hirohito var ______ i Japan i perioden 1926-89

keiser

330

Hirohito var keiser i Japan i perioden ______

1926-89