Andre verdenskrig - sammendrag Flashcards Preview

Historie > Andre verdenskrig - sammendrag > Flashcards

Flashcards in Andre verdenskrig - sammendrag Deck (101):
1

Etter 1920-årenes ______ ble det neste tiåret preget av ______

 • fredsoptimisme
 • internasjonale konflikter

2

I ______ erobrer Japan den kinesiske provinsen Mandsjuria, og fra ______ hersket det full krig mellom Japan og Kina

 • 1931
 • 1937

3

I 1931 erobrer ______ den kinesiske provinsen ______, og fra 1937 hersket det ______

 • Japan
 • Mandsjuria
 • full krig mellom Japan og Kina

4

To år tidligere [i 1935] hadde det fascistiske Italia startet ______, som ble gjort til ______

 • krig mot Etiopia
 • italiensk koloni

5

To år tidligere [i ______] hadde det fascistiske Italia startet krig mot Etiopia, som ble gjort til italiensk koloni

1935

6

Etter at Hitler kom til makten i 1933, bestemte han seg for å ______ ved å ______, og i 1936 marsjerte tyske tropper inn i Rhinland

 • trosse Versaillestraktaten
 • ruste opp

7

Etter at Hitler kom til makten i 1933, bestemte han seg for å trosse Versaillestraktaten ved å ruste opp, og i ______ marsjerte tyske tropper inn i Rhinland

1936

8

Etter at Hitler kom til makten i 1933, bestemte han seg for å trosse Versaillestraktaten ved å ruste opp, og i 1936 ______

marsjerte tyske tropper inn i Rhinland

9

Sammet året [1936] tok Italia og Tyskland parti for ______

de fascistiske opprørerne i den spanske borgerkrigen

10

Sammet året [______] tok Italia og Tyskland parti for de fascistiske opprørerne i den spanske borgerkrigen

1936

11

[Den spanske borgerkrigen:] ______ støttet den republikanske regjeringen, mens ______ og ______ var nøytrale

 • Sovjetunionen
 • Frankrike
 • Storbritannia

12

[Den spanske borgerkrigen:] Sovjetunionen støttet ______, mens Frankrike og Storbritannia var ______

 • den republikanske regjeringen
 • nøytrale

13

[Den spanske borgerkrigen:] Krigen endte med seier for ______

de spanske fascistene

14

Dermed [1936] hadde ______ som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen. Folkeforbundet hadde verken klart å stoppe Japans og Italias imperialisme eller fascismen og nazismen i Europa

sikkerhetssystemet

15

Dermed [1936] hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, ______. Folkeforbundet hadde verken klart å stoppe Japans og Italias imperialisme eller fascismen og nazismen i Europa

brutt sammen

16

Dermed [1936] hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen. ______ hadde verken klart å stoppe Japans og Italias imperialisme eller fascismen og nazismen i Europa

Folkeforbundet

17

Dermed [1936] hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen. Folkeforbundet hadde verken klart å stoppe ______ eller ______

 • Japans og Italias imperialisme
 • fascismen og nazismen i Europa

18

Dermed [______] hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen. Folkeforbundet hadde verken klart å stoppe Japans og Italias imperialisme eller fascismen og nazismen i Europa

1936

19

I 1938 ble Østerrike ______, og Storbritannia og Frankrike lot seg presse til å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området. Ved å komme Hitler i møte håpet de å unngå en ny krig, men samtidig garanterte de Polens sikkerhet

innlemmet i Tyskland

20

I 1938 ble Østerrike innlemmet i Tyskland, og Storbritannia og Frankrike lot seg presse til ______. Ved å komme Hitler i møte håpet de å unngå en ny krig, men samtidig garanterte de Polens sikkerhet

å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området

21

I 1938 ble Østerrike innlemmet i Tyskland, og ______ og ______ lot seg presse til å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området. Ved å komme Hitler i møte håpet de å unngå en ny krig, men samtidig garanterte de Polens sikkerhet

 • Storbritannia
 • Frankrike

22

I 1938 ble Østerrike innlemmet i Tyskland, og Storbritannia og Frankrike lot seg presse til å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området. Ved å komme Hitler i møte håpet de ______, men samtidig garanterte de ______

 • å unngå en ny krig
 • Polens sikkerhet

23

I ______ ble Østerrike innlemmet i Tyskland, og Storbritannia og Frankrike lot seg presse til å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området. Ved å komme Hitler i møte håpet de å unngå en ny krig, men samtidig garanterte de Polens sikkerhet

1938

24

Da det ikke lyktes å skape en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene, valgte Stalin i august 1939 ______. De ble enige om å dele Polen og la Sovjetunionen overta de baltiske statene og Bessarabia

å inngå en pakt med Hitler

25

Da det ikke lyktes å skape en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene, valgte Stalin i august 1939 å inngå en pakt med Hitler. De ble enige om ______ og la Sovjetunionen overta ______ og ______

 • å dele Polen
 • de baltiske statene
 • Bessarabia

26

Da det ikke lyktes å skape en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene, valgte ______ i ______ å inngå en pakt med Hitler. De ble enige om å dele Polen og la Sovjetunionen overta de baltiske statene og Bessarabia

 • Stalin
 • august 1939

27

Da det ikke lyktes å skape ______, valgte Stalin i august 1939 å inngå en pakt med Hitler. De ble enige om å dele Polen og la Sovjetunionen overta de baltiske statene og Bessarabia

en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene

28

I ______ erobret Tyskland ______ ved ______, mens sovjetiske tropper besatte resten av landet. Storbritannia og Frankrike svarte med å erklære Tyskland krig

 • september 1939
 • den vestlige delen av Polen
 • "lynkrig"

29

I september 1939 erobret Tyskland den vestlige delen av Polen ved "lynkrig", mens ______. Storbritannia og Frankrike svarte med å erklære Tyskland krig

sovjetiske tropper besatte resten av landet

30

I ______ gikk Stalin til krig mot Finland. Finnene gjorde hard motstand, men de måtte gå med på en fredsavtale i ______, der de måtte gi fra seg strategisk viktige områder

 • november 1939
 • mars 1940

31

I november 1939 gikk Stalin til krig mot Finland. Finnene gjorde hard motstand, men de måtte gå med på en fredsavtale i mars 1940, der de ______

måtte gi fra seg strategisk viktige områder

32

I november 1939 gikk ______ til krig mot ______. ______ gjorde hard motstand, men de måtte gå med på en fredsavtale i mars 1940, der de måtte gi fra seg strategisk viktige områder

 • Stalin
 • Finland
 • Finnene

33

______ fikk vestmaktene til å planlegge militære operasjoner i Norden, og i april 1940 la britene ut miner ved norskekysten

Den finske vinterkrigen

34

Den finske vinterkrigen fikk vestmaktene til å planlegge ______, og i april 1940 la britene ut miner ved norskekysten

militære operasjoner i Norden

35

Den finske vinterkrigen fikk vestmaktene til å planlegge militære operasjoner i Norden, og i ______ la britene ut miner ved norskekysten

april 1940

36

Den finske vinterkrigen fikk vestmaktene til å planlegge militære operasjoner i Norden, og i april 1940 la britene ut ______

miner ved norskekysten

37

Også Tyskland ville utvide krigen nordover og angrep ______ ______. Danskene kapitulerte umiddelbart, mens enkelte norske avdelinger gjorde motstand til begynnelsen av juni

 • Danmark og Norge
 • 9. april 1940

38

Også Tyskland ville utvide krigen nordover og angrep Danmark og Norge 9. april 1940. Danskene kapitulerte umiddelbart, mens ______

enkelte norske avdelinger gjorde motstand til begynnelsen av juni

39

Den norske nazilederen Vidkun Quisling ______ da Nygaardsvold-regjeringen, Stortinget og kongefamilien flyktet fra Oslo

overtok regjeringsmakten på eget initiativ

40

Den norske nazilederen Vidkun Quisling overtok regjeringsmakten på eget initiativ da ______, ______ og ______ flyktet fra Oslo

 • Nygaardsvold-regjeringen
 • Stortinget
 • kongefamilien

41

Hitler støttet ______, noe som bidrog sterkt til at Nygaardsvolds-regjeringen bestemte seg for å ta opp kampen

Quislings statskupp

42

Hitler støttet Quislings statskupp, noe som bidrog sterkt til at ______

Nygaardsvolds-regjeringen bestemte seg for å ta opp kampen

43

Nygaardsvolds-regjeringen fikk militær hjelp fra ______ og ______, men ______. I begynnelsen av juni 1940 ble de allierte styrkene trukket ut av Norge etter at Tyskland hadde slått til mot Beneluxlandene og Frankrike

 • Storbritannia
 • Frankrike
 • tyskerne var overlegne

44

Nygaardsvolds-regjeringen fikk militær hjelp fra Storbritannia og Frankrike, men tyskerne var overlegne. I begynnelsen av ______ ble de allierte styrkene ______ etter at Tyskland hadde slått til mot Beneluxlandene og Frankrike

 • juni 1940
 • trukket ut av Norge

45

Nygaardsvolds-regjeringen fikk militær hjelp fra Storbritannia og Frankrike, men tyskerne var overlegne. I begynnelsen av juni 1940 ble de allierte styrkene trukket ut av Norge etter at Tyskland hadde slått til mot ______

Beneluxlandene og Frankrike

46

Etter at kampene i ______ var slutt i ______, drog regjeringen Nygaardsvold og kongefamilien til Storbritannia. Derfra fortsatte de kampen mot Hitler-Tyskland ved hjelp av handelsflåten og nye militære avdelinger

 • Nord-Norge
 • juni 1940

47

Etter at kampene i Nord-Norge var slutt i juni 1940, drog regjeringen Nygaardsvold og kongefamilien til Storbritannia. Derfra fortsatte de kampen mot Hitler-Tyskland ved hjelp av ______ og ______

 • handelsflåten
 • nye militære avdelinger

48

Britenes militære fiasko i Norge førte til ______, og Winston Churchill overtok som statsminister [______]

 • regjeringsskifte i Storbritannia
 • 10. mai 1940

49

______ førte til regjeringsskifte i Storbritannia, og Winston Churchill overtok som statsminister [10. mai 1940]

Britenes militære fiasko i Norge

50

I ______ kapitulerte Frankrike, og i året som fulgte, forsøkte Hitler å bombe Storbritannia i kne uten å lykkes

juni 1940

51

I juni 1940 kapitulerte ______, og i året som fulgte, forsøkte Hitler å bombe Storbritannia i kne uten å lykkes

Frankrike

52

I juni 1940 kapitulerte Frankrike, og i året som fulgte, forsøkte Hitler ______

å bombe Storbritannia i kne uten å lykkes

53

______ tok tyske tropper kontroll over Balkanhalvøya, og i ______ samme året startet Hitler krig mot Sovjetunionen

 • Våren 1941
 • juni

54

Våren 1941 tok tyske tropper kontroll over ______, og i juni samme året startet Hitler krig mot ______

 • Balkanhalvøya
 • Sovjetunionen

55

I ______ ble USA trukket inn i krigen, da japanerne angrep marinebasen Pearl Harbor

desember 1941

56

I desember 1941 ble USA trukket inn i krigen, da japanerne angrep ______. Samtidig erklærte ______

 • marinebasen Pearl Harbor
 • Tyskland krig mot USA

57

______ kom vendepunktet i verdenskrigen. Tyskerne ble slått tilbake ved Stalingrad og i Nord-Afrika, og den amerikanske marinen fikk et overtak i Stillehavet

Ved årsskiftet 1942-43

58

Ved årsskiftet 1942-43 kom ______. Tyskerne ble slått tilbake ved Stalingrad og i Nord-Afrika, og den amerikanske marinen fikk et overtak i Stillehavet

vendepunktet i verdenskrigen

59

Ved årsskiftet 1942-43 kom vendepunktet i verdenskrigen. Tyskerne ble slått tilbake ved ______ og i ______, og den amerikanske marinen fikk et overtak i Stillehavet

 • Stalingrad
 • Nord-Afrika

60

Ved årsskiftet 1942-43 kom vendepunktet i verdenskrigen. Tyskerne ble slått tilbake ved Stalingrad og i Nord-Afrika, og ______ fikk ______

 • den amerikanske marinen
 • et overtak i Stillehavet

61

Verdenskrigen gikk inn i ______ da de allierte invaderte Italia i 1943, og 6. juni 1944 kom invasjonen i Normandie

sluttfasen

62

Verdenskrigen gikk inn i sluttfasen da de allierte invaderte ______ i ______, og 6. juni 1944 kom invasjonen i Normandie

 • Italia
 • 1943

63

Verdenskrigen gikk inn i sluttfasen da de allierte invaderte Italia i 1943, og ______ kom invasjonen i Normandie

6. juni 1944

64

Verdenskrigen gikk inn i sluttfasen da de allierte invaderte Italia i 1943, og 6. juni 1944 kom ______

invasjonen i Normandie

65

Sovjetunionen ______, og da Den røde armé rykket inn i Berlin i april 1945, begikk Hitler selvmord

drev tyskerne ut av Øst-Europa

66

______ drev tyskerne ut av Øst-Europa, og da Den røde armé rykket inn i Berlin i april 1945, begikk Hitler selvmord

Sovjetunionen

67

Sovjetunionen drev tyskerne ut av Øst-Europa, og da ______ rykket inn i ______ i ______, begikk Hitler selvmord

 • Den røde armé
 • Berlin
 • april 1945

68

______ var krigen over i Europa

8. mai 1945

69

8. mai 1945 var ______

krigen over i Europa

70

Japanerne gav opp ______, etter at USA hadde tatt i bruk atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki

14. august

71

Den tyske og japanske krigføringen hadde ______

sterke rasistiske trekk

72

______ hadde sterke rasistiske trekk

Den tyske og japanske krigføringen

73

Nazistene utryddet over seks millioner jøder og gikk særlig hardt fram mot ______ og ______

 • sigøynere
 • den slaviske befolkningen i Øst-Europa

74

Japanerne opptrådte som ______ og brukte rå makt mot de okkuperte - framfor alt i Kina

et herrefolk i Asia

75

Japanerne opptrådte som et herrefolk i Asia og ______ - framfor alt i Kina

brukte rå makt mot de okkuperte

76

Japanerne opptrådte som et herrefolk i Asia og brukte rå makt mot de okkuperte - framfor alt i ______

Kina

77

Også ______ rammet sivile, og både tyske og japanske byer ble terrorbombet for å knekke moralen i befolkningen

den vestallierte krigføringen

78

Også den vestallierte krigføringen ______, og både tyske og japanske byer ble terrorbombet for å knekke moralen i befolkningen

rammet sivile

79

Også den vestallierte krigføringen rammet sivile, og både tyske og japanske byer ble ______ for å knekke moralen i befolkningen

terrorbombet

80

Også den vestallierte krigføringen rammet sivile, og både tyske og japanske byer ble terrorbombet ______

for å knekke moralen i befolkningen

81

Også den vestallierte krigføringen rammet sivile, og både ______ ble terrorbombet for å knekke moralen i befolkningen

tyske og japanske byer

82

I Norge forsøkte tyskerne å innføre ______ med støtte av Quisling og Nasjonal Samling

en nazistisk samfunnsordning

83

I Norge forsøkte tyskerne å innføre en nazistisk samfunnsordning med støtte av ______ og ______

 • Quisling
 • Nasjonal Samling

84

[Innføring av en nazistisk samfunnordning i Norge] mislyktes, fordi det ble dannet ______ med representanter for idretten, kirken, skolen og store yrkesorganisasjoner som motarbeidet nazifiseringen med sivile aksjoner

en bred motstandsbevegelse

85

[Innføring av en nazistisk samfunnordning i Norge] mislyktes, fordi det ble dannet en bred motstandsbevegelse med representanter for ______, ______, ______ og ______ som motarbeidet nazifiseringen med sivile aksjoner

 • idretten
 • kirken
 • skolen
 • store yrkesorganisasjoner

86

[Innføring av en nazistisk samfunnordning i Norge] mislyktes, fordi det ble dannet en bred motstandsbevegelse med representanter for idretten, kirken, skolen og store yrkesorganisasjoner som ______

motarbeidet nazifiseringen med sivile aksjoner

87

______, fordi det ble dannet en bred motstandsbevegelse med representanter for idretten, kirken, skolen og store yrkesorganisasjoner som motarbeidet nazifiseringen med sivile aksjoner

[Innføring av en nazistisk samfunnordning i Norge] mislyktes

88

[Norge:] Først ______ ble den militære delen av motstanden den viktigste

mot slutten av krigen

89

[Norge:] Først mot slutten av krigen ble ______ den viktigste

den militære delen av motstanden

90

De tyske okkupantene hadde stor nytte av ______ og ______ og bygde en rekke fly- og flåtebaser som spilte en viktig rolle i slaget om Atlanterhavet og i krigen mot Sovjetunionen

 • norske råvarer
 • fiskeressurser

91

De tyske okkupantene hadde stor nytte av norske råvarer og fiskeressurser og bygde en rekke ______ som spilte en viktig rolle i slaget om Atlanterhavet og i krigen mot Sovjetunionen

fly- og flåtebaser

92

De tyske okkupantene hadde stor nytte av norske råvarer og fiskeressurser og bygde en rekke fly- og flåtebaser som spilte en viktig rolle i ______ og i ______

 • slaget om Atlanterhavet
 • krigen mot Sovjetunionen

93

I ______ la tyskerne ned våpnene i Norge etter først å ha rasert Troms og Finnmark

mai 1945

94

I mai 1945 ______ etter først å ha rasert Troms og Finnmark

la tyskerne ned våpnene i Norge

95

I mai 1945 la tyskerne ned våpnene i Norge ______

etter først å ha rasert Troms og Finnmark

96

Etter frigjøringen ble det opprettet ______ som dømte flere tyske og japanske ledere for krigsforbrytelser. Samtidig ble mange nordmenn som hadde samarbeidet med tyskerne og NS, etterforsket og straffet i et eget rettsoppgjør

internasjonale domstoler

97

Etter frigjøringen ble det opprettet internasjonale domstoler som dømte flere tyske og japanske ledere for ______. Samtidig ble mange nordmenn som hadde samarbeidet med tyskerne og NS, etterforsket og straffet i et eget rettsoppgjør

krigsforbrytelser

98

Etter frigjøringen ble det opprettet internasjonale domstoler som dømte flere tyske og japanske ledere for krigsforbrytelser. Samtidig ble mange nordmenn som hadde samarbeidet med tyskerne og NS, ______

etterforsket og straffet i et eget rettsoppgjør

99

______ ble det opprettet en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner; som skulle skape fred og sikre menneskerettigheter for alle mennesker på jorda

Sommeren 1945

100

Sommeren 1945 ble det opprettet ______, De forente nasjoner; som skulle skape fred og sikre menneskerettigheter for alle mennesker på jorda

en ny verdensorganisasjon

101

Sommeren 1945 ble det opprettet en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner; som skulle ______ og ______

 • skape fred
 • sikre menneskerettigheter for alle mennesker på jorda