Andre verdenskrig (SNL) Flashcards Preview

Historie > Andre verdenskrig (SNL) > Flashcards

Flashcards in Andre verdenskrig (SNL) Deck (16):
1

På den ene siden av krigen stod: Aksemaktene ______ og ______ (1940-43), Bulgaria, Finland, Romania, Ungarn (alle fire 1941-44), aksemaktenes lydland, Japan (1941-45 med lydland), samt Thailand (1942-45)

 • Tyskland
 • Italia

2

På den ene siden av krigen stod: Aksemaktene Tyskland og Italia (1940-43), ______, ______, ______, ______ (alle fire 1941-44), aksemaktenes lydland, Japan (1941-45 med lydland), samt Thailand (1942-45)

 • Bulgaria
 • Finland
 • Romania
 • Ungarn

3

På den ene siden av krigen stod: Aksemaktene Tyskland og Italia (1940-43), Bulgaria, Finland, Romania, Ungarn (alle fire 1941-44), aksemaktenes lydland, ______ (1941-45 med lydland), samt ______ (1942-45)

 • Japan
 • Thailand

4

På den ene siden av krigen stod: Aksemaktene Tyskland og Italia (______), Bulgaria, Finland, Romania, Ungarn (alle fire ______), aksemaktenes lydland, Japan (1941-45 med lydland, samt Thailand (1942-45)

 • 1940-43
 • 1941-44

5

På den andre siden stod De allierte: ______ (fra 1939), ______ (fra 1939) med ______, ______ (fra 1939), Norge, Belgia og Nederland (alle tre fra 1940), Jugoslavia, Hellas, Sovjetunionen og USA (alle fire fra 1941), Tyrkia (1945), samt Kina; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika

 • Polen
 • Storbritannia
 • Commonwealth og kolonier
 • Frankrike

6

På den andre siden stod De allierte: Polen (fra 1939), Storbritannia (fra 1939) med Commonwealth og kolonier, Frankrike (fra 1939), ______, ______ og ______ (alle tre fra ______), Jugoslavia, Hellas, Sovjetunionen og USA (alle fire fra 1941), Tyrkia (1945), samt Kina; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika

 • Norge
 • Belgia
 • Nederland
 • 1940

7

På den andre siden stod De allierte: Polen (fra 1939), Storbritannia (fra 1939) med Commonwealth og kolonier, Frankrike (fra 1939), Norge, Belgia og Nederland (alle tre fra 1940), ______, ______, ______ og ______ (alle fire fra ______), Tyrkia (1945), samt Kina; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika

 • Jugoslavia
 • Hellas
 • Sovjetunionen
 • USA
 • 1941

8

På den andre siden stod De allierte: Polen (fra 1939), Storbritannia (fra 1939) med Commonwealth og kolonier, Frankrike (fra 1939), Norge, Belgia og Nederland (alle tre fra 1940), Jugoslavia, Hellas, Sovjetunionen og USA (alle fire fra 1941), ______ (1945), samt ______; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika

 • Tyrkia
 • Kina

9

[Bakgrunn og forutsetninger:] Bare rundt 20 år etter at første verdenskrig var slutt, brøt det igjen ut krig i Europa, en krig som kom til å overgå den første både i ______, ______ og ______

 • geografisk omfang
 • tap av menneskeliv
 • økonomiske omkostninger

10

[Bakgrunn og forutsetninger:] Noe av bakgrunnen lå i ______, som hadde skapt misnøye og frustrasjon både blant seierherrer og beseirede

fredsoppgjørene fra den første [verdenskrig]

11

[Bakgrunn og forutsetninger:] Noe av bakgrunnen lå i fredsoppgjørene fra den første [verdenskrig], som ______

hadde skapt misnøye og frustrasjon både blant seierherrer og beseirede

12

[Bakgrunn og forutsetninger:] Tyskland tok klart avstand fra Versaillesfreden, som både ______ og ______ og ______

 • berøvet det landområder
 • påla erstatninger
 • militære restriksjoner

13

[Bakgrunn og forutsetninger:] Seirende makter som ______ og ______ hørte også til de misfornøyde fordi fredsoppgjøret ikke hadde tilfredsstilt deres territorielle ambisjoner

 • Italia
 • Japan

14

[Bakgrunn og forutsetninger:] Seirende makter som Italia og Japan hørte også til de misfornøyde fordi fredsoppgjøret ______

ikke hadde tilfredsstilt deres territorielle ambisjoner

15

[Bakgrunn og forutsetninger:] ______ som Italia og Japan hørte også til de misfornøyde fordi fredsoppgjøret ikke hadde tilfredsstilt deres territorielle ambisjoner

Seirende makter

16

[Bakgrunn og forutsetninger:] Den internasjonale økonomiske krisen i 1930-årene forsterket nasjonalismen i mange land

[Bakgrunn og forutsetninger:] Den internasjonale økonomiske krisen i 1930-årene forsterket nasjonalismen i mange land