Andre verdenskrig - tidslinje Flashcards Preview

Historie > Andre verdenskrig - tidslinje > Flashcards

Flashcards in Andre verdenskrig - tidslinje Deck (112):
1

Første verdenskrig slutter -

- Folkeforbundet grunnlagt

2

Folkeforbundet grunnlagt -

- Versaillestraktaten undertegnes

3

Versaillestraktaten undertegnes -

- Adolf Hitler blir leder av NSDAP

4

Adolf Hitler blir leder av NSDAP -

- Hitlers München Putsch

5

Hitlers München Putsch -

- Hitler utgir Mein Kampf

6

Hitler utgir Mein Kampf -

- Tyskland tas opp i Folkeforbundet

7

Tyskland tas opp i Folkeforbundet -

- Børskrakket på Wall Street

8

Børskrakket på Wall Street -

- Valgskred for nazistene i Tyskland

9

Valgskred for nazistene i Tyskland -

- Franklin D. Roosevelt blir president i USA

10

Franklin D. Roosevelt blir president i USA -

- Adolf Hitler blir kansler i Tyskland

11

Adolf Hitler blir kansler i Tyskland -

- Den tyske riksdagen brenner

12

Den tyske riksdagen brenner -

- Første konsentrasjonsleir åpnet utenfor Berlin

13

Første konsentrasjonsleir åpnet utenfor Berlin -

- Hitler får diktatorisk makt

14

Hitler får diktatorisk makt -

- Nazi-boikott av jødiske forretningslokaler

15

Nazi-boikott av jødiske forretningslokaler -

- Nazistene brenner bøker i Tyskland

16

Nazistene brenner bøker i Tyskland -

- Nazistene åpner Dachau konsentrasjonsleir

17

Nazistene åpner Dachau konsentrasjonsleir -

- NSDAP blir eneste politiske parti i Tyskland

18

NSDAP blir eneste politiske parti i Tyskland -

- Tyskland melder seg ut av Folkeforbundet

19

Tyskland melder seg ut av Folkeforbundet -

- De lange knivers natt

20

De lange knivers natt -

- Nazistene myrder den østerrikske kansleren Dollfuss

21

Nazistene myrder den østerrikske kansleren Dollfuss -

- Den tyske president Hindenburg dør

22

Den tyske president Hindenburg dør -

- Adolf Hitler blir der Führer i Tyskland

23

Adolf Hitler blir der Führer i Tyskland -

- Hitler innfører verneplikt

24

Hitler innfører verneplikt -

- Nürnberg-lovene (jøder mister rettigheter)

25

Nürnberg-lovene (jøder mister rettigheter) -

- Gestapo stilles over loven

26

Gestapo stilles over loven -

- Tyske tropper okkuperer Rhinland

27

Tyske tropper okkuperer Rhinland -

- Mussolinis tropper tar Etiopia

28

Mussolinis tropper tar Etiopia -

- Borgerkrig bryter ut i Spania

29

Borgerkrig bryter ut i Spania -

- De olympiske leker i Berlin

30

De olympiske leker i Berlin -

- Franco blir statsleder i Spania

31

Franco blir statsleder i Spania -

- Stalin begynner utrenskninger i Den røde hær

32

Stalin begynner utrenskninger i Den røde hær -

- Hitler tilkjennegir sine krigsplaner til en indre krets

33

Hitler tilkjennegir sine krigsplaner til en indre krets -

- 1938

34

1938 -

- Tyskland innlemmer Østerrike i Tyskland

35

Tyskland innlemmer Østerrike i Tyskland -

- Det tyske forsvaret mobiliserer

36

Det tyske forsvaret mobiliserer -

- Münchenkonferansen (forsoningspolitikk fra de allierte)

37

Münchenkonferansen (forsoningspolitikk fra de allierte) -

- Tyske tropper okkuperer Sudetenland i Tsjekkoslovakia

38

Tyske tropper okkuperer Sudetenland i Tsjekkoslovakia -

- Krystallnatten

39

Krystallnatten -

- 1939

40

1939 -

- Hitler truer jødene under en tale i Riksdagen

41

Hitler truer jødene under en tale i Riksdagen -

- Tyskland erobrer Tsjekkoslovakia

42

Tyskland erobrer Tsjekkoslovakia -

- Den spanske borgerkrigen er over

43

Den spanske borgerkrigen er over -

- Tyskland undertegner Stålpakten med Italia

44

Tyskland undertegner Stålpakten med Italia -

- Ikkeangrepsavtale mellom Tyskland og Sovjetunionen

45

Ikkeangrepsavtale mellom Tyskland og Sovjetunionen -

- Storbritannia og Polen undertegner gjensidighetsavtale

46

Storbritannia og Polen undertegner gjensidighetsavtale -

- Den britiske flåten mobiliserer

47

Den britiske flåten mobiliserer -

- Evakuering av sivile fra London begynner

48

Evakuering av sivile fra London begynner -

- Nazistene invaderer Polen

49

Nazistene invaderer Polen -

- Storbritannia, Frankrike, Australia og New Zealand erklærer krig mot Tyskland

50

Storbritannia, Frankrike, Australia og New Zealand erklærer krig mot Tyskland -

- Britiske Royal Air Force angriper den tyske flåten

51

Britiske Royal Air Force angriper den tyske flåten -

- USA erklærer nøytralitet

52

USA erklærer nøytralitet -

- Tyske tropper krysser Wisla i Polen

53

Tyske tropper krysser Wisla i Polen -

- Canada erklærer krig mot Tyskland

54

Canada erklærer krig mot Tyskland -

- Slaget om Atlanterhavet begynner

55

Slaget om Atlanterhavet begynner -

- Sovjetunionen invaderer Polen

56

Sovjetunionen invaderer Polen -

- Warszawa kapitulerer

57

Warszawa kapitulerer -

- Richard Heydrich blir leder for Reichssicherheitshauptamt

58

Richard Heydrich blir leder for Reichssicherheitshauptamt -

- Nazistene og Sovjetunionen deler Polen mellom seg

59

Nazistene og Sovjetunionen deler Polen mellom seg -

- Nazistene iversketter eutanasi mot handicappede og syke i Tyskland

60

Nazistene iversketter eutanasi mot handicappede og syke i Tyskland -

- Et attentat mot Hitler mislykkes

61

Et attentat mot Hitler mislykkes -

- Sovjetunionen angriper Finland

62

Sovjetunionen angriper Finland -

- Sovjetunionen blir utvist fra Folkeforbundet

63

Sovjetunionen blir utvist fra Folkeforbundet -

- 1940

64

1940 -

- Rasjonering begynner i Storbritannia

65

Rasjonering begynner i Storbritannia -

- Finland undertegner fredsavtale med Sovjetunionen

66

Finland undertegner fredsavtale med Sovjetunionen -

- Tyskerne bomber flåtebasen ved Scapa Flow i nærheten av Skottland

67

Tyskerne bomber flåtebasen ved Scapa Flow i nærheten av Skottland -

- Nazistene invaderer Danmark og Norge

68

Nazistene invaderer Danmark og Norge -

- Nazistene invaderer Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike

69

Nazistene invaderer Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike -

- Winston Churchill blir britisk statsminister

70

Winston Churchill blir britisk statsminister -

- Nederland kapitulerer

71

Nederland kapitulerer -

- Evakuering av allierte tropper fra Dunkirk begynner

72

Evakuering av allierte tropper fra Dunkirk begynner -

- Belgia kapitulerer

73

Belgia kapitulerer -

- Tyskerne bomber Paris

74

Tyskerne bomber Paris -

- Evakueringen fra Dunkirk er over

75

Evakueringen fra Dunkirk er over -

- Norge kapitulerer

76

Norge kapitulerer -

- Italia erklærer krig mot Storbritannia og Frankrike

77

Italia erklærer krig mot Storbritannia og Frankrike -

- Tyskerne går inn i Paris

78

Tyskerne går inn i Paris -

- Marskalk Petain blir fransk statsminister

79

Marskalk Petain blir fransk statsminister -

- Hitler og Mussolini møtes i München

80

Hitler og Mussolini møtes i München -

- Sovjetunionen begynner okkupasjonen av de baltiske statene

81

Sovjetunionen begynner okkupasjonen av de baltiske statene -

- Frankrike undertegner våpenhvile med Tyskland

82

Frankrike undertegner våpenhvile med Tyskland -

- Hitler ser seg om i Paris

83

Hitler ser seg om i Paris -

- Storbritannia anerkjenner general Charles de Gaulle som leder for de Frie Franske

84

Storbritannia anerkjenner general Charles de Gaulle som leder for de Frie Franske -

- Tyske ubåter angriper handelsskip i Atlanteren

85

Tyske ubåter angriper handelsskip i Atlanteren -

- Den franske Vichy-regjeringen bryter diplomatiske forbindelser med Storbritannia

86

Den franske Vichy-regjeringen bryter diplomatiske forbindelser med Storbritannia -

- Slaget om Storbritannia begynner

87

Slaget om Storbritannia begynner -

- Sovjetunionen tar Estland, Latvia og Litauen

88

Sovjetunionen tar Estland, Latvia og Litauen -

- Italia okkuperer Britisk Somaliland i Øst-Afrika

89

Italia okkuperer Britisk Somaliland i Øst-Afrika -

- Tysk bombeoffensiv mot flyplasser og fabrikker i England

90

Tysk bombeoffensiv mot flyplasser og fabrikker i England -

- Luftkamper og dagtidsraid over Storbritannia

91

Luftkamper og dagtidsraid over Storbritannia -

- Hitler erklærer blokade av de britiske øyer

92

Hitler erklærer blokade av de britiske øyer -

- Første tyske luftangrep mot sentrale London

93

Første tyske luftangrep mot sentrale London -

- Første britiske luftangrep mot Berlin

94

Første britiske luftangrep mot Berlin -

- Hitler planlegger invasjon av Storbritannia (Operasjon Sjøløve)

95

Hitler planlegger invasjon av Storbritannia (Operasjon Sjøløve) -

- Den tyske blitzen mot Storbritannia begynner

96

Den tyske blitzen mot Storbritannia begynner -

- Italia invaderer Egypt

97

Italia invaderer Egypt -

- Massive tyske luftangrep mot London, Southampton, Bristol, Cardiff, Liverpool og Manchester

98

Massive tyske luftangrep mot London, Southampton, Bristol, Cardiff, Liverpool og Manchester -

- USA vedtar vernepliktlov

99

USA vedtar vernepliktlov -

- Trepartspakten mellom Tyskland, Italia og Japan undertegnes

100

Trepartspakten mellom Tyskland, Italia og Japan undertegnes -

- Tyske tropper går inn i Romania

101

Tyske tropper går inn i Romania -

- Tyskland utsetter Operasjon Sjøløve til våren 1941

102

Tyskland utsetter Operasjon Sjøløve til våren 1941 -

- Italia invaderer Hellas

103

Italia invaderer Hellas -

- Roosevelt gjenvalgt som amerikansk president

104

Roosevelt gjenvalgt som amerikansk president -

 - Torpedobombing setter den italienske flåten ut av spill ved Taranto

105

Torpedobombing setter den italienske flåten ut av spill ved Taranto -

- Tyskerne bomber Coventry

106

Tyskerne bomber Coventry -

- Ungarn blir del av aksemaktene

107

Ungarn blir del av aksemaktene -

- Grekerne beseirer den italienske 9. armé

108

Grekerne beseirer den italienske 9. armé -

- Romania blir del av aksemaktene

109

Romania blir del av aksemaktene -

- Britene innleder en offensiv i Nord-Afrika mot italienerne

110

Britene innleder en offensiv i Nord-Afrika mot italienerne -

- Massive tyske luftraid mot London

111

Massive tyske luftraid mot London -

- 1941

112

1941 -

- Britene og australierne inntar Tobruk i Nord-Afrika