angol szavk Flashcards Preview

english > angol szavk > Flashcards

Flashcards in angol szavk Deck (502):
1

2

mistake

botlás hiba tévedés

3

ivory

elefántcsont elefántcsontszínű

4

lively

élénk eleven fürge vidám

5

after

azután far- hátsó hátulsó miután modorában mögött szerint után(a) utó- utána után

6

shoulders

tűkiszélesedés tűperem

7

trivial

csekély fontosságú hétköznapias jelentéktelen elcsépelt hétköznapi egyhangú unalmas

8

fly

gombolás gyorsvetélő pehely eresz egylovas kocsi ellensúly bolyh agyafúrt billegő cipőfelsőrész szegélye fortélyos pihe kanál ravasz hasíték légy hasítékpánt himbakar ívkirakó ívkirakó munkás gomblyukfedő lebeny himba próba lapát karos lengőkeret slicc Musca csillagkép konflis szélrózsa védőfedél szárny szárnyasfék szabályozó kar repülés röpte sátorlap röppálya rejtett gombolás repül

9

methods

módszerek

10

longer

hosszabb

11

cream

lefölöz beken átpaszíroz bekrémez habzik fölösödik fölösödni hagy krém tejszín tejszínt tesz tejszínhab mártássá kever ki színe-java vminek legjava vminek krémmé kever ki

12

bad

rossz gonosz helytelen kellemetlen

13

presence

előfordulás egyéniség fogadó terem jelenlét jelenlevő lény jelenvaló lény kihallgatási terem láthatatlanul jelenlevő lény uralkodó jelenléte uralkodó megjelenése megjelenés

14

biggest

legnagyobb

15

learn

értesül megtanul megtud tanul tapasztal

16

lee

szélárnyék széltől mentes hely

17

bureaucratic

bürokratikus

18

forms

alakok formák

19

likely

feltehető lehetséges megfelelő sokat ígérő valószínű valószínűleg

20

your

öné tied tiétek

21

minimum

legalacsonyabb legkevesebb legkisebb minimális minimum minimum- minimumhoz tartozó

22

ended

befejezett

23

brigade

brigád dandár

24

much

majdnem nagy tömeg nagyon sok sokkal

25

cook

megsüt főz elkészít fő füstölög vmin alszik vmire amíg a dolog kiérlelődik hamisít kakukkol sül készül hajószakács hajt kohol süt száguld teper túlhív (filmet) szakácsnő tépelődik szakács mellékmegfejtés megfőz meghal (villamosszékben)

26

empty

elnéptelenedik kiborít kifolyat kiürít kiürül megüresedik ömlik torkollik üres ürít ürül

27

comedy

komédia vigjáték vígjáték

28

sudden

azonnali gyors hirtelen hirtelen haragú váratlan

29

portable

hordozható

30

notice

felmondás figyelmeztetés értesítő bejelentés értesítés észlel rövid újságcikk figyelemre méltat közlemény tudomás hatósági értesítés figyelem tudomásul vesz tapasztal megfigyel megjegyez megemlít felszólítás észrevesz hatósági felszólítás kiírás

31

included

beleértve zárt tartalmazott belevéve beleszámítva

32

selected

elsőrangú kiválasztott válogatott

33

active

aktív tevékeny cselekvő

34

essay

esszé írásbeli dolgozat kísérlet kísérletet tesz vmire megkísérel megpróbál tanulmány

35

vegetable

főzelék főzelékféle növény növényi növényi eredetű zöldség zöldségféle

36

everywhere

mindenhol mindenütt

37

normal

közönséges merőleges merőleges vonal normál normális rendes szabályos szabályszerű természetszerű szabványos

38

cope

köpeny bejárati bolttető befed bejárati boltrész boltozva fed kupolával ellát megállja a helyét vki mellett beborít átboltoz beboltoz ajtó fölötti boltív becserél felső forma megállja a helyét vkivel szemben érintkezik vkivel felveszi a versenyt vkivel megbirkózik vkivel ünnepi püspöki köpeny összeütközés találkozik vkivel üzletel tető palástot ráad pluviálé palást elcserél öntőforma felső része összecsapás vásárol vecsernyepalást

39

test

vizsga leűzőcsésze kísérletezik kipróbál kipróbálás hitelesít anyagvizsgálat ellenőriz ismérv láttamoz pörkölőtál megvizsgál analizál agyagtálka analízis mészhéj próba kísérlet kísérletez próbál mérték teknősbékapáncél vizsgáztat vizsgálat végrendeletet csinál végrendelkezik teszt magburok próbatétel reagens tanú próbázás próbára tesz próbatégely

40

verse

költemény strófa vers versbe szed versel verssor versszak

41

gets

kapás

42

grief

baj bánat fájdalom nyomorúság szerencsétlenség szomorúság

43

silence

adásszünet beléfojtja a szót prédikátori jogától megfoszt eltilt csendet parancsol elfojt feledés csend csendesség letör elhallgattat elnémít némaság titoktartás tudás hiánya szünet nyugalom megszilenciumoz hallgatás hallgatásra kényszerít

44

ones

egyesek

45

recommendation

ajánlás javaslat

46

covering

fedő takarás

47

amongst

közé között

48

pursue

folytat folytatni követ üldöz űz

49

statements

állítások

50

ways

csúszópálya csúszósín csúsztatósín sólyagerendák utak vezetősín

51

mouse

egér egerészik felkutat kiszimatol lázasan keres leselkedik

52

absence

hiány távollét

53

conceptual

elvi fogalmi konceptuális

54

improvement

előléptetés tökéletesítés előmenetel javítás

55

paper

dolgozat papír újság

56

classical

humanisztikus klasszikus

57

considering

figyelembe véve tekintetbe véve tekintettel

58

recognize

elismer felismer

59

complicated

bonyolult komplikált nehéz

60

parallel

megfelel vminek megfelelő hasonlóság egybevet hasonló megegyezik vmivel párhuzam párhuzamba állít párhuzamos párhuzamos vonal párja vminek szélességi kör vminek megfelel vmivel megegyezik vminek a párja párhuzamos vmivel vmivel párhuzamos

61

treasury

kincsesház kincstár

62

struck

megütött

63

mile

mérföld

64

fundamentally

alapjában alapjában véve alapvetően

65

painting

festés festmény kép

66

enthusiastic

lelkes lelkes(ült)

67

infant

csecsemő

68

answers

válaszok

69

balance

egyensúlyérzék; egyensúly; egyenleg

70

appraisal

becslés értékelés felbecsülés

71

punishment

büntetés megtorlás

72

respective

illető megfelelő saját viszonylagos

73

settle

rendbejön megtisztul leszáll kijelöl lecsillapodik leülepít letelepedni leülepedik letelepít gyarmatosít kifizet jó helyre tesz helyrehoz elintéz elsüllyed kiegyenlít hagy leülepedni elhatároz derít eldönt átruház betelepít elhelyez letelepedik rendez tisztul települ roskadozik rendbe tesz felszámol megszilárdít lecsillapít lesüpped lecsendesül kisimul sűrít megtisztít működik megtelepszik megszilárdul megnyugszik nem olvad el (hó) ráruház elmerül megállapodik megold megszab megnyugtat megkeményedik megmarad (hó) megdermed leülepszik megad megállapít lezár

74

university

egyetem

75

continues

folytatódnak

76

controller

ellenőr ellenőrző szerkezet felügyelő menetszabályozó kapcsoló számvevő vezérlő(kártya) vezérlőszerkezet vezérlőkapcsoló

77

occupational

foglelkozási

78

vary

megváltozik módosít tarkít váltakozik váltogat változatossá tesz változik változtat

79

prospects

kilátások remény

80

responsible

felelős megbízható

81

dismissal

elbocsát elbocsátás elutasítás

82

suddenly

egyszerre csak hirtelen

83

suppose

feltesz feltételez gondol képzel megkíván

84

links

golfpálya

85

cricket

hokedli kis alacsony szék krikett sámli tücsök zsámoly

86

ship

beállít (árbocot) behajóz elküld elszállít hajó hajóba rak hajón küld hajón szállít hajón szolgál hajóra száll szállít

87

loss

csökkenés elkallódás elveszés elvesztés kár veszteség

88

fusion

beolvadás egyesülés fuzionálás magfúzió fúzió összeolvadás szövetkezés

89

boat

csésze csónak csónakázik hajózik kis testű hajó mártásos csésze

90

association

egyesület asszociáció egyesülés egylet érintkezés kapcsolat szövetség társaság társítás társulat társulás

91

Britain

Anglia brit briton Nagy-Britannia

92

schemes

vázlatok

93

industrial

ipari

94

status

állapot beosztás helyzet státus

95

presented

előadta

96

drawn

elkínzott fáradt döntetlen eldöntetlen kihúzott feszült kibelezett összehúzott rajzolt húzott kirántott megnyúlt tisztított nyújtott

97

mathematics

matematika

98

know

tud

99

substance

állomány anyag birtok kémiai anyag lényeg szilárdság vagyon veleje vminek vminek a veleje

100

overnight

éjszaka folyamán egész éjjel éjszaka folyamán történő éjszakai előző éjjel előző este hirtelen máról holnapra reggelig

101

alongside

hosszában oldala mellé oldala mellett

102

move

elmozdul eljárás eljár elköltözik javaslatot tesz költözik lépés meghat megmozdít mozdulat rábír sakkhúzás mozgat mozog mozgás lépés (sakkban) költözködés lép (sakkban)

103

hardware

fémárú hardver vasárú

104

deals

irány

105

aircraft

repülőgép

106

ignored

nem vett tudomásu

107

vegetation

növényzet

108

wise

bölcs beavatott belátó előrelátó helyes ítéletű megfontolt mód helyesen ítélő okos ravasz szokás tudós számító óvatos

109

motive

indíték indító mozgató ok motívum

110

meanwhile

ezalatt időközben

111

obvious

nyilvánvaló

112

left

bal

113

person

egyén ember személy szereplő valaki

114

similar

hasonló

115

worldwide

egész világon elterjedt világ- világméretű

116

occasional

alkalmi esetenkénti véletlen

117

sections

részek

118

explains

megmagyaráz

119

altered

megváltoztatott

120

dimension

kiterjedés bekottáz (rajzot) dimenzió méret méretez méretre vág szabványméret minta

121

long

hosszadalmas hosszan tartó hossz akarna hossza vminek hosszú időtartam hosszasan hosszú időköz hosszú hosszú ideig nyári szünidő hosszú időn át nyári vakáció tartós vágyódik terjedelmes időtartam sokáig szeretne sok idő hosszú ideje hosszú idő

122

things

cucc dolgok felszerelés holmi ruhanemű szerszám

123

begun

kezdődött

124

medical

belgyógyászati egészségügyi medikus orvosi orvostanhallgató orvostudományi

125

death

elhalálozás halál haláleset halálosan

126

residential

lakó- tartózkodási

127

fisher

halász

128

sixties

hatvanas

129

fault

megtörik hibázik megtör hiányzik hiányosnak talál fogyatékosság elmozdul eltolódik botlás elmozdít hiányosnak minősít hiányosság hiba hibáztat hibássá válni hagy kimozdít megromlani hagy vetődés vétség vetődik téved vét vető törés mulasztás szabálytalan adogatás

130

ice

bejegel cukormázzal bevon jég levegőnek néz megöl jegel fagylalt gyémánt hidegre tesz fondant nem vesz észre cukormáz

131

permanent

állandó maradandó maradó permanens tartós

132

designer

rajzoló tervező

133

trade

foglalkozás forgalom ipar kereskedelem kereskedik szakma üzletet köt mesterség rendszeresen vásárol

134

possession

birtoklás megszállottság

135

five

öt

136

includes

tartalmaz

137

wild

pusztaság vad vadon

138

receiving

átvétel felfogó orgazdaság vétel

139

operating

operációs

140

petition

esedezés felirat kér folyamodvány beadvány esdekel felterjesztést intéz fohász feliratot intéz felterjesztés folyamodványt benyújt kérelem ima kereset kérvény könyörgés petíció könyörög kérvényt benyújt kérve kér kérelmez kérés

141

efficient

eredményes gyakorlatias hatékony hathatós termelékeny tevékeny

142

cap

kivezetősapka korona (fogon) válogatott csapatba bevesz eltérő színű fejtollazat cölöpvédő süveg egyetemi sapka bóbita ápolónői főkötő áthidaló fejgerenda búra ajtókeret süveg csappantyú gyutacs kapli kapitális kupak könyvgerinc szegélye kúp alakú ágy fityula foglalat főkötő kapszli góré főnök futófelület vulkanizálás felülmúl fedőkőzet fejtollazat fémlap futófelület javítás kötélvégburkolat járomfa kalap fedél gömbsüveg kivezetés fejkötő kapitány tető százados gyújtófej fedő úr lefőz pillérfej sapkával ellát szamárfej sapka oromszegély orrboríték nagybetű

143

venture

kísérel kockázat kockáztat megkísérel megkockáztat mer merészel merészkedik vakmerőség vállalkozás

144

structures

struktúrák

145

antibody

ellenanyag

146

lucky

anyó anyóka szerencsét hozó talizmán szerencsetárgy mázlis szerencsés

147

retail

hírt elmond kicsiben elad kicsiben elkel kipletykál kiskereskedelem kiskereskedés

148

contact

érintkezés érintkezésbe lép kapcsolás kapcsolat kapcsolatba lép kapcsoló villanykapcsoló

149

completely

teljesen

150

mechanism

gépezet mechanizmus szerkezet

151

messages

üzenetek

152

similarity

hasonlóság

153

shock

ijedtség kepél bozontos gabonakereszt megrázkódtat megdöbbent lökés megdöbbenés megráz keresztbe rak kócos megrémít megriaszt összecsap megrendít rázkódás ütközés ütődés sokk sokkot okoz roham megbotránkoztat kócos haj összecsapás összeütközik

154

faster

előmozdít elősegít gyorsabb támogat

155

vision

éleslátás előrelátás látás látóképesség látomás látvány vízió

156

traffic

adásvétel forgalom kereskedés közlekedés titkos kereskedés üzérkedés

157

tears

könnyek

158

mental

elmebeli

159

nature

fajta jelleg minőség sajátosság természet

160

intact

ép sértetlen érintetlen

161

hours

órák

162

persistent

állandó állhatatos folyamatos folytatódó ismétlődő kitartó örök szívós tartó tartós

163

channel

csatornán elvezet barázdál csatorna csatornáz hornyol kiváj kivés meder rovátkol tengerszoros út vájatot készít tv csatorna vízmosásossá tesz

164

switch

csapkod kapcsol villanykapcsoló fordít áttérés elfordít átállás átkapcsol csap váltóállító berendezés vesszőzés hamis copf hamis hajtincs hirtelen fordulat kapcsol(ó) hajlós vessző pálcaütés váltókar színváltoztatás váltó suhogó (ostor végén) hajlékony ág hajlós pálca lovaglópálca megcsap nádpálca más vágányra terel kapcsoló kitérőbe irányít

165

ought

erkölcsi kötelezettség illene kell kellene kötelesség kötelezettség muszáj semmi valami

166

odd

mellékes nem használatos egyenlőtlen bármilyen egyedülálló alkalmi bármelyik egyes furcsa fél pár felemás különc nem szokásos különös nem páros páratlan visszamaradt szám feletti szokatlan valamivel több mint szertelen párját vesztett sajátságos páratlan szám

167

travelled

világlátott

168

delegation

átruházás bizottság delegáció jogátruházás kiküldetés küldöttség

169

south

déli irányba dél felé dél dél felé halad déli dél felől delel déli fekvésű déli irányból déli rész délkörön áthalad délszaki meridiánon áthalad délre néző délről délre déli irányban

170

engagement

megbeszélés elfoglaltság alkalmazás állás eljegyzés ígéret kötelezettség szerződés szerződtetés összekapcsolódás program megbeszélt találkozó ütközet

171

strike

csapás légi csapás sztrájk telér ütés

172

constant

állandó kitartó konstans szilárd változatlan

173

his

(az ő)

174

implemented

eszközölt végrehajtott

175

critical

bíráló boncolgató gáncsoskodó igényes kritikai kritikus kritizáló válságos vizsgálódó

176

bone

csont elemel ellop halcsont kicsontoz szálka szálkát kiszed

177

pointed

csúcsos éles félreérthetetlen hegyes nyílt tömör velős

178

operational

bevethető hadműveleti harcképes működési műveleti operációs operatív üzemeltetési

179

four

négy

180

causing

okozó

181

mechanical

mechanikai

182

comments

megjegyzések

183

due

esedékes járandóság jogcím jutalék kellő követelés lejáró megfelelő pontosan

184

pursuit

elfoglaltság keresés működés tevékenység törekvés üldözés űzés

185

mystery

hittitok misztérium titkolózás titokzatosság titokzatos dolog rejtelem rejtély

186

sixteenth

tizenhatodik

187

period

lezajlási idő ma jelenkor időtartam ismétlődő időköz keringési idő időköz fázis idő ciklus időszak korszak körmondat visszatérő időköz szak kor korabeli történelmi tanítási óra tartam szakasz periódus pont (írásjel) stíl- pont mondat óra

188

gross

buja bruttó burjánzó makroszkopikus otromba sikamlós kövér erős hájas goromba nagy testű ordenáré nagy durva vaskos szabad szemmel látható zsíros vastag teljes trágár

189

houses

házak

190

harsh

durva éles érdes fanyar kemény kíméletlen nyers rikácsoló szigorú

191

totally

egészen teljesen

192

briefly

röviden tömören

193

notes

jegyzetek

194

did

tettem

195

essentially

alapvetően lényegében

196

administration

kormányzat; intézés(ügyeké) ügyvitel igazgatás vezetés(intézményé)

197

manage

boldogul gazdálkodik igazgat intéz irányít kezel megbirkózik sikerül vezet

198

judge

becsül bíró gondol ítél ítélkezik kívül következtet szakértő

199

last

legfrissebb legmagasabb legfőbb kaptafára húz fennmarad döntő hajósúly mértékegysége eltart elég elmúlt fennáll kitart tart vmeddig tartós kaptafa laszt legutolsó megmarad múlt maradandó legújabb legutóbbi utolsónak végleges végül vég utoljára utolsó

200

sizes

méretek

201

scene

díszlet heves jelenet jelenet ingerült jelenet játékszín kép kulissza látvány szín színtér táj színpad színpadkép színhely szcéna

202

practically

gyakorlatilag

203

suicide

megöli magát öngyilkos öngyilkos(ság) öngyilkosság öngyilkosságot követ el

204

conflict

ellentmondás ellenkezik ellentét ellentmondásba kerül konfliktus összetűzés összeütközés összeütközik viszály ütközik

205

indigenous

bennszülött veleszületett vele született

206

fill

dagad betöm bőség eleget tesz (ki)tölt betölt feltöltés kitölt megtelik megtölt telik tölt töltés töltet töm vasúti töltés töltőanyag teljesít

207

slow

hanyag késedelmes késleltet lassan lassít lassú lassul megfontolt unalmas vontatott nehézkes ostoba

208

predecessor

előd

209

pump

firtat kikérdez kút papucscipő pumpa pumpál szivattyú szivattyúz

210

darkness

sötétség

211

domain

birtok domén értéktartomány értelmezési tartomány tárgykör terület

212

rough

haragos hepehupás terep brutálisan érdessé tesz goromba kényelmetlen érdes egyenetlen egyenetlen terep durva felületű tárgy csiszolatlan durva durván érdes felületű tárgy nagyol útonálló primitív körülmények között huligán kezdetleges állapot hozzávetőleges hevenyészett primitív repedezett nyers állapot nyersen nyers fanyar (bor) megközelítő vagány viharos zord vázlatos megmunkálatlan

213

revelation

felfedezés kijelentés kinyilatkoztatás meglepetés reveláció

214

surprising

meglepő

215

land

leereszt lerak leszáll kirak kifog kiköt (hajó) landol hajóból kirak föld földsáv birtok bérház bevon esik hoz átfedés átlapolás kiszáll juttat talaj köz sáv vidék szárazföld tábla visz terület táj kirak a partra letesz partot ér partra tesz ráesik partra száll ország oszt (ütést) vmilyen helyzetbe juttat mező földbirtok

216

combinations

egyesítések ingnadrág kombiné rugdalózó

217

real

igazi tényleges valódi valóságos

218

should

kellene

219

expansion

terjedés növekedés kiterjesztés bővítés

220

hit

heroinos cigaretta kitalál telitalálat elér éles megjegyzés eltalál egy adag ital bírálgató megjegyzés csapás egy adag kábítószer gúnyos megjegyzés üt oldalvágás becsapódás összecsapódás összeütődés rátalál ráakad rablótámadás rablás gunyoros megjegyzés siker gáncsoskodó megjegyzés odaér gyilkosság ér sláger ütődés szerencsés húzás ütés megver érint lök nekiütődik találat találó kifejezés szippantás talál szerencsés ötlet megüt sújt szerencse szerencsés fogás szarkasztikus megjegyzés slukk srenk

221

preceding

előbbi előző korábbi megelőző

222

them

őket

223

tried

kipróbált

224

absolute

abszolút feltétlen korlátlan teljes

225

survival

csökevény életben maradás maradvány továbbélés túlélés

226

woman

asszony

227

buyer

vevő

228

concept

fogalom

229

sleep

álom alszik alvás

230

pages

lapok

231

careful

aggódó alapos elővigyázatos figyelmes gondos körültekintő óvatos takarékos

232

inability

képtelenség tehetetlenség

233

isle

sziget

234

stage

előad emelvény etap megrendez állvány állapot állomás állványzat útszakasz megállóhely fok lépcső (rakétáé) dobogó dramatizál fokozat színre visz színpadra alkalmaz színtér szakasz színhely színpad színház munkaállvány pihenő munkaállás fejlődési fokozat

235

contrast

ellentétben áll ellentétbe állít ellentét ellentétbe hoz ellentétes dolog elüt különbözik összehasonlít összevet szembeállít

236

Kenya

Kenya

237

small

silány kevés számú hitványka hulladékszén jelentéktelen ércdara és kőzet keveréke csekély jelentőségű csekély számú hitvány gyenge aprószén apró-cseprő apróra apraja vminek alig apró bányaapró kicsiny kevés fogásból álló keskeny szűk rövid ideig tartó rövid kicsinyes kis darabokra kicsi kis méretű jelentéktelen összegű kis betűkkel kis összegű kis sovány megszokott nem sok szűkkeblű nem nagyon nem fontos nem nagy jelentőségű nem hosszú mindennapi nem elég nagy mellőzhető halk erőtlen csekély kis része vminek könnyű megbocsátható kisszámú

238

processor

feldolgozó feldolgozóegység időréscsatoló műveleti szerv processzor

239

emergence

előbukkanás érvényesülés felbukkanás felmerülés jelentkezés kiemelkedés

240

draw

rajzol döntetlen húz sorsolás

241

clubs

klubok treff

242

automatically

automatikusan gépiesen önműködően

243

detailed

kimerítő részletes részletezett

244

take

bevétel filmfelvétel fog fogás (halé) nyereség

245

refer

azonosít osztályoz említ céloz célozgat felhoz beosztályoz besorol hivatkozik folyamodik fordul ismétlésre utasít utal vonatkozik vonatkoztat vizsgahalasztást ad tesz tulajdonít összekapcsol halasztást ad

246

plastic

alakítható formálható képlékeny műanyag plasztikai

247

producing

okozó

248

sympathy

együttérzés

249

guilty

bűnbánó bűnös büntetendő bűntudatos vétkes

250

decorative

dekoratív díszítő hatású dekoratív

251

theme

anyag irodalmi dolgozat motívum szótő tárgy téma tétel

252

specially

külön különlegesen különösen

253

knew

tudott

254

rely

bízni megbízik számít vkire

255

intent

átható elszánt fürkésző célzat vmire irányuló megfeszített szúrós törekvő szándék cél

256

distinguish

kitüntet megkülönböztet

257

relative

relatív rokon viszonylagos vonatkozó

258

grandfather

nagyapa

259

grid

áramhálózat hálózat országos áramhálózat rács rács(ozat) rácskerítés rostély térképhálózat sütőrostély rácsozat

260

normally

normálisan

261

Asia

Ázsia

262

inevitably

elkerülhetetlenül feltétlenül szükségszerűen

263

pleased

elégedett megelégedett örül

264

part

alkotórész darab országrész párt feloszlik feladat felbomlik kötetrész elválaszt alkatrész elbúcsúzik elmegy darabol dolog elválik rész szerves alkatrész szétválaszt szétválik oldal kettéoszt szólam részvétel szerep részben kötelesség füzet tag választék (hajban) vidék tájék töredék táj

265

wherever

ahol csak ahova csak akárhol bárhol bárhova akárhova

266

consideration

ellenszolgáltatás előzékenység figyelem megfontolás szempont tényező

267

known

ismert

268

lecture

előad előadás előadást tart

269

sufficient

elég elegendő elégséges megfelelő

270

depression

alacsony légnyomás depresszió hanyatlás horpadás lehangoltság leszorítás levertség pangás süllyedés

271

began

kezdett

272

Norway

Norvégia

273

spend

eltölt költ(ekezik)

274

meant

jelentett

275

pain

fáj bosszúság büntetés fájás fájdalmat okoz fájdalom fenyíték fenyítés gyötör gyötrelem kellemetlenség kín kínoz szenvedés

276

further

előmozdít elősegít támogat tovább további

277

parts

adottság képesség részek tehetség

278

realm

állam birodalom királyság

279

encounter

találkozik szembekerül összeakad

280

chair

elnöki hivatal bírói szék elnök állás elnöki szék elnökké kinevez elnöki tisztség elnöki tisztségbe beiktat elnökké választ elnököl hely katedra szék talpheveder pulpitus sínsaru községtanács elnöksége tanszék tanúk padja

281

moon

ábrándozik elábrándozik hold hónap lézeng őgyeleg tűnődik lődörög

282

gardens

fás utca fasor liget park

283

shore

gyámfa part támaszfeszítő dúc tópart támoszlop tengerpart

284

places

helyez

285

appropriate

előirányoz eltulajdonít alkalmas átutal helyes félretesz vmi célra fordít vmi célra illő helyénvaló kisajátít megfelelő kiutal

286

locomotive

(gőz)mozdony

287

restraint

fogvatartás kikötés bezárás korlátozás korlátozottság megfékezés megszorítás mérséklet önuralom tartózkodás tilalom

288

event

esemény eset sportesemény versenyszám

289

observations

észrevételek megállapítások tapasztalat tapasztalatok

290

napoleon

erős szivar francia krémes húsz frankos arany nagy formájú erős szivar nap (kártyajáték) Napóleon

291

cat

hapsi csávó hány korbács krapek macska manus muksó pasas rosszindulatú nő rókázik

292

wales

hajóperem

293

senses

ép ész értelem értelmesség ész józan ész öntudat tudat

294

smooth

mézes szavú enyhe lecsiszol nyugodt simává tesz simítás redőtlen szélcsend szőrtelen tompít udvarias elsimul elegáns elsimít egyenletesen egyenget egyenletes terep egyenletes csupasz csiszol csiszolt csendes akadály nélküli bársonyos csillapodik édeskés akadály nélkül elegyenget legyalul szabályosan zavartalan lesimít puha mézesmázos letompít gördülékeny simaság hízelgő kitűnő lecsillapít finom simítóz szabályos simított simít simává lesz sima terep simán gördülő simára munkál simán sík sima selymes folyamatos zsenge fényez zökkenőmentes zökkenőmentesen

295

battery

elem akkumulátor

296

jack

minden hájjal megkent fickó dugós kapcsolóhüvely dohány csavaros emelő cimbora bubi célgolyó cseléd bőrből készült fedeles kupa alsó átlagember bőrmellény emelő pengető orrárboc-lobogó nyársforgató készülék dugasz kulacs orrárboc-zászló emelőbak fénnyel vadászik emelővel emel filkó emelőrúd fiatal legény fénnyel halászik emberalak toronyórákban napszámos kakas (kéményen) kocsiemelő kis csuka kenyérfa matróz hím állat kis felsőárboc-merevítőrúd kapcsolóhüvely dugaszaljzat tökfilkó jumbó pénz támaszték tartó testhez álló térdig érő ujjas férfiruha támasztó segédmunkás szolga ravasz fickó guba hím

297

opinion

nézet szakvélemény vélemény

298

shape

fajta alakzat szelvényvas testalkat formában készített étel alakvas alakít alakul alak erőnlét formál formát önt egészségi állapot forma fejlődik formáz minta sablon mintáz jelenés kialakít kondíció jelenség idomok idomvas homályos alak féle

299

detail

alkatrész eligazítás eligazítást kiad gépelem napi munkaterv osztag osztagot kirendel rész részleg részlet részletez részletezés

300

battle

csata hadakozik harc harcol harcol vkivel küzd megharcol vmivel megküzd vmivel ütközet verseng viaskodik

301

regularly

alaposan pontosan rendesen rendszeresen szabályosan teljesen

302

physically

fizikai szempontból fizikailag természettanilag testileg

303

closure

bezárás zárlat

304

term

mond kifejezés határnap félév határidő havibaj időszak időtartam menstruáció nap nevez szakkifejezés szakszó szemeszter szó tag ülésszak

305

surely

biztosan

306

workshop

műhely

307

shot

súlygolyó fellövés dobótávolság egy korty pálinka átszőtt ágyúgolyó dobás golyó lőtávolság megtölt lövés hajítás injekció lövész színjátszó színét változtató puskagolyó rúgás próbálkozás lövedék kísérlet filmfelvétel egy kupica pálinka lövő más színnel átszőtt

308

tin

bádogból való bádog- bádogból készült bádogdoboz átcsapatcsatorna bádog konzervál cin- fonalszárító henger konzervdoboz bádogkanna bádogdobozba tesz bádogedény cin konzerv dohány fehérbádog nehéz átcsapat sütőforma ónból való ónoz pénz óndobozba tesz ón- ónból készült ón cinből való bádoggal bevon

309

labour

munkás szülési fájás erőkifejtés dolog dülöngélés dolgozás dolgozik fáradozik munkásmozgalom nagy mű kínlódik munkáspárt hánykolódás küszködés a hullámokkal megmunkál kidolgoz nagy teljesítmény nagy munka munkálkodik munkásosztály szülési fájdalmak vajúdás vajúdik munka nehezen mozog szenved szülés nehezen működik munkaerő

310

vital

élénk alapvető élet- élethez szükséges életadó életbevágó élettel teli eleven élő éltető fatális létfontosságú visszavonhatatlan igen lényeges lényeges halálos vitális

311

linking

kapcsolat kapcsolódás összekapcsolás

312

exposed

exponált

313

techniques

módszerek

314

traditional

hagyományos

315

necessarily

biztosan elkerülhetetlenül elmaradhatatlanul feltétlenül magától értetődően múlhatatlanul szükségképpen szükségszerűen természetesen

316

either

akármelyik bármelyik egyik mindkét mindkettő valamelyik valamelyik a kettő közül

317

regulatory

kötelező szabályozó

318

alone

csak csakis egyedül kizárólag

319

soviet

munkástanács szovjet szovjetúnió tanács

320

cutting

éles csökkentés dugvány forgácsolás levágás levágott rész bujtóág bevágás csapás leszállítás kivágás marás kiszabás levágott darab megvágás vágás metszet újságkivágás vágó újságkivágat réselés szabás metsző irtás felvágás

321

meat

élelem étel hús lényeg velő

322

guidance

irányítás tanácsadás útmutatás vezérlés vezetés

323

implementation

kivitelezés teljesítés végrehajtás

324

established

megalapozott

325

pulling

evezés fülönfogás fogás forgatás húzás húzó kefelevonat letartóztatás levonat nyakon csípés nyomat próbanyomat rendőri razzia vontatás vontató

326

lion

aranypénz aranyérme aranypénz-darab híresség kiemelkedő egyéniség oroszlán oroszlán címer oroszlán pajzs oroszlános címer oroszlános pajzs pillanatnyi híresség

327

industry

ipar iparág szorgalom

328

without

kinn kivéve kívül vmin kívül künn nélkül

329

maintains

karbantartás

330

program

értesítő program

331

criticism

bírálat kritika

332

fit

megfelel hozzáillik fitt alkalmas vmire alkalmas alkalmassá tesz hozzáidomít görcs elfér egészséges egymásba illeszt belefér átalakít vmilyen célra beilleszt beleillik előkészít illik vmire jó megfelelő hozzámér jól áll vkire odaillik jól áll illő illeszkedik szeszély illeszt illendő összeegyeztet összeillik roham összeilleszt

333

significantly

jelentősen

334

rhetoric

dagályosság bombasztikus beszédmodor bombasztikus stílus ékesszólástan fellengősség frázispufogtatás rábeszélő képesség retorika szónokiasság szónoklattan

335

fighting

harcoló

336

controversy

probléma vita

337

Europe

Európa

338

lose

elveszt

339

instruction

oktatás utasítás útmutatás tanítás

340

today

ma

341

doubtful

bizonytalan gyanús kétes kétes hírű kétséges kétségesség

342

tourist

természetjáró turista túrista

343

both

egyaránt mindkét mindkettő

344

planned

előre megrendezett kitervelt megrendezett megtervezett szervezett tervezett tervszerű

345

prize

jutalom elfog díjnyertes díjra érdemes dolog elfogás díjazott díj díjazható becsül vmire díjazott dolog emelőrúddal kifejtett emelés forgáspont értékes értékel emelőrúddal kifejtett nyomás emeltyű felbecsül hadizsákmány elsőrendű minőségű dolog elkoboz elkobzott hajó emelőkar megbecsül lefoglalás kitűnő lefoglal kiváló nyeremény zsákmányol zsákmányul ejt váratlan lelet zsákmány taksál nagyra tart nem remélt lelet nagyra becsül jutalomdíj igen értékes

346

mobility

állhatatlanság felvevőgép követési képessége mobilitás mozgási szabadság mozgékonyság

347

forming

képző megmunkálás

348

right

jobb helyreállít felállít helyénvaló helyes egyenes becsületes egészen egyenesen igazán jobb oldal jogosság alkalmas azonnal jogos jobbra megfelelő jog helyesen jó igazi igazol igazság felegyenesít jogosan tulajdonjog illő nagyon pontosan igazságos illetékesség igazságosság rendes pont jól méltányosság mindjárt megfelelően kijavít kívánatos juss

349

adverse

ártalmas ellenséges ellentétes kedvezőtlen

350

love

élvezetet talál vmiben semmi (teniszben) szerelem szerelmes vkibe szeret szeretet

351

craft

becsapás fortély hajó ipar légi jármű mesterség mesterségbeli szakértelem ravaszság szakma ügyesség vízi jármű

352

nervous

erős ideg- ideges izmos

353

phenomenon

jelenség

354

again

ezután ismét ezenfelül egyébként ezenkívül ismételten megint továbbá újból újfent újra vissza-

355

drove

csorda embertömeg falka mozgó falka nyáj tömeg

356

mutual

kölcsönös közös

357

success

siker

358

table

asztal lemez koponyalemez laposan csiszolt gyémánt mutató táblácska híd (hídmérlegé) festékezőasztal gerendatalp felület előterjeszt étellel megrakott asztal fennsík dúsítóasztal asztalra tesz asztaltársaság egymásba illeszt jegyzék táblázat tábla szér tányér sínfelület táblavidék terített asztal sima lap pad síktárcsa plató összefogó áttekintés összkép négyszög (tenyérjóslásban) vendégek lap kártyát kijátszik

359

unprecedented

előzmény nélkül álló hallatlan még elő nem fordult még soha elő nem fordult példa nélkül álló soha nem hallott új példátlan

360

graphics

grafika

361

reduction

redukálás levezetés kisebbítés lefokozás jezsuiták által kormányzott település enyhítés (büntetésé) fogyás kedvezmény csökkentés csökken(t)és csökkenés árengedmény átszámítás egyszerűsítés levonás leigázás lenyirbálás leszállítás kivonat redukció megtakarítás rangfosztás színítés oxigénelvonás rabatt mérséklés kicsinyítés meghódítás megnyirbálás visszahelyezés zongorakivonat visszavezetés

362

album

album nagylemez

363

capabilities

képességek

364

whereby

ami által amiből amitől amivel

365

tourism

idegenforgalom természetjárás turisztika turizmus

366

headed

fejes

367

raising

felemelés

368

vast

hatalmas óriási rengeteg

369

operates

működnek

370

tended

gondozott

371

dominant

domináns túlsúlyban levő uralkodó

372

farm

kisbirtok bérbe vesz bérbe ad farm gazdálkodik gazdaság kosztba ad kosztba vállal major művel tanya megművel tartásra ad tartásra vállal

373

half

befejezetlen fél felerészben félig nem teljes részben tökéletlen

374

possibly

esetleg esetlegesen talán

375

pipe

elvezet furulyán eljátszik elfurulyáz dudál dudán eljátszik eltilinkóz csövön át továbbít csővezetéken továbbít csővezetékkel ellát csőszerűen vasal alácsövez cső csővezetéken átszivattyúz dalol (madár) sípon eljátszik liheg guvríroz koaxiális kábelen továbbít dugványoz pipa rí fuvolahangon eldalol hajósíppal összehív furulyázik fújja a dudát tilinkón eljátszik fuvolázó hangon beszél fütyörész fütyül zsinórral szegélyez tilinkózik zsinórral beszeg zsinórral paszpoloz sír sivít sípot fúj sípjelet ad sípjelzést ad sípol sípjelzéssel összehív sipít sipító hangon beszél

376

prefer

előnyben részesít jobban szeret

377

member

alkatrész csuklóelem hímvessző kapcsolótag oldal (egyenletben) szerkezeti elem szerkezeti tag szerv tag testrész végtag

378

notion

elképzelés eszme fogalom hajlandóság kedv szándék vélemény

379

tools

eszközök szerszámok

380

supermarket

abc-áruház bevásárlóközpont

381

miles

mérföldek

382

harry

elpusztít feldúl gyötör kifoszt kínoz kirabol nyugtalanít zaklat

383

frequency

frekvencia gyakoriság rezgésszám

384

soldier

katona katonáskodik közlegény

385

stores

állomány áruház élelem élelmiszer ellátmány készlet tárol tartja

386

electronics

elektronika

387

engaged

(el)foglalt elfoglalt foglalt harcban álló összekapcsolódott

388

clay

agyag porhüvely

389

grace

asztali áldás asztali ima kitüntet felékesít báj díszít grácia megbocsátás jóindulat kegyelem megkegyelmezés malaszt kellem kecsesség vizsgaengedély vizsgára bocsátás kegy megtisztel szigorlatra bocsátás

390

reject

felöklendez kiselejtez elutasított személy elutasít átültetett szerv elhajít elutasított dolog elvet kivet (átültetett szervet) kihány szervezetből kilökődött szerv visszautasít visszautasított dolog szervezetből kivetett szerv nem fogad el selejt visszautasított személy

391

obligation

adóslevél kötelesség kötelezettség kötvény lekötelezés lekötelezettség szerződés tartozás

392

quantity

hangmennyiség időmérték időtartam kvantitás mennyiség nagy mennyiség nagy tömeg prozódiai jel tartam terjedelem tömeg

393

desired

kívánatos kivánt

394

plant

besúgó csemete beépített ügynök berendezés palánta nézőnek álcázott színész gyártelep géppark gyáregység felszerelés dugvány elhelyez gépállomány rendőrspicli cserje detektív növény előre kifőzött svindli svindli gyár ipari berendezés növekedés letelepít lopott jószág kicsinált dolog trükk üzem ültet termés titkosrendőr

395

manual

kézi

396

honorary

becsületbeli címzetes díjazás nélküli dísz- fizetéstelen tiszteletbeli tiszteleti

397

vertical

fejbúbi fejtetői függőleges függőleges vonal legmagasabb ponton levő magassági kör tetőponthoz tartozó zeniten levő

398

safely

biztosan

399

mostly

főleg leginkább jobbára

400

desirable

kívánatos

401

effectively

eredményesen hatásosan hathatósan ténylegesen

402

leisure

pihenő ráérő szabad szabadidő

403

demonstrate

bebizonyít bemutat bizonyít felvonul kimutat szemléltet tüntet

404

items

adatok tételek részletek

405

leads

vezet

406

strongly

erősen

407

Korea

Korea

408

secure

biztos bezár biztonságos biztosít biztosított lezár megóv előre biztosít nyugodt szerez rögzít lefoglal megszerez megvéd

409

showed

mutatott

410

primitive

kezdetleges primitív

411

evolutionary

evolúciós fejlődési

412

admission

beengedés beismerés bebocsátás bejutás belépés belépődíj egyetemi felvétel engedély felvétel elismerés belépti díj

413

pairs

kettes

414

developed

fejlett

415

increasing

erősödő

416

gates

sorompó

417

negligence

gondatlanság hanyagság közömbösség lenézés nemtörődömség

418

calcium

kalcium kálcium

419

personal

egyéni individuális magán- saját személy- személyes személyeskedő személyi személyi hír személyi hírek

420

ordinary

általános átlagos hétköznapi közönséges menü rendes rituálé szokásos vendéglő

421

consensus

konszenzus közmegegyezés megegyezés

422

inflation

duzzasztás infláció felfújás felpuffadás

423

lovely

bájos csinos csinos nő finom kedves nagyszerű pompás remek szép lány szeretetre méltó szép

424

appearance

fellépés látszat jelenés külsőségek megjelenés látomás kísértet perbe bocsátkozás szellem külső

425

tradition

hagyomány

426

gallery

aknafolyosó erkély fedett folyosó galéria karzat képtár műcsarnok tornác

427

statement

állítás bejelentés kijelentés kimutatás közlés megállapítás nyilatkozat vallomás számadás

428

close

zárkózott zárt titoktartó közel csuk csukott bezár befejeződik bekerített bezárul befejez becsuk becsukódik alapos befejezés pontos köz hallgatag zsugori fülledt lezár közeli sikátor sűrű szoros levegőtlen hű tömött végződik tömör szorosan zárul záródik takarékos tilos titkolózó tartózkodó szűken szűkmarkú szűk

429

customs

vám

430

raw

feldolgozatlan kikészítetlen be nem hegedt megmunkálatlan nyers nyirkos tapasztalatlan zord zöldfülű

431

subjective

alany alanyi egyéni szubjektív

432

uncertain

bizonytalan habozó kétes vitás

433

new

modern új

434

composer

zeneszerző

435

constructive

alkotó építő konstruktív szerkesztő vélelmezhető szerkezeti teremtő

436

acknowledge

beismer bevall elismer méltányol nyugtáz

437

resolved

határozott

438

revision

átdolgozás átdolgozott kiadás átnézés átvizsgálás ismétlés javított kiadás módosítás revízió

439

snow

esik a hó havazik hó kokain

440

naive

gyermeteg mesterkéletlen naiv naív

441

specimen

csodabogár mintadarab mutatvány példány

442

enable

képessé tesz lehetővé tesz

443

resolve

bomlik döntés elhatározás elszántság eldönt elhatároz eltökéltség felold határozat határozottság megfejt szándék megold oldódik megfogad

444

intend

szán tervez szándékozik

445

chose

választott

446

hammer

lehúz kikalapál dohog agyonbírál dobol eldönget lecsepül kalapács elpüföl kakas (puskán) kalapácscsont leránt lehengerel kopácsol kovácsol kiver veret (tüzérséggel) zúz pöröly tönkrezúz ütő tönkrever kalapál

447

cast

osztályrész öntött elvetélt állatok gipszöntvény pontok öntés dobott dobás távolsága dobóhorgászásra alkalmas hely árnyalat dobás egy alomnyi állat elvetett kefelevonat horogzsinór toldaléka kiöklendezett hányadék hajított kiöklendett hányadék irány fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom előadás eltervezés elhullatott tollak egy ellésnyi állat együttes elképzelés gipszminta fluoreszkálás öntőminta levedlett bőr pillantás öntvény olvasztott sors számítás szereposztás összeadás mozgás visszautasított negatív öntőminta minta hajítás kirajzó méhcsalád kivetés színárnyalat ürülék vetés vetett vetemedés tervezés tömöntvény színeződés

448

respect

figyelembevétel érint vmit figyelem méltányol respektál szempont tekintet tekintetbe vesz tisztel tiszteletben tart vonatkozás tisztelet vonatkozik vmire tekintetbevétel

449

stone

mag 14 font here kikövez kimagoz dominó kocka 6 35 kilogramm csonthéjas mag golyó kővel kirak megkövez kővel megdobál kő kőmag kővel burkol vesekő kő- szem (jégesőé) tök tördelőasztal tojás epekő

450

opponent

ellenfél

451

peak

csúcs csúcsérték hegye vminek maximum orom rekesz rész szemellenző tetőfok vminek a hegye

452

milk

fej kihasznál lehallgat megfej tej tejel

453

superb

fenséges nagyszerű pompás remek

454

educated

tanult

455

trouble

aggodalom aggódik fáraszt aggaszt nehézség zaklat üzemzavar fárad fáradozás fáradság baj betegség bánkódik vesződik zavar zavartatja magát veszi a fáradságot nyugtalankodik szomorkodik nyugtalanít hiba ne nevess korán gond

456

interference

beavatkozás lábak felhorzsolódása lebegés összetalálkozás összeütközés fogaskerekek megakadása egymásra hatás hullámmozgások összetevődése kölcsönhatás lábak felhorzsolása interferencia vételi zavar zavaró hatás zavaró áthallás

457

realistic

élethű gyakorlatias realista realisztikus valószerű

458

results

eredmények

459

tony

elegáns

460

managerial

igazgatói

461

largely

főleg jórészt nagymértékben

462

dozen

tucat

463

bearing

irány helyzet helyzet

464

closing

záró

465

separated

elválasztott

466

otherwise

egyébként ellenkező esetben különben másképp másképpen máskülönben

467

text

kiírás szöveg

468

developers

fejlesztők

469

have

(van) becsapás beugratás csalás svindli tréfa ugratás

470

break

főtesüllyesztés hirtelen változás eshetőség felfüggesztés érvényesülési lehetőség dzsessz-szóló szünete alkalom baki fejezet (össze)tör elosztás kipontozás hídnyílás kiszögellés hasadás jövesztés megszakadás nyelvbotlás omlasztás mutáció megszakítás baklövés beugrás nyílás megtorpanás hiba törés tízperc vetésforgóba tartozó szántófölddarab cezúra tetőél tör rés szakasz szünet tektonikai törés szakítás rövid szünet sansz réteghiány gondolatjel óraközi szünet pihenés

471

comment

kommentár magyarázat megjegyzés

472

repeated

ismételt

473

existed

létezett

474

cut

vág ereszték fejtési rés entrechat húzás hasíték horony herélt felvágott vésés vágott szúrás marás levágott emelés (kártyában) csapás csökkentés bliccelés bevágás birkanyírás bokázás árok bemetszés fejtési fogás vágat vágás metszet metszett munkabefejezés leszállított nyesés nyomódúc metszés lógás részesedés kihúzás forgácsolás klisé ütés kihagyás leszállítás szabás szelvény szétvágott szelet ródolás rovátka riszt osztályrész réselés részeg pofon óramulasztás osztalék

475

Spanish

spanyol

476

allied

szövetséges

477

universe

univerzum világegyetem

478

regular

hivatásos katona állandó állandó vevő megszokott pontos rendes rendszeres rendszeres látogató szabályos szokásos teljes szabályszerű törzsvendég szerzetes tényleges tökéletes

479

exclusively

kizárólag kizárólagosan

480

procedures

eljárások

481

apple

alma

482

ken

ismer ismeretkör lát látóhatár látókör tud

483

anywhere

akárhol bárhol bárhová sehol sehová valahol valahová

484

exclusion

kirekesztés kizárás

485

patronage

állandó vevőkör fölényeskedés kegyuraság pártfogás védnökség vevőkör

486

reasonable

elfogadható értelmes ésszerű gondolkodó indokolt méltányos mérsékelt

487

soil

bemocskol bepiszkít beszennyez föld megtrágyáz piszokfolt termőföld talaj meggyaláz

488

woods

erdő liget

489

club

puskaagy mozsárütő gomba feje menü szerinti bunkósbot bunkó bunkós bunkósbottal megüt kaszinó háza klub politikai klub golfütő egylet furkó egyesít bunkósbottal üt cadogan konty egyesület kasiznó helyisége furkósbot szerű klubba való irodalmi klub fütykös kör makk (kártyában) furkósbot puskatus társaskör ütő zárt kör treff szövetség társaság sportegyesület

490

wake

templombúcsú felkelt felébreszt felidéz életre kel ébren van ébrenlét felébred ébred ébren marad feléled fenn van halott mellett virraszt fenn marad halottvirrasztás felserkent hajósodor kelt feltámad nyomdokvonal felráz felserken támaszt (érzelmet) templomszentelés virraszt sodor sodorvíz sarkall megtör nyomdok nyomdokvíz megzavar

491

experimental

kísérleti

492

sustain

életben tart eljátszik elszenved eltűr elvisel fenntart igazol erőt ad kibír tart

493

dependency

gyarmat tartozék

494

thin

hígít kiritkít ritkán gyérül gyér gyéren gyenge híg ritkít könnyű ritka sovány vékony vékonyít vézna vékonyan soványodik szikár soványan silány

495

probably

talán valószínűleg várhatóan

496

sometimes

néha

497

contribution

adakozás adó cikk felszólalás hozzájárulás közlemény közreműködés sarc

498

Russian

orosz

499

murder

gyilkosság lemészárol megöl meggyilkol

500

versus

ellen

501

air

levegő

502