Antagoniści rec wazopresynowego i adenozynowego Flashcards Preview

Farmakologia- moczowy > Antagoniści rec wazopresynowego i adenozynowego > Flashcards

Flashcards in Antagoniści rec wazopresynowego i adenozynowego Deck (12):
1

Wazopresyna

-kurczy mięśniowkę gładką naczyń (rec V1a)
-zwiększa wydzielanie ACTH (recV1b)
-wzrost reabsorpcji wody w kanalikach zbiorczych nerki (recV2)

2

Patologiczny wzrost ADH

Niewydolność serca
Marskość wątroby z obrzękami
SIADH

3

Czy antag rec ADH można podać w hiponatremii hipowolemicznej?

Nie gdy jest efektem wymiotów, biegunki, zlewnych potów, niieprawidłowego uzupełniania płynów preparatami bezelektrolitowymi

4

Przykłady antag rec ADH

WAPTANY
1. Koniwaptan (V1a i 1b)
2. Wybiorczy antag V2
Tolwaptan
Satawaptan
Liksiwaptan

5

Akwaretyki

Diuretyki, które powodują wzrost wydzielania wolnej wody bez wzrostu wydzielania elektrolitow

6

Koniwaptan

-antag mieszany V1a i V1b
- i.v.

7

Toliwaptan
Liksiwaptan
Satawaptan

-nowsze
-wybiórcze V2
-p.o.

8

Paradoksalne zastosowanie antagonistów rec wazopresynowego

terapia moczówki prostej nerkowej -> OPC51 oraz VA88

Warunki:
1. wnikają przez błonę do cytoplazmy
2. niewielkie powinowactwo do rec wazopresynowego
(leki te łączą się z rec i chronią przed degradacją w proteasomach-> rec wbudowany do błony-> wazopresyna wypiera antagonistę-> stymuluje receptor)

9

Antagoniści rec adenozynowego

teofilina
kofeina
rolofilina
tonapofilina

10

Który rec adenozynowy jest ważny w diurezie?

A1
-skurcz tt doprowadzających-> spadek filtracji kłębuszkowej
-wzrost reabsorpcji jonów Na+ w kanalikach proksymalnych i dystalnych

11

Działania n/p klasycznych metyloksantyn (kofeina, teofilina)

- nadmierne pobudzenie OUN
- drżenia mięśniowe

12

Czyści antag rec A1 i.v w ostrej niewydolności krążenia

ROLOFILINA
TONAPOFILINA
- wzrost filtracji kłębuszkowej
- diureza
- natriureza
- zmniejszanie obrzęków obwodowych
- zmniejszenie wolemii
BRAK POTWIERDZONEJ SKUTECZNOŚCI