arholiad practice Flashcards Preview

llyncu mul > arholiad practice > Flashcards

Flashcards in arholiad practice Deck (24):
1

rwybeth am un diddordeb

dw i’n wrth fy modd yn cwtio mae’n cyffrous i ddylunio rwybeth newydd

2

rwybeth am yr ty

dw i’n byw mewn byngalo mae ’na tair lofft yn fy nhy

3

rwybeth am yr ardal

mae ’n llawer o fynyddoed mae’n lle braf i fynd am dro

4

hoffi chwarae fel plant

ron i’n wrth fy modd yn chwarae tenis ron i’n mwynhau cystadlaethau

5

cadw ’n heini

dw i’n mynd a’r ci am dro dw i’n nofio bob dydd

6

bwyta allan

dw i’n hoffi bwyta yn yr Architects yn y Caer. dwi’n hoffi eu bwydlen

7

sadwrn diwetha

fues i yn Manceinion Ron i’n ymweld fy mrawd

8

sadwrn nesa

wna i dorri llawnt fel arfer. wedyn mi a i i’r Lwrpwl

9

gwyliau gorau

roedd gwylia gorau yn y Dwyrain Pell ron i’n licio y gwahanol ddwllianiau

10

gwylia gwaetha

fy nghwylia gwaetha oedd yn Tunisia Roedd lle yn fudr iawn

11

cymdogion

dw i ddim yn siarad efo fy nghymdogion mae nhw'n busneslyd iawn

12

lloteri

faswn i deithio dramor hefyd hoffwn i brynu byngalo newydd

13

wella cymraeg

mi ddylwn i siarad cymraeg bob cyfle mi ddylwn i ddarllen mwy o lyfrau Cymraeg

14

hoffi fynd gwyliau nesa

hofwn i fynd i’r Amazon mi faswn i fynd mewn jyngl

15

wyliau fel blentyn

fel arfer aethon ni i’r Abergele Fy nheulu aros mewn carafan

16

dislike doing

mae gas gen i smuddio. mae‘n ddiflas iawn

17

ffrind gorau

menna ydy fy ffrind gorau. mae hi’n dalach na fi

18

hoffi neud yn ysgol

ron i’n hoffi chwarae tenis ron i’n licio nofio

19

ddim hoffi neud yn ysgol

roedd gas gen i wneud fy ngwaith catre hefyd don i ddim yn hoffi ddarllen lyfrau fel pilgrims progress

20

am dy gwaith

cadeirydd dw i mewn swddfa yn y wyddgrug fe arfer dw i’n brysiur iawn

21

hoff lle

fy hoff lle ydy Talacharn. mae’r talacharn yn eitha distaw

22

dosbarth cymraeg

mae’r dosbarth cymraeg yn adderchog dw i’n dysgu llawer o bethau

23

gymru

mae’n cefn gwlad yn anhygoel mae dwylliant yn anhygoel

24

chwaraeon hoff

fy hoff gem ydy tenis hefyd dw i’n gwilylio'r bencamporiaeth